Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Класиране Операции
323 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Микре Ловеч ПИ с идентификатор 48060.41.62 по КККР, с площ 5 999 кв.м електронен търг 14:00 22.11.2021 5999.00 кв. м 9970.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2021 Детайли
302 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: ПИ с идентиф. 07079.663.722, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 22887кв.м електронен търг 02.09.2021 13:30 30.08.2021 14.09.2021 22887.00 кв. м 1192300.00 лв. без ДДС 11923.00 лв. без ДДС 14.07.2021 1. АЛТЕСТ ЕООД - 1204223.00 лв. Детайли
298 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с площ 43.95 кв.м електронен търг 04.08.2021 11:00 30.07.2021 05.09.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 05.07.2021 Детайли
295 Напоителни системи ЕАД с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил Благоевград Поземлен имот 44183.30.41,заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота електронен търг 28.06.2021 11:00 23.06.2021 07.07.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 07.06.2021 1. Веланто груп - 11385.00 лв. Детайли
293 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.48, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 14.07.2021 16:00 09.07.2021 29.07.2021 11720.00 кв. м 58605.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 28.05.2021 1. Агрошанс комерс ЕООД - 59205.00 лв. Детайли
292 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3 Бургас СОС с идентификтор 07079.618.68.1.5 със застр.площ 133,59 по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 16.06.2021 15:30 11.06.2021 20.07.2021 133.59 кв. м 159000.00 лв. без ДДС 1700.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД - 208300.00 лв.
2. ЕЛЕНА САВОВА
Детайли
291 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3 Бургас СОС с идентификатор 07079.618.68.1.3 със застр.площ 99,89 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, ет.1, с предназначение: жилище, апартамент електронен търг 14.06.2021 13:30 09.06.2021 20.07.2021 99.89 кв. м 119000.00 лв. без ДДС 1300.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. Александар Бижев - 134600.00 лв.
2. ЕЛЕНА САВОВА
Детайли
290 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3 Бургас СОС с идентификатор 07079.618.68.1.2 със застр.площ 111,66 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 16.06.2021 10:30 11.06.2021 20.07.2021 111.66 кв. м 133000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД - 193000.00 лв.
2. ЕМИ ООД
Детайли
289 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Снягово Бургас Поземлен имот 44 с площ от 546 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Снягово, община Руен електронен търг 22.06.2021 13:30 17.06.2021 20.07.2021 546.00 кв. м 2894.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. Тургай Хасан - 2994.00 лв. Детайли
288 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Вишна Бургас Поземлен имот, находящ се в село Вишна, незастроен, с площ от 1308, 62 кв.м. електронен търг 18.06.2021 13:30 15.06.2021 20.07.2021 1308.62 кв. м 4495.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. Тургай Хасан - 4595.00 лв. Детайли
287 Напоителни системи ЕАД Кюстендил Кюстендил Поземлен имот 44183.30.41,заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота електронен търг 04.06.2021 11:00 01.06.2021 14.06.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 13.05.2021 Детайли
286 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, с площ от 43.95 кв.м електронен търг 15.06.2021 11:00 10.06.2021 11.07.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 11.05.2021 Детайли
285 "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. Септември Пловдив Поземлен имот с идентификатор 66264.601.1 с площ 1104 кв.м., ведно с трайно прикрепено съоръжение „Метален склад”, находящ се в гр. Септември електронен търг 01.06.2021 10:00 27.05.2021 05.06.2021 1104.00 кв. м 35348.00 лв. без ДДС 1767.00 лв. без ДДС 05.05.2021 1. КОЛОВАГ АД - 37115.00 лв. Детайли
281 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна Баня Софийска област 30 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Долна баня, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД електронен търг 17.08.2021 11:00 12.08.2021 18.08.2021 236199.00 кв. м 849568.00 лв. без ДДС 16991.00 лв. без ДДС 27.04.2021 Детайли
279 Областен управител, Областна администрация - Софийска област вилна зона "Ярема" Софийска област Урегулиран поземлен имот Х-4 с площ от 746 кв. м в квартал 14 по действащия регулационен план на вилна зона „Ярема“, община Самоков, Софийска област. електронен търг 21.05.2021 10:00 18.05.2021 22.05.2021 746.00 кв. м 16844.00 лв. без ДДС 1684.00 лв. без ДДС 22.04.2021 Детайли
276 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе „АПАРТАМЕНТ № 6, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 83, ет. 1" електронен търг 12.05.2021 10:00 07.05.2021 15.05.2021 40.68 кв. м 8307.00 лв. без ДДС 830.00 лв. без ДДС 15.04.2021 1. Павлин Мутафов - 9137.00 лв. Детайли
273 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Овчеполци Пазарджик Едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 кв.м. електронен търг 26.04.2021 11:00 21.04.2021 01.07.2021 170.00 кв. м 9160.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 30.03.2021 1. Атанас Пашалиев - 9660.00 лв. Детайли
272 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 с посторената в имота „Жилищна сграда при електроцентрала" електронен търг 13.05.2021 10:00 10.05.2021 30.06.2021 1181.00 кв. м 15827.00 лв. без ДДС 792.00 лв. без ДДС 30.03.2021 1. Лалка Атанасова - 16619.00 лв. Детайли
268 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Подгорец Бургас ПИ 501.211 с площ от 487 кв.м., находящ се в село Подгорец, община Руен, област Бургас електронен търг 13.05.2021 13:30 10.05.2021 26.05.2021 487.00 кв. м 2130.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 26.03.2021 1. Тургай Хасан - 2230.00 лв. Детайли
267 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73 Бургас СОС с идентификатор 07079.656.110.2.10 с площ 69,74 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл. 73, вх.Д, ет.4, ап.73 електронен търг 15.06.2021 10:30 10.06.2021 16.06.2021 69.74 кв. м 47220.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Валя Катрева - 48220.00 лв. Детайли
266 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.91, вх.Б, ет.6 Бургас СОС с идентификатор 07079.653.513.2.17 с площ 60,42 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.91, вх. Б, ет.6 електронен търг 09.06.2021 10:30 04.06.2021 10.06.2021 60.42 кв. м 45570.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Тодор Тодоров - 58570.00 лв.
2. Георги Великов
Детайли
265 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.48 с посторените сгради „Консултативни кабинети" , състояща се от две сгради и сграда „Навес за въглища" електронен търг 18.05.2021 11:00 13.05.2021 25.06.2021 5546.00 кв. м 176879.00 лв. без ДДС 8844.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Патно поддаржане ЕООД - 185723.00 лв. Детайли
264 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Вескьовец" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.152.22, земеделска земя:Нива, местност"Вескьовец" електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 8474.00 кв. м 147800.00 лв. без ДДС 7390.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 155190.00 лв. Детайли
263 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.151.12, земеделска земя-ливада, местност"Санаториума",гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 5111.00 кв. м 96400.00 лв. без ДДС 4820.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 101220.00 лв. Детайли
262 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.151.11,земеделска земя:ливада, местност „Санаториума", гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 807.00 кв. м 15700.00 лв. без ДДС 785.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 16485.00 лв. Детайли
261 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот, земеделска земя:ливада, местност"Санаториума", гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 1014.00 кв. м 17800.00 лв. без ДДС 890.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 18690.00 лв. Детайли
259 Областен управител, Областна администрация - Бургас Бургас, кв. Долно Езерово Бургас СОС 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" 15, ет.2 електронен търг 14.06.2021 13:30 09.06.2021 15.06.2021 85.50 кв. м 32770.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Петя Анестиева - 33270.00 лв. Детайли
253 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД Пазарджик Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 електронен търг 16.04.2021 13:00 13.04.2021 23.04.2021 1152.00 кв. м 69800.00 лв. без ДДС 6980.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. Тарамеx Лтд - 76780.00 лв. Детайли
252 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД Пазарджик Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381 и 3 сгради електронен търг 15.04.2021 13:00 12.04.2021 23.04.2021 3344.00 кв. м 335900.00 лв. без ДДС 33590.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. Тарамеx Лтд - 369490.00 лв. Детайли
251 Напоителни системи ЕАД с. Лозно Кюстендил ПИ 44183.30.41, с адрес с. Лозно,общ. Кюстендил, област Кюстендил, с площ 2627 кв., заедно с находящото се в имота съоръжение и останалите подобрения електронен търг 20.04.2021 11:00 15.04.2021 26.04.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
250 Напоителни системи ЕАД гр. Долни Дъбник Плевен ПИ 22407.141.139 ведно със сграда с идентификатор 22407.141.139.1 електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 23.04.2021 857.00 кв. м 6940.00 лв. без ДДС 694.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. ЕТ УНИВЕРСУМ-РУМЕН ЯНЧЕВ - 7634.00 лв. Детайли
249 Напоителни системи ЕАД с. Самуилово Сливен Сграда 65303.55.259.1 и Сграда 65303.55.259.4, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово електронен търг 13.04.2021 11:00 08.04.2021 22.04.2021 317.00 кв. м 38747.00 лв. без ДДС 3875.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. МТСД 02 ЕООД - 42622.00 лв. Детайли
248 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Атия Бургас ПИ с идентификатор 63015.505.466 по КККР на село Атия с площ от 308 кв.м., незастроен електронен търг 18.05.2021 13:30 13.05.2021 19.05.2021 308.00 кв. м 12000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 1. ВЛАДИМИР АТАНАСОВ - 12500.00 лв. Детайли
247 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12. електронен търг 15.04.2021 10:30 12.04.2021 19.05.2021 104.34 кв. м 141433.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 1. ХАСАН КРАЛЪ - 148933.00 лв.
2. РЕАЛ - 24 ЕООД
Детайли
246 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.42, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 12.04.2021 12:00 07.04.2021 20.05.2021 12846.00 кв. м 35947.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 1. Агрошанс комерс ЕООД - 36447.00 лв. Детайли
245 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе АПАРТАМЕНТ № 20, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 89, ет. 1 електронен търг 12.04.2021 10:00 07.04.2021 14.05.2021 51.71 кв. м 10200.00 лв. без ДДС 1020.00 лв. без ДДС 15.03.2021 1. Вилдан Тахир - 11220.00 лв. Детайли
244 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе АПАРТАМЕНТ № 6,находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 83, ет. 1 електронен търг 07.04.2021 10:00 02.04.2021 14.05.2021 40.68 кв. м 8307.00 лв. без ДДС 830.00 лв. без ДДС 15.03.2021 Детайли
240 Напоителни системи ЕАД гр. Шумен Шумен Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.674.98.4.15 електронен търг 08.04.2021 11:00 05.04.2021 15.04.2021 59.00 кв. м 58705.00 лв. без ДДС 5870.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. СЕВАН ЛТД - 64575.00 лв. Детайли
239 Напоителни системи ЕАД с. Мулдава Пловдив Поземлен имот с идентификатор 49309.4.77 електронен търг 12.04.2021 11:00 07.04.2021 14.04.2021 1000.00 кв. м 4420.00 лв. без ДДС 442.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. ГРИНПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД - 10166.00 лв.
2. РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ
Детайли
238 Напоителни системи ЕАД гр. Ботевград Софийска област поземлен имот 05815.5.172 електронен търг 07.04.2021 11:00 02.04.2021 13.04.2021 4491.00 кв. м 42050.00 лв. без ДДС 4205.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. ЙОРДАН ТЕРЗИЕВ - 46255.00 лв. Детайли
237 Напоителни системи ЕАД с. Горна Диканя Перник Поземлен имот 16208.1.6 електронен търг 07.04.2021 11:00 02.04.2021 12.04.2021 3759.00 кв. м 27280.00 лв. без ДДС 2728.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА - 38192.00 лв.
2. СОЛАР СИТИ ЕООД
Детайли
236 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Павел баня Стара Загора Ветеринарна лечебница, състояща се от: сграда с идентификатор 55021.501.1142.1 и сграда с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня електронен търг 07.04.2021 11:00 02.04.2021 05.06.2021 162.00 кв. м 8270.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.03.2021 1. Георги Костов - 8770.00 лв. Детайли
235 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Павел баня Стара Загора Сграда с идентификатор 55021.501.1142.2 в гр. Павел баня, разположена в ПИ 55021.501.1142,ЗП: 100 кв.м, бр. етажи: 1, ФП: Здравно заведение. електронен търг 07.04.2021 13:00 02.04.2021 05.06.2021 100.00 кв. м 4260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.03.2021 1. Георги Костов - 4760.00 лв. Детайли
234 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ:ПИ с идентиф. 07079.605.398 по КК на гр. Бургас, в УПИ ХІ-765; кв.42, ПЗ „Север“, гр.Бургас, с площ 5344кв.м електронен търг 06.04.2021 13:30 01.04.2021 05.05.2021 5344.00 кв. м 404300.00 лв. без ДДС 4043.00 лв. без ДДС 05.03.2021 Детайли
233 Областен управител, Областна администрация - Смолян с. Могилица Смолян застроен и незастроен недвижим имот – частна държавна собственост с площ 317кв.м., в едно с полуразрушена админ.сграда-182км.м. електронен търг 05.04.2021 10:00 31.03.2021 04.04.2021 317.00 кв. м 8133.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 04.03.2021 1. Петя Дариткова - 8333.00 лв. Детайли
232 "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД гр. Приморко Бургас Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м, находяща се в гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Трети март” електронен търг 19.03.2021 10:00 16.03.2021 24.03.2021 414.00 кв. м 104314.00 лв. без ДДС 1050.00 лв. без ДДС 23.02.2021 1. ПРИЗМА - МП - 105364.00 лв. Детайли
231 АППК Бургас Бургас ПИ с идентификатор 07079.604.265 с площ 3573 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас електронен търг 22.03.2021 11:00 17.03.2021 24.03.2021 3573.00 кв. м 265000.00 лв. без ДДС 26000.00 лв. без ДДС 19.02.2021 1. ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИА ЕООД - 291000.00 лв. Детайли
230 АППК Бургас Бургас Недвижим имот - частна държавна собственост, с площ 991 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас електронен търг 17.03.2021 14:00 12.03.2021 19.03.2021 991.00 кв. м 62000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 19.02.2021 1. ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИА ЕООД - 67000.00 лв. Детайли
229 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Дропла Бургас Неурегулиран поземлен имот с площ от 1603 кв.м. в село Дропла, община Руен. електронен търг 31.03.2021 13:30 26.03.2021 19.04.2021 1603.00 кв. м 4496.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 18.02.2021 1. Тургай Хасан - 4596.00 лв. Детайли
228 АППК Варна Варна сграда с идентификатор 10135.1506.926.8 с площ 212 кв. м, намираща се на ул. „Девня“ №2 , гр. Варна електронен търг 01.04.2021 11:00 29.03.2021 05.04.2021 212.00 кв. м 800000.00 лв. без ДДС 70000.00 лв. без ДДС 16.02.2021 1. ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД - 870000.00 лв. Детайли
227 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Ливада, община Камено Бургас Втори етаж със застр.площ 50 кв.м., заедно с 500 кв.м. ид.части от дворното място. електронен търг 30.03.2021 10:30 25.03.2021 15.04.2021 500.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 15.02.2021 1. Руси Желев - 5900.00 лв. Детайли
222 ВРАНА ЕАД София София ПИ с идентификатор 68134.8678.35, заедно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.8678.35.4, находящ се на ул. Чепинско шосе №22 електронен търг 25.02.2021 10:00 22.02.2021 28.03.2021 447.00 кв. м 22000.00 лв. без ДДС 1100.00 лв. без ДДС 28.01.2021 1. ТЕРОДА ЕООД - 27500.00 лв.
2. КиГ ФОРЕСТ ЕООД
Детайли
221 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.452 с площ 10 123 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 24.02.2021 13:00 19.02.2021 28.04.2021 10123.00 кв. м 7221.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 28.01.2021 1. Найден Неделчев - 7621.00 лв. Детайли
219 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Бъта Пазарджик Сграда с идентификатор 07572.74.476.1 със застроена площ 106 кв.м., 2 ет. и сграда с идентификатор 07572.74.476.2 със застроена площ 34 кв.м., 1 ет. електронен търг 16.02.2021 11:00 11.02.2021 26.04.2021 140.00 кв. м 17900.00 лв. без ДДС 900.00 лв. без ДДС 25.01.2021 1. НИКОЛАЙ Лесичовски - 18800.00 лв. Детайли
218 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД Айтос Бургас Самостоятелно обособени обекти - 3 бр. ГАРАЖИ всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр. Айтос, ул. „Любен Каравелов“ № 4 електронен търг 15.02.2021 11:00 10.02.2021 25.03.2021 24.50 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 25.01.2021 1. Фарук Юмер - 44100.00 лв. Детайли
217 АППК София София Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1, намиращ се на ул. “Княз Борис I“ № 74, ет. 1, гр. София. електронен търг 17.02.2021 11:00 12.02.2021 22.02.2021 137.68 кв. м 500000.00 лв. без ДДС 45000.00 лв. без ДДС 22.01.2021 1. Асет Холдер ЕООД - 545000.00 лв. Детайли
216 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 7079.605.404, c граници: 07079.605.563, 07079.605.679, 07079.605.405, 07079.60 електронен търг 18.02.2021 13:30 15.02.2021 22.03.2021 4503.00 кв. м 340700.00 лв. без ДДС 3407.00 лв. без ДДС 22.01.2021 1. Кондекс ЕООД - 344107.00 лв. Детайли
215 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Малка Желязна Ловеч Продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Малка Желязна, община Тетевен. електронен търг 23.02.2021 13:00 18.02.2021 19.03.2021 1217.00 кв. м 4900.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 19.01.2021 1. ХРИСТИНА ДОБРЕВА - 5100.00 лв. Детайли
214 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Карабунар Пазарджик ПИ №270 с площ 1689 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна сграда - Ветеринарна лечебница със застроена площ 117 кв.м. електронен търг 05.02.2021 11:00 02.02.2021 13.04.2021 1689.00 кв. м 16844.00 лв. без ДДС 850.00 лв. без ДДС 12.01.2021 1. Марио Алексиев - 21094.00 лв.
2. БОРЯНА МАРИНОВА
Детайли
209 Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново Велико Търново Велико Търново СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново електронен търг 03.02.2021 13:00 29.01.2021 06.02.2021 520.90 кв. м 2474921.00 лв. без ДДС 123746.05 лв. без ДДС 06.01.2021 Детайли
208 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Кабиле Ямбол УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване". електронен търг 25.01.2021 10:00 20.01.2021 30.03.2021 560.00 кв. м 7020.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 30.12.2020 1. МАРГАРИТА ЕООД - 7370.00 лв. Детайли
207 Напоителни системи ЕАД с. Мрамор Софийска област Поземлен имот 49206.2633.40, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна електронен търг 27.01.2021 11:00 22.01.2021 24.01.2021 1553.00 кв. м 86212.00 лв. без ДДС 8621.00 лв. без ДДС 23.12.2020 1. НИКОЛАЙ ЛОЗАНОВ - 344842.00 лв.
2. ФРЕШ МАРКЕТ 2016 ООД
Детайли
206 Напоителни системи ЕАД с. Баничан Благоевград Дървопроизводствена площ с площ от 124,777 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев електронен търг 10.02.2021 11:00 05.02.2021 11.02.2021 124.78 кв. м 98989.00 лв. без ДДС 9900.00 лв. без ДДС 23.12.2020 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 108889.00 лв. Детайли
205 ВРАНА ЕАД София София Поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3209, ведно с построената сграда представбяваща Топлоцентрала електронен търг 19.02.2021 10:00 16.02.2021 17.02.2021 3949.00 кв. м 385000.00 лв. без ДДС 7700.00 лв. без ДДС 18.12.2020 1. УОТЪР СТОУН ЕООД - 415800.00 лв.
2. Райчо Георгиев
Детайли
204 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас ПИ № 301041 с площ 21,720 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, заедно с 8 сгради електронен търг 21.01.2021 14:00 18.01.2021 22.02.2021 21720.00 кв. м 48612.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 17.12.2020 1. Агрошанс комерс ЕООД - 49112.00 лв. Детайли
203 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот № 301003 с площ 30,617 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 електронен търг 21.01.2021 10:00 18.01.2021 22.02.2021 30617.00 кв. м 153085.00 лв. без ДДС 1531.00 лв. без ДДС 17.12.2020 1. Агрошанс комерс ЕООД - 154616.00 лв. Детайли
202 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 28.01.2021 11:00 25.01.2021 01.02.2021 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 15.12.2020 1. ТРИФОНОВ ЛТД - 131000.00 лв. Детайли
188 Напоителни системи ЕАД с. Мухово Софийска област Апартамент № 1, първи етаж, със застроена площ 72,25 кв.м., източен, находящ се в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 14.01.2021 11:00 11.01.2021 15.01.2021 72.25 кв. м 14214.00 лв. без ДДС 1422.00 лв. без ДДС 23.11.2020 1. GALINA GRIGOROVA - 15636.00 лв. Детайли
187 Напоителни системи ЕАД с. Мухово Софийска област Апартамент № 1,със застроена площ 103,23 кв.м., в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 22.12.2020 11:00 17.12.2020 23.12.2020 103.23 кв. м 19356.00 лв. без ДДС 1936.00 лв. без ДДС 23.11.2020 1. Никола Ноков - 21292.00 лв. Детайли
186 Напоителни системи ЕАД гр. Пловдив Пловдив Изравнител ДКК до КЦМ електронен търг 21.12.2020 11:00 16.12.2020 22.12.2020 41236.00 кв. м 373170.00 лв. без ДДС 37317.00 лв. без ДДС 23.11.2020 1. Галакси инвестмънт груп ООД - 447804.00 лв.
2. Индустриални зони Булгариа ЕООД
Детайли
185 Областен управител, Областна администрация - Монтана гр.Берковица Монтана недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, електронен търг 11.12.2020 13:00 08.12.2020 19.02.2021 50.20 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 20.11.2020 1. Димитрана Райкова - 35800.00 лв. Детайли
182 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Връв Видин Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м. електронен търг 14.01.2021 13:30 11.01.2021 15.01.2021 400.00 кв. м 1710.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 10.11.2020 1. АДВИА-СТРАТЕГИИ И ПЛАНИРАНЕ ЕООД - 1860.00 лв. Детайли
181 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Кабиле Ямбол УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, общ. „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване" електронен търг 03.12.2020 10:00 30.11.2020 06.02.2021 560.00 кв. м 7020.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 06.11.2020 Детайли
180 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД гр.Айтос Бургас Самостоятелно обособени обекти - ГАРАЖИ № 1, № 2 и № 3, всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр.Айтос на ул. „Любен Каравелов“ № 4 електронен търг 23.12.2020 11:00 18.12.2020 05.01.2021 24.50 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 05.11.2020 Детайли
179 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Боровица Видин - Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г. - Терен с площ 294 кв.м., електронен търг 23.11.2020 13:30 18.11.2020 29.12.2020 294.00 кв. м 5890.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 30.10.2020 Детайли
178 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, община Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 05.01.2021 10:30 02.01.2021 06.01.2021 104.34 кв. м 143183.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 21.10.2020 Детайли
177 "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД гр. Приморско Бургас „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 405 (четиристотин и пет) кв.м., находяща се в гр. Приморско, ул. „Трети март” електронен търг 26.11.2020 10:00 23.11.2020 22.11.2020 405.00 кв. м 102046.00 лв. без ДДС 1050.00 лв. без ДДС 21.10.2020 1. СЛИМА ИНВЕСТ ООД - 103096.00 лв. Детайли
175 ВРАНА ЕАД гр. София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.20, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 04.11.2020 10:00 30.10.2020 12.12.2020 63.59 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 13.10.2020 1. Ани Асова - 42336.00 лв.
2. СТОЯН НИКОЛОВ
Детайли
174 ВРАНА ЕАД гр. София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.39, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 10.11.2020 10:00 05.11.2020 14.12.2020 65.86 кв. м 34000.00 лв. без ДДС 680.00 лв. без ДДС 15.10.2020 1. Анета Гаджева - 42160.00 лв.
2. ЙОРДАНКА ЧУЧУКОВА
Детайли
173 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.32, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 09.11.2020 10:00 04.11.2020 12.12.2020 42.46 кв. м 21900.00 лв. без ДДС 438.00 лв. без ДДС 13.10.2020 1. Надежда Матеева - 22338.00 лв. Детайли
172 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.27, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 26.11.2020 11:00 23.11.2020 02.01.2021 30.00 кв. м 15500.00 лв. без ДДС 310.00 лв. без ДДС 03.11.2020 1. Магдалена Ананиева - 19220.00 лв.
2. Снежана Лазова
Детайли
167 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.25, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 02.11.2020 11:00 28.10.2020 12.12.2020 49.64 кв. м 25600.00 лв. без ДДС 512.00 лв. без ДДС 12.10.2020 1. ТЕРОДА ЕООД - 28160.00 лв.
2. Ростислав Василев
Детайли
166 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.21, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.11.2020 10:00 06.11.2020 19.12.2020 70.85 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 20.10.2020 1. Зоя Куртева - 42336.00 лв.
2. Мирослав Василев
Детайли
164 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.16, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 23.11.2020 11:00 18.11.2020 26.12.2020 50.49 кв. м 26000.00 лв. без ДДС 520.00 лв. без ДДС 27.10.2020 1. Мирослав Василев - 32760.00 лв.
2. Цанко Митев
Детайли
162 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.9, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.11.2020 13:00 06.11.2020 19.12.2020 85.60 кв. м 44200.00 лв. без ДДС 884.00 лв. без ДДС 20.10.2020 1. Мирослав Василев - 48620.00 лв.
2. Сашо Борисов
Детайли
161 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, област София /столица електронен търг 02.11.2020 11:00 28.10.2020 12.12.2020 33.09 кв. м 20000.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 12.10.2020 1. Магдалена Ананиева - 23600.00 лв.
2. Мартин Бачев
Детайли
160 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м електронен търг 11.11.2020 11:00 06.11.2020 13.11.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 09.10.2020 1. Милки Лукс ЕООД - 41500.00 лв. Детайли
158 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Панагюрище Пазарджик ПИ с идентификатор 55302.57.533 с площ 8073 кв.м., актуван с АДС 7386/25.08.2020 г., находящ се в гр. Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН електронен търг 26.10.2020 11:00 21.10.2020 04.01.2021 8073.00 кв. м 8040.00 лв. без ДДС 450.00 лв. без ДДС 01.10.2020 1. Георги Георгиев - 8490.00 лв. Детайли
155 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1918 с площ 801 кв.м., актуван с АДС №7187/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; електронен търг 14.12.2020 11:00 09.12.2020 30.12.2020 801.00 кв. м 16920.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 29.09.2020 1. РАДОСЛАВ ШОПОВ - 17720.00 лв. Детайли
144 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Рупча, община Руен Бургас УПИ І в квартал 16 с площ от 684 кв.м. по плана на село Рупча, ведно с масивна жилищна сграда на един надземен етаж със застроена площ от 68 кв.м. електронен търг 16.09.2020 13:30 11.09.2020 19.10.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 18.08.2020 1. Тургай Хасан - 32778.00 лв.
2. СЕЛЯМИ ЮСУФ
Детайли
141 Напоителни системи ЕАД с. Баничан Благоевград Водостопанско съоръжение с площ от 4,673 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан електронен търг 18.09.2020 11:00 15.09.2020 11.09.2020 4673.00 кв. м 3560.00 лв. без ДДС 356.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 3916.00 лв. Детайли
140 Напоителни системи ЕАД с. Падина Варна Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55110.60.44, находящ се в землище с. Падина електронен търг 14.09.2020 11:00 09.09.2020 11.09.2020 1488.00 кв. м 3720.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. СОЛВЕЙ СОДИ АД - 4092.00 лв. Детайли
139 Напоителни системи ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 68850.209.907, находящ се в землището на град Стара Загора, с площ от 1490 кв.м. електронен търг 03.09.2020 11:00 31.08.2020 11.09.2020 1490.00 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 1810.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. ДАНИПЕТ КОМЕРС ЕООД - 19910.00 лв. Детайли
138 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.6 с площ 145,84 кв.м. електронен търг 31.08.2020 15:30 26.08.2020 07.10.2020 145.84 кв. м 229180.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. ЕМИ ООД - 239180.00 лв.
2. Симеон Илиев
Детайли
137 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. електронен търг 31.08.2020 13:30 26.08.2020 07.10.2020 144.32 кв. м 205150.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. Странджа газ ЕООД - 219150.00 лв.
2. БГ ИНВЕСТ 76 ЛТД
Детайли
135 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Кръстина, община Камено Бургас масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ ІV-94 в кв.52 електронен търг 04.09.2020 10:00 01.09.2020 07.10.2020 59.00 кв. м 7180.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. Салим Юсеинов Шукриев - 7280.00 лв. Детайли
134 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 31.08.2020 14:00 26.08.2020 06.11.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС 06.08.2020 1. XЕЛИОС ФАРМ ООД - 73230.00 лв. Детайли
130 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 01.09.2020 11:00 27.08.2020 04.09.2020 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
128 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.156 с площ 4 384 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 30.09.2020 14:30 25.09.2020 31.10.2020 4384.00 кв. м 4300.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 30.07.2020 1. Найден Неделчев - 4500.00 лв. Детайли
126 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.451 с площ 11 841 кв.м в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 06.11.2020 10:30 03.11.2020 07.11.2020 11841.00 кв. м 14200.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 30.07.2020 1. Петко Трифонов - 14800.00 лв. Детайли
124 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Апартамент № 58, необзаведен, мазе № 54 с площ по данъчна оценка 1,49 кв.м., 1,178 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 07.08.2020 14:00 04.08.2020 16.09.2020 114.84 кв. м 220000.00 лв. без ДДС 2200.00 лв. без ДДС 15.07.2020 1. Димитър Георгиев - 222200.00 лв. Детайли
123 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД Бургас Бургас Апартамент десен, необзаведен, мазе 11,25 кв.м., 2,46 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 06.08.2020 11:00 03.08.2020 16.09.2020 52.71 кв. м 64400.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 1. Красимира Тодорова - 85850.00 лв.
2. Павел Станков
Детайли
122 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с.Могила Ямбол ПИ с идентификатор 48787.11.166 по КК и КР на с. Могила с площ 468 кв.м , ведно с построената в него масивна едноетажна селскостопанска СГРАДА електронен търг 27.08.2020 10:00 24.08.2020 14.10.2020 468.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 290.00 лв. без ДДС 14.07.2020 1. ЯНКО ЯНКОВ - 6090.00 лв. Детайли
119 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Бързия Монтана Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07510.90.79 с площ 1009 кв. м електронен търг 31.07.2020 10:00 28.07.2020 08.10.2020 1009.00 кв. м 10800.00 лв. без ДДС 540.00 лв. без ДДС 08.07.2020 1. ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ - 11340.00 лв. Детайли
118 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Боровица Видин Ветеринарна лечебница със застр. площ 138 кв.м. и терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI електронен търг 26.10.2020 13:30 21.10.2020 26.10.2020 294.00 кв. м 5890.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 07.07.2020 Детайли
116 Земинвест ЕАД гр. София София Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради електронен търг 23.09.2020 10:00 17.09.2020 23.09.2020 1816.00 кв. м 205420.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 1. Еден 2020 ЕООД - 207520.00 лв. Детайли
115 АППК гр. Берковица Монтана Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в блок 23 на ул. „Николаевска“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана електронен търг 31.07.2020 11:00 28.07.2020 03.08.2020 58.90 кв. м 26000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 1. Димитрана Райкова - 30000.00 лв.
2. КРИССТРОЙ 2019 ЕООД
Детайли
113 Транспортно строителство и възстановяване с. Тополи Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи електронен търг 20.07.2020 10:00 15.07.2020 23.08.2020 104.86 кв. м 42300.00 лв. без ДДС 2115.00 лв. без ДДС 1. Винитранс ЕООД - 44415.00 лв. Детайли
111 АППК гр. Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич електронен търг 07.08.2020 11:00 04.08.2020 10.08.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Живко Адамов - 23600.00 лв. Детайли
105 АППК гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора електронен търг 07.08.2020 13:00 04.08.2020 19.08.2020 1437.00 кв. м 135000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 1. МАДРИГАЛ ГРУП ЕООД - 140000.00 лв. Детайли
104 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Борилово Стара Загора Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора електронен търг 01.09.2020 11:00 27.08.2020 18.09.2020 567.00 кв. м 16950.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. РУСИ СЛАВОВ - 17450.00 лв. Детайли
103 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.15, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 25.06.2020 10:00 22.06.2020 02.08.2020 52.59 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС 1. Мариа Митова-Манолова - 28184.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
101 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.26, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, вх.Г електронен търг 29.06.2020 11:30 24.06.2020 02.08.2020 58.18 кв. м 30000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Теодора Вукадинова - 43800.00 лв.
2. Светослав Карапанчев
Детайли
100 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.43, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 24.06.2020 13:00 19.06.2020 02.08.2020 45.77 кв. м 23700.00 лв. без ДДС 474.00 лв. без ДДС 1. Камелия Павлова - 24174.00 лв. Детайли
99 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.5, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 03.07.2020 10:00 30.06.2020 02.08.2020 90.84 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 840.00 лв. без ДДС 1. Борислава Гаркова - 48720.00 лв.
2. Владимир Маринов
Детайли
98 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 10:00 16.06.2020 29.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС 1. Анета Гаджева - 28728.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
97 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 12:00 16.06.2020 29.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС 1. Кристиян Златев - 23664.00 лв. Детайли
96 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 19.06.2020 13:30 16.06.2020 29.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 1. Георги Христов - 40824.00 лв.
2. МАРИН КАРАПАНЧЕВ
Детайли
95 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м, намираща се в гр. Бяла черква електронен търг 23.06.2020 11:00 18.06.2020 26.07.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС Детайли
91 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, площ от 67,69 електронен търг 16.06.2020 11:30 11.06.2020 26.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС 1. Десислава Станковска - 35496.00 лв. Детайли
90 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Рупча Бургас УПИ I в кв. 16 по плана на село Рупча, община Руен с площ от 684 кв.м., ведно с построения бивш фелдшерски пункт, застроен върху 68 кв.м. електронен търг 22.06.2020 13:30 17.06.2020 27.07.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС Детайли
89 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6174.00 лв. без ДДС 1. Ивайло Замфиров - 67909.00 лв. Детайли
88 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, 67.69 кв.м. електронен търг 15.06.2020 10:30 10.06.2020 22.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС 1. Георги Станковски - 36192.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
87 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 12:00 09.06.2020 21.07.2020 46.57 кв. м 24100.00 лв. без ДДС 482.00 лв. без ДДС 1. Димитар Мартинов - 24582.00 лв. Детайли
86 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.3, град София, булевард „Цариградско шосе” № 389 с площ 31,16 кв.м. електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 20.07.2020 31.16 кв. м 18600.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС 1. Христо Стефанов - 18972.00 лв. Детайли
85 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 15.06.2020 12:00 10.06.2020 20.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 20.05.2020 Детайли
84 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.42, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 10:00 09.06.2020 20.07.2020 78.26 кв. м 40100.00 лв. без ДДС 802.00 лв. без ДДС 1. Мартин Мартинов - 40902.00 лв. Детайли
83 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.06.2020 10:00 08.06.2020 20.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС Детайли
82 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.06.2020 11:30 08.06.2020 19.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
81 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.2, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе" № 383 електронен търг 10.06.2020 10:00 05.06.2020 18.07.2020 58.40 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС 1. Роберто Златев - 27642.00 лв. Детайли
80 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, бул. Цариградско шосе №385 електронен търг 10.06.2020 12:00 05.06.2020 18.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС Детайли
78 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №63, с площ 1311,60 кв.м. по КП на с. Снежа, незастроен електронен търг 06.08.2020 11:00 03.08.2020 06.08.2020 1311.60 кв. м 5561.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 1. СВЕТЛАНА ДОБРИНCХЕВА ДОБРЕВА-ЗХЕЛЕВА - АДВОКАТ - 5661.00 лв. Детайли
77 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 17.06.2020 14:00 12.06.2020 14.08.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС Детайли
76 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 08.06.2020 10:30 03.06.2020 15.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
74 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас 1. Поземлен имот с идентификатор 36525.301.14 и поземлен имот с идентификатор № 36525.301.55, гр. Карнобат. електронен търг 10.07.2020 12:00 07.07.2020 14.07.2020 105373.00 кв. м 131921.00 лв. без ДДС 1320.00 лв. без ДДС 1. Шанc - 92 ЕООД - 133241.00 лв. Детайли
68 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ведно с построената в този имот СГРАДА, брой етажи: 1 електронен търг 03.06.2020 14:00 29.05.2020 06.08.2020 6877.00 кв. м 138300.00 лв. без ДДС 13830.00 лв. без ДДС 07.05.2020 1. НИКИ ПАРТС ООД - 152130.00 лв. Детайли
67 Напоителни системи ЕАД гр. Сливен Сливен Свинекомплекс, състоящ се от шест броя сгради с обща ЗП 793кв.м., ведно с отстъпено право на строеж в земеделски имот собственост на МЗХГ. електронен търг 28.05.2020 11:00 22.05.2020 05.06.2020 793.00 кв. м 38700.00 лв. без ДДС 3870.00 лв. без ДДС 1. МТСД 02 ЕООД - 42570.00 лв. Детайли
66 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Соколово, община Карнобат Бургас УПИ ХІV-62 от кв.10, с площ 850 кв.м. по ЗРП на с. Соколово, незастроен електронен търг 03.06.2020 10:00 29.05.2020 05.07.2020 850.00 кв. м 2945.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 1. Стефан Георгиев Кенов - адвокат - 2995.00 лв. Детайли
65 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №82, с площ 258 кв.м. по КП на с. Снежа, застроен електронен търг 02.06.2020 10:00 28.05.2020 05.07.2020 258.00 кв. м 761.00 лв. без ДДС 30.00 лв. без ДДС 1. Тургай Хасан - 791.00 лв. Детайли
64 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора СОС 35167.501.202.1.8 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Витоша“ №1, вх. А, ет. 1, ап. 8 с площ 64,74 кв. м електронен търг 22.05.2020 11:00 19.05.2020 28.07.2020 64.74 кв. м 30360.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Tихомир Трифонов - 30960.00 лв. Детайли
62 Напоителни системи ЕАД с. Черногорово Пазарджик Сграда с идентификатор 81089.11.175.1, с адрес на сградата: с. Черногорово електронен търг 01.06.2020 11:00 27.05.2020 17.06.2020 17.00 кв. м 8200.00 лв. без ДДС 820.00 лв. без ДДС 1. ВЕСЕЛИН ДЕЛCЧЕВ - 9020.00 лв. Детайли
60 Напоителни системи ЕАД с. Звиница Кърджали Поземлен имот с номер 000033, находящ се в землището на с. Звиница, ведно с масивна едноетажна сграда, със застроена площ 80,00 кв.м. електронен търг 24.06.2020 11:00 19.06.2020 25.06.2020 1835.00 кв. м 30400.00 лв. без ДДС 3040.00 лв. без ДДС 1. МОТОТЕХНИКА 66 ЕООД - 33440.00 лв. Детайли
59 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана електронен търг 22.05.2020 11:00 19.05.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6173.50 лв. без ДДС Детайли
50 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Юнаците Пазарджик ПИ с идентификатор 86074.52.73 с площ 926 кв.м., ведно с построената в имота сграда със ЗП 77 кв.м. електронен търг 05.05.2020 11:00 29.04.2020 07.07.2020 926.00 кв. м 4630.00 лв. без ДДС 450.00 лв. без ДДС 1. Петър Македонски - 5080.00 лв. Детайли
46 Транспортно строителство и възстановяване с. Тополи Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи електронен търг 30.04.2020 10:00 27.04.2020 25.05.2020 104.86 кв. м 42300.00 лв. без ДДС 2115.00 лв. без ДДС Детайли
45 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Соколово, община Карнобат Бургас УПИ ХІV-62 от кв.10 по ЗРП на с. Соколово електронен търг 14.04.2020 10:00 09.04.2020 16.05.2020 850.00 кв. м 2945.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС Детайли
44 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил 1/2 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 324 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 104 кв.м., в гр.Кюстендил, ул. ”Юри Гагарин” №11. електронен търг 08.05.2020 14:00 04.05.2020 13.06.2020 162.00 кв. м 16800.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. ФОНДАЦИЯ БРЕЙВ ФОНДЕЙШЪН - ФОНДАЦИЯ ХРАБЪР - 17300.00 лв. Детайли
38 Областен управител, Областна администрация - Видин гр. Видин Видин ПИ с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба, находящ се в обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово. електронен търг 11.06.2020 13:30 08.06.2020 11.06.2020 3912.00 кв. м 22055.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС 1. Българска телекомуникационна компания ЕАД - 23255.00 лв. Детайли
37 Напоителни системи ЕАД с. Бобошево Кюстендил ПИ 04532.126.12, гр. Бобошево, област Кюстендил, ведно с построените сгради електронен търг 13.05.2020 11:00 08.05.2020 17.04.2020 1.24 кв. м 45460.00 лв. без ДДС 4546.00 лв. без ДДС 1. ЛАЗОВ 15 ЕООД - 50006.00 лв. Детайли
35 Напоителни системи ЕАД гр. Сливен Сливен Свинекомплекс, състоящ се от шест броя сгради с обща ЗП 793 кв. м, ведно с отстъпено право на строеж в земеделски имот, собственост на МЗХГ. електронен търг 04.05.2020 11:00 28.04.2020 18.05.2020 793.00 кв. м 38700.00 лв. без ДДС 3870.00 лв. без ДДС Детайли
34 Транспортно строителство и възстановяване гр. Русе Русе Поземлен имот с идентификатор 63427.81.22, с площ от 4108 кв.м, находящ се в обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, местност „Сръбчето” електронен търг 27.03.2020 10:00 24.03.2020 06.05.2020 4108.00 кв. м 75400.00 лв. без ДДС 3770.00 лв. без ДДС 1. МЕТАЛ 78 ЛТД - 82940.00 лв.
2. МАКЕРС ООД
Детайли
33 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр.Ямбол Ямбол ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.518.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол, с площ 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м електронен търг 06.04.2020 10:00 01.04.2020 04.06.2020 863.00 кв. м 10000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 1. ЛАВИНА ГОРНАКОВ ЕООД - 11000.00 лв. Детайли
30 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Мъглиж Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 49494.774.413 по КККР на гр. Мъглиж, ТПТ: Земеделска, НТП: За животновъдна ферма електронен търг 26.03.2020 13:00 23.03.2020 18.05.2020 299.00 кв. м 860.00 лв. без ДДС 86.00 лв. без ДДС 1. Арсенал J.С.Cо - 946.00 лв. Детайли
29 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Мъглиж Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 49494.774.412 по КККР на гр. Мъглиж, ТПТ: Земеделска, НТП: За животновъдна ферма електронен търг 26.03.2020 11:00 23.03.2020 18.05.2020 811.00 кв. м 2330.00 лв. без ДДС 233.00 лв. без ДДС 1. Арсенал J.С.Cо - 2563.00 лв. Детайли
26 АППК град Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел електронен търг 09.03.2020 11:00 04.03.2020 10.04.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС Детайли
24 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Черногорово Пазарджик Едноетажна масивна сграда със застроена площ 172,42 кв.м. - Ветеринарна лечебница електронен търг 19.03.2020 11:00 16.03.2020 10.04.2020 172.42 кв. м 7500.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. Стоимен Папазов - 8000.00 лв. Детайли
23 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД гр. Бургас Бургас Апартамент десен, мазе 11,25 кв.м.; 2,46% ид.ч. от общите части на сградата електронен търг 02.03.2020 10:30 26.02.2020 06.04.2020 52.71 кв. м 64400.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 1. КАТЯ САВОВА - 85850.00 лв.
2. Илия Русев
Детайли
22 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД гр. Бургас Бургас Апартамент № 16, с избено помещение 5,44 кв.м., ведно с 1,66% ид.ч. от общите части на сградата електронен търг 05.03.2020 13:00 28.02.2020 06.04.2020 59.54 кв. м 66400.00 лв. без ДДС 670.00 лв. без ДДС 1. Илия Русев - 67070.00 лв. Детайли
14 ВРАНА ЕАД гр. София София МЛЕКАРСКИ ЦЕХ, с идентификатор 44063.1447.3101.1.1, със застроена площ от 430,31 кв.м., съставляващ първи етаж от сграда - 383 в гр. София електронен търг 17.02.2020 10:00 12.02.2020 09.03.2020 430.31 кв. м 114100.00 лв. без ДДС 2282.00 лв. без ДДС 1. Красимир Мартинов - 116382.00 лв. Детайли
5 Транспортно строителство и възстановяване с. Казичене София ПИ с идентификатор 35239.6110.353, находящ се в с. Казичене, с площ от 30 197 кв.м. електронен търг 13.01.2020 10:00 08.01.2020 26.01.2020 30197.00 кв. м 795000.00 лв. без ДДС 7950.00 лв. без ДДС 1. ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД - 802950.00 лв. Детайли
4 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Сграда с обща ЗП 104 кв.м. с идентификатор 68134.1936.1209.1, ГАРАЖ, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 220,00 кв.м. с идентификатор 68134.1936.1209 електронен търг 16.12.2019 13:00 11.12.2019 22.01.2020 104.00 кв. м 221500.00 лв. без ДДС 2250.00 лв. без ДДС 1. ЦВЕТАН ЦЕНОВ - 223750.00 лв. Детайли
1 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Сграда (РЗП 609 кв.м), гараж и поз. имот (УПИ 2148 кв.м.): гр. София, р-н Витоша, в.з. „Панорамен път-спец. нужди-Беловодски път“, ул.„Саша Попов“ №24 електронен търг 31.10.2019 11:00 28.10.2019 09.12.2019 2148.00 кв. м 1910000.00 лв. без ДДС 19100.00 лв. без ДДС 1. Ивелина Михалева - 1929100.00 лв. Детайли