Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Класиране Операции
148 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.41, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, заедно с построените сгради електронен търг 14:00 16.11.2020 21720.00 кв. м 48612.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 14.09.2020 Детайли
147 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.48, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 16:00 16.11.2020 11721.00 кв. м 58605.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 14.09.2020 Детайли
146 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.42, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 12:00 12.11.2020 12848.00 кв. м 35947.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 11.09.2020 Детайли
144 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Рупча, община Руен Бургас УПИ І в квартал 16 с площ от 684 кв.м. по плана на село Рупча, ведно с масивна жилищна сграда на един надземен етаж със застроена площ от 68 кв.м. електронен търг 16.09.2020 13:30 11.09.2020 19.10.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 18.08.2020 1. Тургай Хасан - 32778.00 лв.
2. СЕЛЯМИ ЮСУФ
Детайли
141 Напоителни системи ЕАД с. Баничан Благоевград Водостопанско съоръжение с площ от 4,673 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан електронен търг 18.09.2020 11:00 15.09.2020 11.09.2020 4673.00 кв. м 3560.00 лв. без ДДС 356.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 3916.00 лв. Детайли
140 Напоителни системи ЕАД с. Падина Варна Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55110.60.44, находящ се в землище с. Падина електронен търг 14.09.2020 11:00 09.09.2020 11.09.2020 1488.00 кв. м 3720.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. СОЛВЕЙ СОДИ АД - 4092.00 лв. Детайли
139 Напоителни системи ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 68850.209.907, находящ се в землището на град Стара Загора, с площ от 1490 кв.м. електронен търг 03.09.2020 11:00 31.08.2020 11.09.2020 1490.00 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 1810.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. ДАНИПЕТ КОМЕРС ЕООД - 19910.00 лв. Детайли
138 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.6 с площ 145,84 кв.м. електронен търг 31.08.2020 15:30 26.08.2020 07.10.2020 145.84 кв. м 229180.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. ЕМИ ООД - 239180.00 лв.
2. Симеон Илиев
Детайли
137 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. електронен търг 31.08.2020 13:30 26.08.2020 07.10.2020 144.32 кв. м 205150.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. Странджа газ ЕООД - 219150.00 лв.
2. БГ ИНВЕСТ 76 ЛТД
Детайли
135 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Кръстина, община Камено Бургас масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ ІV-94 в кв.52 електронен търг 04.09.2020 10:00 01.09.2020 07.10.2020 59.00 кв. м 7180.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. Салим Юсеинов Шукриев - 7280.00 лв. Детайли
134 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 31.08.2020 14:00 26.08.2020 06.11.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС 06.08.2020 1. XЕЛИОС ФАРМ ООД - 73230.00 лв. Детайли
130 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 01.09.2020 11:00 27.08.2020 04.09.2020 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
124 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Апартамент № 58, необзаведен, мазе № 54 с площ по данъчна оценка 1,49 кв.м., 1,178 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 07.08.2020 14:00 04.08.2020 16.09.2020 114.84 кв. м 220000.00 лв. без ДДС 2200.00 лв. без ДДС 15.07.2020 1. Димитър Георгиев - 222200.00 лв. Детайли
123 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД Бургас Бургас Апартамент десен, необзаведен, мазе 11,25 кв.м., 2,46 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 06.08.2020 11:00 03.08.2020 16.09.2020 52.71 кв. м 64400.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 1. Красимира Тодорова - 85850.00 лв.
2. Павел Станков
Детайли
122 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с.Могила Ямбол ПИ с идентификатор 48787.11.166 по КК и КР на с. Могила с площ 468 кв.м , ведно с построената в него масивна едноетажна селскостопанска СГРАДА електронен търг 27.08.2020 10:00 24.08.2020 14.10.2020 468.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 290.00 лв. без ДДС 14.07.2020 1. ЯНКО ЯНКОВ - 6090.00 лв. Детайли
119 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Бързия Монтана Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07510.90.79 с площ 1009 кв. м електронен търг 31.07.2020 10:00 28.07.2020 08.10.2020 1009.00 кв. м 10800.00 лв. без ДДС 540.00 лв. без ДДС 08.07.2020 1. ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ - 11340.00 лв. Детайли
116 Земинвест ЕАД гр. София София Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради електронен търг 23.09.2020 10:00 17.09.2020 23.09.2020 1816.00 кв. м 205420.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 1. Еден 2020 ЕООД - 207520.00 лв. Детайли
115 АППК гр. Берковица Монтана Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в блок 23 на ул. „Николаевска“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана електронен търг 31.07.2020 11:00 28.07.2020 03.08.2020 58.90 кв. м 26000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 1. Димитрана Райкова - 30000.00 лв.
2. КРИССТРОЙ 2019 ЕООД
Детайли
113 Транспортно строителство и възстановяване с. Тополи Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи електронен търг 20.07.2020 10:00 15.07.2020 23.08.2020 104.86 кв. м 42300.00 лв. без ДДС 2115.00 лв. без ДДС 1. Винитранс ЕООД - 44415.00 лв. Детайли
111 АППК гр. Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич електронен търг 07.08.2020 11:00 04.08.2020 10.08.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Живко Адамов - 23600.00 лв. Детайли
105 АППК гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора електронен търг 07.08.2020 13:00 04.08.2020 19.08.2020 1437.00 кв. м 135000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 1. МАДРИГАЛ ГРУП ЕООД - 140000.00 лв. Детайли
104 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Борилово Стара Загора Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора електронен търг 01.09.2020 11:00 27.08.2020 18.09.2020 567.00 кв. м 16950.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. РУСИ СЛАВОВ - 17450.00 лв. Детайли
103 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.15, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 25.06.2020 10:00 22.06.2020 02.08.2020 52.59 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС 1. Мариа Митова-Манолова - 28184.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
101 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.26, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, вх.Г електронен търг 29.06.2020 11:30 24.06.2020 02.08.2020 58.18 кв. м 30000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Теодора Вукадинова - 43800.00 лв.
2. Светослав Карапанчев
Детайли
100 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.43, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 24.06.2020 13:00 19.06.2020 02.08.2020 45.77 кв. м 23700.00 лв. без ДДС 474.00 лв. без ДДС 1. Камелия Павлова - 24174.00 лв. Детайли
99 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.5, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 03.07.2020 10:00 30.06.2020 02.08.2020 90.84 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 840.00 лв. без ДДС 1. Борислава Гаркова - 48720.00 лв.
2. Владимир Маринов
Детайли
98 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 10:00 16.06.2020 29.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС 1. Анета Гаджева - 28728.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
97 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 12:00 16.06.2020 29.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС 1. Кристиян Златев - 23664.00 лв. Детайли
96 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 19.06.2020 13:30 16.06.2020 29.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 1. Георги Христов - 40824.00 лв.
2. МАРИН КАРАПАНЧЕВ
Детайли
95 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м, намираща се в гр. Бяла черква електронен търг 23.06.2020 11:00 18.06.2020 26.07.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС Детайли
91 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, площ от 67,69 електронен търг 16.06.2020 11:30 11.06.2020 26.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС 1. Десислава Станковска - 35496.00 лв. Детайли
90 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Рупча Бургас УПИ I в кв. 16 по плана на село Рупча, община Руен с площ от 684 кв.м., ведно с построения бивш фелдшерски пункт, застроен върху 68 кв.м. електронен търг 22.06.2020 13:30 17.06.2020 27.07.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС Детайли
89 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6174.00 лв. без ДДС 1. Ивайло Замфиров - 67909.00 лв. Детайли
88 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, 67.69 кв.м. електронен търг 15.06.2020 10:30 10.06.2020 22.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС 1. Георги Станковски - 36192.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
87 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 12:00 09.06.2020 21.07.2020 46.57 кв. м 24100.00 лв. без ДДС 482.00 лв. без ДДС 1. Димитар Мартинов - 24582.00 лв. Детайли
86 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.3, град София, булевард „Цариградско шосе” № 389 с площ 31,16 кв.м. електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 20.07.2020 31.16 кв. м 18600.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС 1. Христо Стефанов - 18972.00 лв. Детайли
85 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 15.06.2020 12:00 10.06.2020 20.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 20.05.2020 Детайли
84 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.42, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 10:00 09.06.2020 20.07.2020 78.26 кв. м 40100.00 лв. без ДДС 802.00 лв. без ДДС 1. Мартин Мартинов - 40902.00 лв. Детайли
83 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.06.2020 10:00 08.06.2020 20.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС Детайли
82 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.06.2020 11:30 08.06.2020 19.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
81 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.2, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе" № 383 електронен търг 10.06.2020 10:00 05.06.2020 18.07.2020 58.40 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС 1. Роберто Златев - 27642.00 лв. Детайли
80 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, бул. Цариградско шосе №385 електронен търг 10.06.2020 12:00 05.06.2020 18.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС Детайли
78 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №63, с площ 1311,60 кв.м. по КП на с. Снежа, незастроен електронен търг 06.08.2020 11:00 03.08.2020 06.08.2020 1311.60 кв. м 5561.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 1. СВЕТЛАНА ДОБРИНCХЕВА ДОБРЕВА-ЗХЕЛЕВА - АДВОКАТ - 5661.00 лв. Детайли
77 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 17.06.2020 14:00 12.06.2020 14.08.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС Детайли
76 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 08.06.2020 10:30 03.06.2020 15.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
74 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас 1. Поземлен имот с идентификатор 36525.301.14 и поземлен имот с идентификатор № 36525.301.55, гр. Карнобат. електронен търг 10.07.2020 12:00 07.07.2020 14.07.2020 105373.00 кв. м 131921.00 лв. без ДДС 1320.00 лв. без ДДС 1. Шанc - 92 ЕООД - 133241.00 лв. Детайли
68 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ведно с построената в този имот СГРАДА, брой етажи: 1 електронен търг 03.06.2020 14:00 29.05.2020 06.08.2020 6877.00 кв. м 138300.00 лв. без ДДС 13830.00 лв. без ДДС 07.05.2020 1. НИКИ ПАРТС ООД - 152130.00 лв. Детайли
67 Напоителни системи ЕАД гр. Сливен Сливен Свинекомплекс, състоящ се от шест броя сгради с обща ЗП 793кв.м., ведно с отстъпено право на строеж в земеделски имот собственост на МЗХГ. електронен търг 28.05.2020 11:00 22.05.2020 05.06.2020 793.00 кв. м 38700.00 лв. без ДДС 3870.00 лв. без ДДС 1. МТСД 02 ЕООД - 42570.00 лв. Детайли
66 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Соколово, община Карнобат Бургас УПИ ХІV-62 от кв.10, с площ 850 кв.м. по ЗРП на с. Соколово, незастроен електронен търг 03.06.2020 10:00 29.05.2020 05.07.2020 850.00 кв. м 2945.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 1. Стефан Георгиев Кенов - адвокат - 2995.00 лв. Детайли
65 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №82, с площ 258 кв.м. по КП на с. Снежа, застроен електронен търг 02.06.2020 10:00 28.05.2020 05.07.2020 258.00 кв. м 761.00 лв. без ДДС 30.00 лв. без ДДС 1. Тургай Хасан - 791.00 лв. Детайли
64 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора СОС 35167.501.202.1.8 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Витоша“ №1, вх. А, ет. 1, ап. 8 с площ 64,74 кв. м електронен търг 22.05.2020 11:00 19.05.2020 28.07.2020 64.74 кв. м 30360.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Tихомир Трифонов - 30960.00 лв. Детайли
62 Напоителни системи ЕАД с. Черногорово Пазарджик Сграда с идентификатор 81089.11.175.1, с адрес на сградата: с. Черногорово електронен търг 01.06.2020 11:00 27.05.2020 17.06.2020 17.00 кв. м 8200.00 лв. без ДДС 820.00 лв. без ДДС 1. ВЕСЕЛИН ДЕЛCЧЕВ - 9020.00 лв. Детайли
60 Напоителни системи ЕАД с. Звиница Кърджали Поземлен имот с номер 000033, находящ се в землището на с. Звиница, ведно с масивна едноетажна сграда, със застроена площ 80,00 кв.м. електронен търг 24.06.2020 11:00 19.06.2020 25.06.2020 1835.00 кв. м 30400.00 лв. без ДДС 3040.00 лв. без ДДС 1. МОТОТЕХНИКА 66 ЕООД - 33440.00 лв. Детайли
59 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана електронен търг 22.05.2020 11:00 19.05.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6173.50 лв. без ДДС Детайли
50 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Юнаците Пазарджик ПИ с идентификатор 86074.52.73 с площ 926 кв.м., ведно с построената в имота сграда със ЗП 77 кв.м. електронен търг 05.05.2020 11:00 29.04.2020 07.07.2020 926.00 кв. м 4630.00 лв. без ДДС 450.00 лв. без ДДС 1. Петър Македонски - 5080.00 лв. Детайли
46 Транспортно строителство и възстановяване с. Тополи Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи електронен търг 30.04.2020 10:00 27.04.2020 25.05.2020 104.86 кв. м 42300.00 лв. без ДДС 2115.00 лв. без ДДС Детайли
45 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Соколово, община Карнобат Бургас УПИ ХІV-62 от кв.10 по ЗРП на с. Соколово електронен търг 14.04.2020 10:00 09.04.2020 16.05.2020 850.00 кв. м 2945.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС Детайли
44 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил 1/2 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 324 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 104 кв.м., в гр.Кюстендил, ул. ”Юри Гагарин” №11. електронен търг 08.05.2020 14:00 04.05.2020 13.06.2020 162.00 кв. м 16800.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. ФОНДАЦИЯ БРЕЙВ ФОНДЕЙШЪН - ФОНДАЦИЯ ХРАБЪР - 17300.00 лв. Детайли
38 Областен управител, Областна администрация - Видин гр. Видин Видин ПИ с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба, находящ се в обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово. електронен търг 11.06.2020 13:30 08.06.2020 11.06.2020 3912.00 кв. м 22055.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС 1. Българска телекомуникационна компания ЕАД - 23255.00 лв. Детайли
37 Напоителни системи ЕАД с. Бобошево Кюстендил ПИ 04532.126.12, гр. Бобошево, област Кюстендил, ведно с построените сгради електронен търг 13.05.2020 11:00 08.05.2020 17.04.2020 1.24 кв. м 45460.00 лв. без ДДС 4546.00 лв. без ДДС 1. ЛАЗОВ 15 ЕООД - 50006.00 лв. Детайли
35 Напоителни системи ЕАД гр. Сливен Сливен Свинекомплекс, състоящ се от шест броя сгради с обща ЗП 793 кв. м, ведно с отстъпено право на строеж в земеделски имот, собственост на МЗХГ. електронен търг 04.05.2020 11:00 28.04.2020 18.05.2020 793.00 кв. м 38700.00 лв. без ДДС 3870.00 лв. без ДДС Детайли
34 Транспортно строителство и възстановяване гр. Русе Русе Поземлен имот с идентификатор 63427.81.22, с площ от 4108 кв.м, находящ се в обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, местност „Сръбчето” електронен търг 27.03.2020 10:00 24.03.2020 06.05.2020 4108.00 кв. м 75400.00 лв. без ДДС 3770.00 лв. без ДДС 1. МЕТАЛ 78 ЛТД - 82940.00 лв.
2. МАКЕРС ООД
Детайли
33 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр.Ямбол Ямбол ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.518.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол, с площ 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м електронен търг 06.04.2020 10:00 01.04.2020 04.06.2020 863.00 кв. м 10000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 1. ЛАВИНА ГОРНАКОВ ЕООД - 11000.00 лв. Детайли
30 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Мъглиж Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 49494.774.413 по КККР на гр. Мъглиж, ТПТ: Земеделска, НТП: За животновъдна ферма електронен търг 26.03.2020 13:00 23.03.2020 18.05.2020 299.00 кв. м 860.00 лв. без ДДС 86.00 лв. без ДДС 1. Арсенал J.С.Cо - 946.00 лв. Детайли
29 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Мъглиж Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 49494.774.412 по КККР на гр. Мъглиж, ТПТ: Земеделска, НТП: За животновъдна ферма електронен търг 26.03.2020 11:00 23.03.2020 18.05.2020 811.00 кв. м 2330.00 лв. без ДДС 233.00 лв. без ДДС 1. Арсенал J.С.Cо - 2563.00 лв. Детайли
26 АППК град Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел електронен търг 09.03.2020 11:00 04.03.2020 10.04.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС Детайли
24 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Черногорово Пазарджик Едноетажна масивна сграда със застроена площ 172,42 кв.м. - Ветеринарна лечебница електронен търг 19.03.2020 11:00 16.03.2020 10.04.2020 172.42 кв. м 7500.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. Стоимен Папазов - 8000.00 лв. Детайли
23 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД гр. Бургас Бургас Апартамент десен, мазе 11,25 кв.м.; 2,46% ид.ч. от общите части на сградата електронен търг 02.03.2020 10:30 26.02.2020 06.04.2020 52.71 кв. м 64400.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 1. КАТЯ САВОВА - 85850.00 лв.
2. Илия Русев
Детайли
22 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД гр. Бургас Бургас Апартамент № 16, с избено помещение 5,44 кв.м., ведно с 1,66% ид.ч. от общите части на сградата електронен търг 05.03.2020 13:00 28.02.2020 06.04.2020 59.54 кв. м 66400.00 лв. без ДДС 670.00 лв. без ДДС 1. Илия Русев - 67070.00 лв. Детайли
14 ВРАНА ЕАД гр. София София МЛЕКАРСКИ ЦЕХ, с идентификатор 44063.1447.3101.1.1, със застроена площ от 430,31 кв.м., съставляващ първи етаж от сграда - 383 в гр. София електронен търг 17.02.2020 10:00 12.02.2020 09.03.2020 430.31 кв. м 114100.00 лв. без ДДС 2282.00 лв. без ДДС 1. Красимир Мартинов - 116382.00 лв. Детайли
5 Транспортно строителство и възстановяване с. Казичене София ПИ с идентификатор 35239.6110.353, находящ се в с. Казичене, с площ от 30 197 кв.м. електронен търг 13.01.2020 10:00 08.01.2020 26.01.2020 30197.00 кв. м 795000.00 лв. без ДДС 7950.00 лв. без ДДС 1. ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД - 802950.00 лв. Детайли
4 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Сграда с обща ЗП 104 кв.м. с идентификатор 68134.1936.1209.1, ГАРАЖ, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 220,00 кв.м. с идентификатор 68134.1936.1209 електронен търг 16.12.2019 13:00 11.12.2019 22.01.2020 104.00 кв. м 221500.00 лв. без ДДС 2250.00 лв. без ДДС 1. ЦВЕТАН ЦЕНОВ - 223750.00 лв. Детайли
1 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Сграда (РЗП 609 кв.м), гараж и поз. имот (УПИ 2148 кв.м.): гр. София, р-н Витоша, в.з. „Панорамен път-спец. нужди-Беловодски път“, ул.„Саша Попов“ №24 електронен търг 31.10.2019 11:00 28.10.2019 09.12.2019 2148.00 кв. м 1910000.00 лв. без ДДС 19100.00 лв. без ДДС 1. Ивелина Михалева - 1929100.00 лв. Детайли