Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Класиране Операции
853 Областен управител, Областна администрация - Габрово с. Керека, общ. Дряново Габрово Поземлен имот с идентификатор 36751.501.118 по КККР на с. Керека, общ. Дряново, заедно с построената в него сграда със ЗП 492 кв.м. електронен търг 10.07.2024 10:00 05.07.2024 12.07.2024 1258.00 кв. м 18510.00 лв. без ДДС 950.00 лв. без ДДС 12.06.2024 1. КЕРЕКА ХОЛИДЕЙ ООД - 19460.00 лв. Детайли
851 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.799. гр. Бургас, Северна промишлена зона, площ 13 970 кв. метра електронен търг 04.07.2024 13:30 01.07.2024 08.08.2024 13970.00 кв. м 1024000.00 лв. без ДДС 51200.00 лв. без ДДС 07.06.2024 1. Козлодуй ООД - 1075200.00 лв. Детайли
850 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.798, гр. Бургас електронен търг 11.07.2024 13:30 08.07.2024 07.08.2024 12834.00 кв. м 940600.00 лв. без ДДС 47030.00 лв. без ДДС 06.06.2024 1. Пожарна сигурност ЕООД - 987630.00 лв. Детайли
849 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Величково Пазарджик ПИ с идентификатор 10505.2.981 с площ 3643 кв.м., подробно описан в АДС №9697/29.04.2024 г. електронен търг 28.06.2024 11:00 25.06.2024 06.09.2024 3643.00 кв. м 24410.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 05.06.2024 1. ДИКС ТРЕЙД ЕООД - 25410.00 лв. Детайли
848 Областен управител, Областна администрация - Габрово с. Сливово, общ. Трявна Габрово Поземлен имот с идентификатор 67427.519.1 по КККР на с. Сливово, общ. Трявна, обл. Габрово, с площ 1264 кв.м., заедно с 2 бр. сгради. електронен търг 10.07.2024 10:00 05.07.2024 31.07.2024 1264.00 кв. м 7510.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 03.06.2024 1. ПЕТКО РАЕВ - 7910.00 лв. Детайли
846 Областен управител, Областна администрация - Габрово с. Богатово, общ. Севлиево Габрово Незастроен УПИ VIII-166 "ученическа туристическа спалня” от кв. 28 по плана на с. Богатово, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ от 2600 кв.м. електронен търг 26.06.2024 10:00 21.06.2024 30.06.2024 2600.00 кв. м 13730.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 30.05.2024 1. ИВАН ИВАНОВ - 14430.00 лв. Детайли
844 Областен управител, Областна администрация - Габрово с. Стоките Габрово Незастроен поземлен имот с идентификатор 69417.511.264 по КККР на с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 1531 кв.м. електронен търг 26.06.2024 10:00 21.06.2024 29.06.2024 1531.00 кв. м 9110.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 29.05.2024 1. Пламен Христов - 9610.00 лв. Детайли
843 Областен управител, Областна администрация - Кърджали гр. Джебел Кърджали Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20746.503.1594 с площ 50 /петдесет/ кв. метра по КККР на гр. Джебел, община Джебел електронен търг 28.06.2024 10:00 25.06.2024 28.07.2024 50.00 кв. м 2650.00 лв. без ДДС 265.00 лв. без ДДС 28.05.2024 1. Йълмаз Хасан - 2915.00 лв. Детайли
842 АППК гр. Севлиево Габрово Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово електронен търг 12.07.2024 11:00 09.07.2024 19.07.2024 18551.00 кв. м 726000.00 лв. без ДДС 30000.00 лв. без ДДС 21.05.2024 1. Хитачи Енерджи България ЕООД - 756000.00 лв. Детайли
841 АППК с. Козлодуйци Добрич Поземлен имот с идентификатор 37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в с. Козлодуйци, община Добричка, облaст Добрич електронен търг 18.06.2024 13:00 13.06.2024 15.07.2024 37787.00 кв. м 135000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 17.05.2024 1. Аякс-1 ООД - 143000.00 лв. Детайли
840 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Пловдив Пловдив ПИ с идентиф 56784.524.1552 в гр.Пловдив, ведно с изградените на груб строеж, „Жилищни и офисни сгради (секции А, Б, В, Г, Д и Е) електронен търг 27.06.2024 11:00 24.06.2024 12.07.2024 30824.00 кв. м 33016200.00 лв. без ДДС 660324.00 лв. без ДДС 16.05.2024 1. РЕСУРС ФОНД ООД - 33676524.00 лв. Детайли
839 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД гр. Сливен Сливен Апартамент № 34, с идентификатор 67338.525.115.1.34, гр. Сливен със застроена площ от 66,30 кв. м. и с избено помещение с полезна площ от 5,32 кв.м. електронен търг 04.07.2024 10:30 01.07.2024 15.07.2024 66.30 кв. м 92200.00 лв. без ДДС 922.00 лв. без ДДС 16.05.2024 1. Антон Цонков - 93122.00 лв. Детайли
838 Областен управител, Областна администрация - Враца село Краводер община Криводол Враца Поземлен имот 0.41 - УПИ ІV в кв. 36, по план на село Краводер, община Криводол, област Враца, с площ 1298 кв. м., ведно с построените в него сгради. електронен търг 28.05.2024 14:00 22.05.2024 02.06.2024 1298.00 кв. м 4840.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 02.05.2024 1. ХРИСТО ИЛИЕВ - 9240.00 лв.
2. Лариса-М-Лариса Ангелова ЕООД
Детайли
837 Областен управител, Областна администрация - Видин с.Неговановци, общ. Ново село Видин ½ идеална част от недвижим имот: Парцел III-451 в кв. 35, с обща площ 366 кв м., ведно със сграда на един етаж, със застроена площ 32,29 кв. м. електронен търг 29.05.2024 13:30 23.05.2024 25.07.2024 366.00 кв. м 1465.00 лв. без ДДС 73.00 лв. без ДДС 26.04.2024 Детайли
836 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Борилово Стара Загора УПИ ХІ общ., 626 с площ 437 кв. м в кв. 59 по плана на с. Борилово, община Стара Загора електронен търг 27.05.2024 10:00 21.05.2024 26.07.2024 437.00 кв. м 22550.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 26.04.2024 1. Данаил Тенев - 35550.00 лв.
2. Аутомотив Дата ООД
Детайли
835 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2 504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 13:00 26.05.2024 2504.00 кв. м 600000.00 лв. без ДДС 30000.00 лв. без ДДС 26.04.2024 Детайли
832 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3928, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 362 кв. м електронен търг 21.05.2024 12:00 16.05.2024 23.07.2024 362.00 кв. м 7540.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.04.2024 1. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД - 8040.00 лв. Детайли
831 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3927, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 599 кв. м електронен търг 30.05.2024 15:00 27.05.2024 23.07.2024 599.00 кв. м 11850.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 23.04.2024 1. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД - 17850.00 лв.
2. Елена Иванова
Детайли
829 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2 947 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 11:00 19.05.2024 2947.00 кв. м 700000.00 лв. без ДДС 35000.00 лв. без ДДС 19.04.2024 Детайли
828 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Гр.Долна баня Софийска област 30 бр. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ДОЛНА БАНЯ, ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА електронен търг 16.05.2024 11:00 13.05.2024 12.07.2024 35293.00 кв. м 1170620.00 лв. без ДДС 23412.00 лв. без ДДС 12.04.2024 1. Имоти ДБ ЕООД - 1194032.00 лв. Детайли
824 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (ГАРАЖ) с идентификатор 81414.501.136.2.69 по КККР на гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. А, ет. 1 електронен търг 07.05.2024 13:00 29.04.2024 05.07.2024 21.69 кв. м 7140.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 05.04.2024 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 7440.00 лв. Детайли
822 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.44 по КККР на гр. Чирпан ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. В, ет. 2, ап. 44 електронен търг 07.05.2024 10:30 29.04.2024 03.07.2024 52.77 кв. м 22910.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 03.04.2024 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 23410.00 лв. Детайли
820 Областен управител, Областна администрация - Видин с.Ясен, общ.Ново село Видин „Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин. електронен търг 10.06.2024 13:30 05.06.2024 27.06.2024 1470.00 кв. м 14090.00 лв. без ДДС 705.00 лв. без ДДС 29.03.2024 Детайли
819 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3108, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ 536 кв. м електронен търг 25.04.2024 09:30 22.04.2024 27.06.2024 536.00 кв. м 11170.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 28.03.2024 1. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД - 12170.00 лв. Детайли
818 Областен управител, Областна администрация - Видин с.Ясен, общ.Ново село Видин „Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село. електронен търг 13:30 24.06.2024 1470.00 кв. м 14090.00 лв. без ДДС 705.00 лв. без ДДС 26.03.2024 Детайли
816 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Соколец Бургас УПИ I-3, кв. 9, целият с площ 615.65кв.м. по ПУП одобрен със Заповед № РД- 08-593/18.10.2022г.от кмета на община Руен, находящ се в с. Соколец. електронен търг 04.06.2024 11:00 30.05.2024 20.06.2024 615.65 кв. м 4793.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 22.03.2024 1. Тургай Хасан - 4993.00 лв. Детайли
815 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Речица Бургас Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 3, целият с площ от 349,83 кв.м. по ПУП, одобрен със Заповед № РД-08-183/09.02.2023 год. на кмета на община Руен. електронен търг 07.05.2024 10:00 29.04.2024 21.05.2024 349.83 кв. м 2492.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 21.03.2024 1. ЕМИНЕ ХАСАН ИЛЯЗ АДВОКАТ - 2692.00 лв. Детайли
814 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Кръстина Бургас УПИ IX д.им. в кв. 37, с площ 1050 кв.м.,застроен, по плана на с. Кръстина, одобрен със Заповед № 158/21.03.1930 и Заповед № 947/31.03.1930г. електронен търг 31.05.2024 11:00 28.05.2024 18.06.2024 1050.00 кв. м 13000.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 20.03.2024 Детайли
812 Областен управител, Областна администрация - Силистра гр. Дулово Силистра 1.Сгради с идентификатор №№: 24030.501.9124.1 и 24030.501.9124.2 електронен търг 15.04.2024 11:00 10.04.2024 20.06.2024 240.00 кв. м 9900.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 20.03.2024 1. ХЕЛИ ЛЕС-79 ЕООД - 29500.00 лв.
2. ТАНСЕР ЯШАР
Детайли
808 Областен управител, Областна администрация - Шумен с. Трем, общ. Хитрино Шумен СГРАДА „ЛЕЧЕБНИЦА“ със ЗП 148 кв. м., построена в УПИ ІІ в кв. 31 по плана на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен електронен търг 18.04.2024 10:00 15.04.2024 21.05.2024 148.00 кв. м 2603.00 лв. без ДДС 260.00 лв. без ДДС 18.03.2024 1. АЙСАМ ЕООД - 2863.00 лв. Детайли
807 Областен управител, Областна администрация - Шумен с. Длъжко, общ. Хитрино Шумен СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино със ЗП 251 кв. м. и РЗП 371 кв. м. електронен търг 18.04.2024 14:00 15.04.2024 21.05.2024 251.00 кв. м 6610.00 лв. без ДДС 660.00 лв. без ДДС 18.03.2024 1. АЙСАМ ЕООД - 7270.00 лв. Детайли
806 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Речица Бургас Урегулиран поземлен имот І, кв. 3, целият с площ от 349,67 кв.м. по ПУП, одобрен със Заповед № РД-08-183/09.02.2023 год. на кмета на община Руен. електронен търг 07.05.2024 11:00 29.04.2024 20.05.2024 349.67 кв. м 2646.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 18.03.2024 1. ЕМИНЕ ХАСАН ИЛЯЗ АДВОКАТ - 2846.00 лв. Детайли
805 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.61.1.81, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 48, вх. Д, ет. 6, ап. 81, застроена площ: 90,93 кв. м електронен търг 09.04.2024 11:00 04.04.2024 15.06.2024 90.93 кв. м 51840.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 15.03.2024 1. Мустафа Асан - 52840.00 лв. Детайли
804 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.115.1.90, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90, застроена площ: 81,07 кв. м електронен търг 09.04.2024 09:00 04.04.2024 15.06.2024 81.07 кв. м 31580.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 15.03.2024 1. Георги Миладинов - 46580.00 лв.
2. Зинеп Ахмед
Детайли
799 АППК гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.243.1.128 със застроена площ 259,55 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 07079.602.243.1 електронен търг 18.04.2024 11:00 15.04.2024 16.05.2024 259.00 кв. м 330000.00 лв. без ДДС 15000.00 лв. без ДДС 15.03.2024 1. АРТПЛАСТ ЕООД - 600000.00 лв.
2. МАРТ МЕДИЯ ЕООД
Детайли
795 АППК гр. Оряхово Враца Сграда с идентификатор 54020.504.1957.1, със застроена площ 567 кв. м, намираща се на ул. „Арх. Цолов“, гр. Оряхово, обл. Враца електронен търг 12.04.2024 11:00 09.04.2024 09.05.2024 567.00 кв. м 60000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 08.03.2024 1. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - 63000.00 лв. Детайли
793 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.19 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 24.04.2024 11:45 19.04.2024 08.06.2024 95.71 кв. м 9600.00 лв. без ДДС 480.00 лв. без ДДС 08.03.2024 Детайли
792 АППК с. Бели извор Враца сгради с идентификатори 03438.42.27.1, 03438.42.27.2, 03438.42.27.3 и 03438.42.27.5, м. Крайще, с. Бели извор, обл. Враца електронен търг 11.04.2024 14:00 08.04.2024 09.05.2024 117.00 кв. м 30000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 08.03.2024 1. КРАСИМИР ПЕТРОВ - 31500.00 лв. Детайли
791 Областен управител, Областна администрация - Ямбол Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.6 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 25.04.2024 11:00 22.04.2024 08.06.2024 74.49 кв. м 7800.00 лв. без ДДС 390.00 лв. без ДДС 08.03.2024 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 8190.00 лв. Детайли
788 Областен управител, Областна администрация - Ямбол Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.5 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 26.04.2024 10:15 23.04.2024 07.06.2024 64.83 кв. м 6800.00 лв. без ДДС 340.00 лв. без ДДС 07.03.2024 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 7140.00 лв. Детайли
787 Областен управител, Областна администрация - Ямбол Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.4 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 25.04.2024 09:30 22.04.2024 07.06.2024 71.06 кв. м 7400.00 лв. без ДДС 370.00 лв. без ДДС 07.03.2024 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 7770.00 лв. Детайли
786 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент № 21 с идентификатор 68850.503.556.1.115 с площ 117,85 кв.м.,ведно с Паркоместа Р 3-11,Р 3-12,Р 3-13 и Р 3-14 всяко с площ от 12 кв.м. електронен търг 27.03.2024 10:00 22.03.2024 05.04.2024 118.00 кв. м 379170.00 лв. без ДДС 3800.00 лв. без ДДС 05.03.2024 1. Таня Данева - 382970.00 лв. Детайли
785 Областен управител, Областна администрация - Враца гр. Враца Враца Сграда с иден. 12259.1008.205.1, по КК на гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 135, на един етаж, масивна конструкция, гараж с отстъпено право стоеж. електронен търг 02.04.2024 14:00 28.03.2024 05.04.2024 91.00 кв. м 28860.00 лв. без ДДС 2800.00 лв. без ДДС 01.03.2024 1. ТРИАДА ПРОПЪРТИС ООД - 40060.00 лв.
2. ХУБЕВ ЕООД
Детайли
784 Областен управител, Областна администрация - Силистра Алфатар Силистра Три масивни сгради построени в ПИ с идентификатор 00415.502.1174. електронен търг 05.04.2024 11:00 02.04.2024 29.05.2024 214.00 кв. м 6900.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 29.02.2024 1. БОЖИДАР МАКСИМОВ - 7900.00 лв.
2. ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА
Детайли
783 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора СОС с идентификатор 68850.521.176.2.64, гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” №5, вх. А, ет. 7, ап. 62, застроена площ: 43,73 кв. м електронен търг 20.03.2024 10:00 15.03.2024 26.05.2024 43.73 кв. м 31900.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 26.02.2024 1. Радослав Заманов - 44900.00 лв.
2. Любомир Павловски
Детайли
781 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Асеновец, общ.Н.Загора Сливен ПИ с идентификатор 00713.501.800 по КККР на с. Асеновец, община Нова Загора, площ 1707 кв.м., НТП За ветеринарна лечебница електронен търг 18.03.2024 11:00 13.03.2024 20.05.2024 1707.00 кв. м 13550.00 лв. без ДДС 670.00 лв. без ДДС 20.02.2024 1. ИВЕЛИНА ИВАНОВА - 34990.00 лв.
2. СЕВДАЛИН ПЕТКОВ
Детайли
777 АППК гр. Севлиево Габрово Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово електронен търг 29.03.2024 11:00 26.03.2024 10.04.2024 18551.00 кв. м 726000.00 лв. без ДДС 30000.00 лв. без ДДС 13.02.2024 Детайли
775 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент № 1, с идентификатор 68850.501.517.1.1., със застроена площ от 87,74 кв. м., гр. Стара Загора електронен търг 19.03.2024 14:30 14.03.2024 09.05.2024 87.74 кв. м 116200.00 лв. без ДДС 1162.00 лв. без ДДС 09.02.2024 1. ЙОНКО ЙОЛОВ - 117362.00 лв. Детайли
774 АППК с. Козлодуйци Добрич Поземлен имот с идентификатор 37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в с. Козлодуйци, община Добричка, облaст Добрич електронен търг 14.03.2024 13:00 11.03.2024 01.04.2024 37787.00 кв. м 135000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 02.02.2024 Детайли
772 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Лом Монтана ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентиф. 44238.505.6229, ведно със застроена СГРАДА, с идентиф. 44238.505.6229.1, в град Лом, ул. Александър Стамболийски № 1 електронен търг 11:00 31.03.2024 1309.00 кв. м 160200.00 лв. без ДДС 3204.00 лв. без ДДС 31.01.2024 Детайли
771 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент № 21 с идентификатор 68850.503.556.1.115 с площ 117,85 кв.м.,ведно с Паркоместа Р 3-11,Р 3-12,Р 3-13 и Р 3-14,всяко едно с площ от 12 кв.м електронен търг 27.02.2024 10:00 22.02.2024 29.02.2024 118.00 кв. м 379170.00 лв. без ДДС 3800.00 лв. без ДДС 29.01.2024 Детайли
769 Областен управител, Областна администрация - Плевен с. Ракита Плевен УПИ I-1140, кв. 55 по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг, с площ 2 200 кв.м., ведно с изградените в него 2 броя сгради, всяка със ЗП 200 кв.м. електронен търг 22.03.2024 11:00 19.03.2024 25.03.2024 2200.00 кв. м 11000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 25.01.2024 1. ЦЕЦА ПЕТРОВА - 11800.00 лв. Детайли
767 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София Две УПИ в гр. София, СО – Район „Витоша“, кв. „Драгалевци“ с площ 1716 кв.м. и 770 кв.м. електронен търг 21.02.2024 11:00 16.02.2024 12.03.2024 2486.00 кв. м 1092190.00 лв. без ДДС 21844.00 лв. без ДДС 12.01.2024 1. ТЕЛЕМАГ - 1463538.00 лв.
2. ЕНП ООД
Детайли
766 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД ГР. НОВИ ИСКЪР София ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00357.5345.61, ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. НОВИ ИСКЪР електронен търг 25.01.2024 11:00 22.01.2024 03.02.2024 3660.00 кв. м 124990.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 03.01.2024 1. С-В ПАВЛОВИ ТРЕЙД ЕООД - 357490.00 лв.
2. Майор и Ко. ООД
Детайли
765 Национална електрическа компания ЕАД Благоевград Благоевград Апартамент - 40 кв.м, с идентификатор 04279.625.126.7.5 и адрес: град Благоевград, квартал “Ален мак“ № 30 А, вх. “А“, ет. 2 - ап. 5. електронен търг 26.01.2024 10:00 23.01.2024 05.02.2024 40.00 кв. м 39160.00 лв. без ДДС 1958.00 лв. без ДДС 05.01.2024 1. ЛЮБЧО ВАСЕВ - 56782.00 лв.
2. Недим Каплани
Детайли
764 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Стара Загора Стара Загора СОС с идентификатор 68850.501.9977.3.29 по КККР на гр. Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №9, вх. Б, ет. 1, ап. 29 електронен търг 23.01.2024 11:00 18.01.2024 21.03.2024 87.69 кв. м 81000.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 21.12.2023 1. Милуш Самуилов - 93000.00 лв.
2. ДАНИЕЛ ДЕЧЕВ
Детайли
763 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Старозагорски бани Стара Загора ПИ с идентификатор 68970.502.458 по КККР на с. Старозагорски бани с площ: 1555 кв. м, ТПТ: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 18.01.2024 10:00 15.01.2024 20.03.2024 1555.00 кв. м 68300.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 20.12.2023 1. КЪНСТРАКШЪЪН ЕНД РИПЕЪР ЕООД - 176300.00 лв.
2. ТОТАЛ КОМЕРС ООД
Детайли
752 АППК гр. Тополовград Хасково УПИ VI-219 с площ 6447,57 кв. м в кв. 158, Промишлена зона Изток, гр. Тополовград, обл. Хасково електронен търг 30.01.2024 13:00 25.01.2024 09.02.2024 6447.57 кв. м 53000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 12.12.2023 1. АНГЕЛ ЛЮЦКАНОВ - 56000.00 лв. Детайли
751 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Казачево Ловеч ПИ 35198.250.290 по КККР на село Казачево, с площ 447 кв.м, незастроен. електронен търг 05.01.2024 11:00 02.01.2024 08.02.2024 447.00 кв. м 1690.00 лв. без ДДС 160.00 лв. без ДДС 08.12.2023 1. Боян Димитров - 1850.00 лв. Детайли
749 Областен управител, Областна администрация - Враца гр. Оряхово Враца част от двуетажна жилищна сграда с общ покрив, построена 1941 г. върху общинска земя, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена, гр. Оряхово електронен търг 15.03.2024 13:00 12.03.2024 28.03.2024 54.00 кв. м 7080.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 28.11.2023 1. ДИАНА ВЕЛЧЕВА - 7680.00 лв. Детайли
748 Областен управител, Областна администрация - Силистра гр. Тутракан Силистра Масивна двуетажна сграда (бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 73496.104.33.1 по КККР на гр. Тутракан. електронен търг 19.12.2023 11:00 14.12.2023 27.02.2024 290.00 кв. м 15800.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 27.11.2023 1. ЛЮБЕНА АГРО ЕООД - 16500.00 лв. Детайли
746 Областен управител, Областна администрация - Бургас Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.614.385.2.1 по КККР на град Бургас, с площ от 42,56 кв.м., с адрес град Бургас, ул. „Фердинандова” № 84 електронен търг 04.01.2024 11:00 29.12.2023 24.01.2024 42.56 кв. м 77140.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 24.11.2023 1. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ - 78140.00 лв. Детайли
740 Областен управител, Областна администрация - Разград Ясеновец Разград Сграда (бивша ветеринарна лечебница) със застроена площ 273 кв. м. електронен търг 29.12.2023 13:00 21.12.2023 13.02.2024 273.00 кв. м 19700.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 14.11.2023 1. ДИН ПРОПЕРТИС ООД - 20700.00 лв. Детайли
739 Областен управител, Областна администрация - Разград Беловец Разград Застроен поземлен имот с идентификатор 03575.30.299 по КККР на с. Беловец, община Кубрат. електронен търг 12.12.2023 13:00 07.12.2023 09.02.2024 1502.00 кв. м 12300.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 10.11.2023 1. ДАДА 2013 - 34300.00 лв.
2. ИСМЕТ МЕХМЕДОВ
Детайли
738 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.7 по КККР на гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол електронен търг 05.01.2024 11:30 02.01.2024 09.02.2024 69.86 кв. м 6300.00 лв. без ДДС 315.00 лв. без ДДС 09.11.2023 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 6615.00 лв. Детайли
737 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.26 по КККР на гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол електронен търг 30.01.2024 10:30 25.01.2024 09.02.2024 72.67 кв. м 6500.00 лв. без ДДС 325.00 лв. без ДДС 09.11.2023 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 6825.00 лв. Детайли
736 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.1 по КККР на град Болярово, община Болярово, област Ямбол електронен търг 08.12.2023 09:30 05.12.2023 09.02.2024 69.86 кв. м 6500.00 лв. без ДДС 325.00 лв. без ДДС 09.11.2023 1. Дамян Георгиев - 12025.00 лв.
2. ЯВОР СТОЯНОВ
Детайли
735 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Дебръщица Пазарджик ПИ с идентификатор 20362.99.675 с площ 1050 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик електронен търг 23.11.2023 11:00 20.11.2023 22.01.2024 1050.00 кв. м 1594.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 20.10.2023 1. ХИКС ЕООД - 1744.00 лв. Детайли
733 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Дебръщица Пазарджик ПИ с идентификатор 20362.137.639 с площ 12739 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „БЕЛУВАТА“. електронен търг 10.11.2023 11:00 07.11.2023 18.01.2024 12739.00 кв. м 12731.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС 17.10.2023 1. ХИКС ЕООД - 36731.00 лв.
2. ПАВЛИНА СПИРОВА
Детайли
732 Национална електрическа компания ЕАД гр. Плевен Плевен Жилищен блок в гр. Плевен, ж.к. "Кайлъка", бл. № 323 (сгради 56722.666.244.1, 56722.666.244.2, 56722.266.244.3, 56722.666.244.4) електронен търг 13.11.2023 10:00 08.11.2023 16.11.2023 5863.54 кв. м 2478380.00 лв. без ДДС 123919.00 лв. без ДДС 16.10.2023 1. "МИЛКАНА" ООД - 2602299.00 лв. Детайли
728 Земинвест ЕАД гр. Шабла Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.211.25, находящ се в гр. Шабла електронен търг 10.11.2023 11:00 07.11.2023 05.01.2024 2241.00 кв. м 41862.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 05.10.2023 1. Земеделска кооперация Янтар - 42862.00 лв. Детайли
717 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Нареченски бани, общ. Асеновград Пловдив ПИ с идентификатор №51127.201.143, ведно с построените сгради в с. Нареченски Бани, община Асеновград, с административен адрес: ул.Люти Дол №3 електронен търг 27.10.2023 11:00 24.10.2023 09.11.2023 941.00 кв. м 257175.00 лв. без ДДС 5144.00 лв. без ДДС 12.09.2023 1. ГЕОРГИ МАЙОРОВ - 262319.00 лв. Детайли
714 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.49 с площ от 4466 к.м. с посторената в него сграда от 696 кв.м. в село Искрец, община Своге електронен търг 11:00 08.01.2024 4466.00 кв. м 443000.00 лв. без ДДС 8860.00 лв. без ДДС 08.09.2023 Детайли
713 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.28 с площ от 4199 кв.м., заедно с построената в него сграда, със застроена площ 759 кв.м. електронен търг 11:00 08.12.2023 4199.00 кв. м 420000.00 лв. без ДДС 8400.00 лв. без ДДС 08.09.2023 Детайли
710 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.114.2.26, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26, обща площ: 44,67 кв. м електронен търг 08.12.2023 11:00 05.12.2023 08.01.2024 44.67 кв. м 40570.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 05.09.2023 1. Пламена Петрова - 46570.00 лв.
2. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД
Детайли
708 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.14 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 25.10.2023 14:45 20.10.2023 04.12.2023 42.73 кв. м 4900.00 лв. без ДДС 245.00 лв. без ДДС 04.09.2023 1. ИВАН ХРИСТОВ - 5145.00 лв. Детайли
707 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.13 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 06.11.2023 14:00 01.11.2023 04.12.2023 95.71 кв. м 9200.00 лв. без ДДС 460.00 лв. без ДДС 04.09.2023 1. ДЗХЕНКО ДЗХЕДЗХЕВ - 9660.00 лв. Детайли
706 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.8 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 09.10.2023 13:15 04.10.2023 04.12.2023 42.73 кв. м 4900.00 лв. без ДДС 245.00 лв. без ДДС 04.09.2023 1. Дора Додова - 5145.00 лв. Детайли
705 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.7 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 09.10.2023 11:45 04.10.2023 04.12.2023 95.71 кв. м 9200.00 лв. без ДДС 460.00 лв. без ДДС 04.09.2023 1. Дора Додова - 9660.00 лв. Детайли
704 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.6 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 18.10.2023 11:00 13.10.2023 04.12.2023 74.49 кв. м 7600.00 лв. без ДДС 380.00 лв. без ДДС 04.09.2023 Детайли
703 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.5 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 18.10.2023 10:15 13.10.2023 04.12.2023 64.83 кв. м 6600.00 лв. без ДДС 330.00 лв. без ДДС 04.09.2023 Детайли
702 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.4 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 17.10.2023 09:30 12.10.2023 04.12.2023 71.06 кв. м 7400.00 лв. без ДДС 370.00 лв. без ДДС 04.09.2023 Детайли
699 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.602.840, с площ 1 020 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 26.09.2023 14:00 20.09.2023 01.10.2023 1020.00 кв. м 220000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 01.09.2023 1. Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД - 620000.00 лв.
2. Аптеки Вестител ЕООД
Детайли
698 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.602.839, с площ 840 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 26.09.2023 13:00 20.09.2023 01.10.2023 840.00 кв. м 180000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 01.09.2023 1. Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД - 410000.00 лв.
2. МАРТ МЕДИЯ ЕООД
Детайли
697 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.602.838, с площ 918 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 26.09.2023 12:00 20.09.2023 01.10.2023 918.00 кв. м 200000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 01.09.2023 1. Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД - 510000.00 лв.
2. Аптеки Вестител ЕООД
Детайли
696 Областен управител, Областна администрация - Бургас град Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.614.385.2.1 по КККР на град Бургас, с адрес: град Бургас, ул. „Фердинандова” № 84 електронен търг 28.09.2023 11:00 25.09.2023 30.10.2023 42.56 кв. м 77140.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 30.08.2023 Детайли
695 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Речица, община Руен Бургас Поземлен имот с площ 348кв.м., съгласно геодезическо заснемане от 2017г.- незастроен, с адрес на имота: област Бургас, община Руен, село Речица. електронен търг 08.11.2023 11:00 03.11.2023 27.11.2023 348.00 кв. м 2400.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 30.08.2023 1. Тургай Хасан - 2600.00 лв. Детайли
694 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Вишна, община Руен Бургас Неурегулиран поземлен имот с площ 497кв.м., съгласно геодезичиско заснемане, ведно с паянтова сграда със застроена площ 48кв.м., с адрес село Вишна електронен търг 12.10.2023 11:00 09.10.2023 30.10.2023 497.00 кв. м 3230.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 30.08.2023 1. Тургай Хасан - 3530.00 лв. Детайли
693 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Каравельово, община Руен Бургас Поземлен имот № 124 с площ от 2726 кв.м. по одобрен кадастрален план със Заповед № 300-4-6/21.01.2003г., застроен, с адрес на имота: село Каравельово електронен търг 11.10.2023 11:00 06.10.2023 30.10.2023 2726.00 кв. м 7387.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 30.08.2023 1. ДОБРИНА КОСТАДИНОВА - 7687.00 лв. Детайли
692 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Рудина, община Руен Бургас Поземлен имот № 36 (тридесет и шест) с площ от 1403 кв. м. (хиляда четиристотин и три квадратни метра), по одобрения кадастрален план на село Рудина, електронен търг 11.10.2023 11:00 06.10.2023 30.10.2023 1403.00 кв. м 4980.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 29.08.2023 1. Тургай Хасан - 5180.00 лв. Детайли
691 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3931, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 623 кв. м електронен търг 13.12.2023 10:00 08.12.2023 22.12.2023 623.00 кв. м 12100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.08.2023 1. Елена Иванова - 13100.00 лв. Детайли
690 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград Велинград Пазарджик Сграда с идентификатор 10450.217.53.1 електронен търг 18.09.2023 11:00 13.09.2023 24.11.2023 132.00 кв. м 40900.00 лв. без ДДС 2045.00 лв. без ДДС 24.08.2023 1. ВИКТОР РАШЕВ - 51125.00 лв.
2. ЙОВНОВ ЕООД
Детайли
688 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София ПИ с идентиф. 68134.401.54 в гр.София, ул. Веслец 37, заедно с построената в урегулирания поземлен имот ХОТЕЛСКА СГРАДА с РЗП 1 897,36 кв.м електронен търг 13.10.2023 11:00 10.10.2023 20.10.2023 1897.36 кв. м 3515000.00 лв. без ДДС 70300.00 лв. без ДДС 24.08.2023 1. ДИАЛМА-ПС ЕООД - 4569500.00 лв.
2. Веслец 37 ЛЛC.
Детайли
687 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.568 в гр. Добринище, п.к.2777, ул.„Неизвестна“ с площ от 456,00 кв. м. електронен търг 06.10.2023 11:00 03.10.2023 20.10.2023 456.00 кв. м 29895.00 лв. без ДДС 598.00 лв. без ДДС 22.08.2023 1. ЕТ ИВАН ПОПАДИЙН-МИР - 31091.00 лв.
2. ЙОРДАНКА ХАЛАЧЕВА
Детайли
686 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград Велинград Пазарджик СГРАДА с идентификатор 10450.217.53.1, местност „ДГФ", гр.Велинград, електронен търг 11:00 17.11.2023 132.00 кв. м 40900.00 лв. без ДДС 2045.00 лв. без ДДС 17.08.2023 Детайли
685 АППК с. Верен Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 10673.500.112 с площ 91 097 кв. м, с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора електронен търг 04.10.2023 14:00 29.09.2023 16.10.2023 91097.00 кв. м 146000.00 лв. без ДДС 7500.00 лв. без ДДС 15.08.2023 1. Асет Холдер ЕООД - 153500.00 лв. Детайли
684 АППК с. Лозен Велико Търново ПИ с идентификатор 44046.200.175, с площ 5969 кв. м, заедно с построените в него 4 сгради електронен търг 09.10.2023 11:00 04.10.2023 16.10.2023 5969.00 кв. м 48000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 15.08.2023 Детайли
682 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.602.833, с площ 934 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 05.09.2023 10:00 31.08.2023 15.09.2023 934.00 кв. м 200000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 15.08.2023 1. Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД - 440000.00 лв.
2. Аптеки Вестител ЕООД
Детайли
680 АППК гр. Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.602.831, с площ 785 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас електронен търг 05.09.2023 11:00 31.08.2023 15.09.2023 785.00 кв. м 170000.00 лв. без ДДС 9000.00 лв. без ДДС 15.08.2023 1. Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД - 413000.00 лв.
2. Аптеки Вестител ЕООД
Детайли
679 Областен управител, Областна администрация - Плевен с. Подем Плевен Незастроен УПИ XII, кв. 31 по действащия регулационен план на с. Подем, с площ 1 770 кв.м., актуван с АДС№8516/11.02.2022 г. електронен търг 27.10.2023 11:00 24.10.2023 13.11.2023 1770.00 кв. м 8210.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 14.08.2023 1. Галя Стойкова - 9010.00 лв. Детайли
677 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.501.517.1.1., гр. Стара Загора със застроена площ 87.74 кв.м. електронен търг 14:30 04.09.2023 87.74 кв. м 136200.00 лв. без ДДС 1362.00 лв. без ДДС 04.08.2023 Детайли
676 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774, гр. Бургас електронен търг 20.10.2023 13:30 17.10.2023 30.10.2023 13556.00 кв. м 1060000.00 лв. без ДДС 10600.00 лв. без ДДС 02.08.2023 1. АВГУСТА ВУЛГАРИКА ЕООД - 1070600.00 лв. Детайли
675 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.28 и 44063.1447.3428.1.44, Столична община, бул. Цариградско шосе №385 електронен търг 04.09.2023 10:00 30.08.2023 27.10.2023 89.05 кв. м 85000.00 лв. без ДДС 8500.00 лв. без ДДС 28.07.2023 1. ВАЛТОН ТРАНС ЕООД - 144500.00 лв.
2. АННА ГЕОРГИЕВА
Детайли
674 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.6 по КК и КР на село Лозен, София, бул. цариградско шосе №385 електронен търг 10.08.2023 10:00 07.08.2023 18.10.2023 42.42 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 4200.00 лв. без ДДС 18.07.2023 1. Магдалена Ананиева - 71400.00 лв.
2. Дарин Костов
Детайли
673 "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. Септември Пазарджик Незастроен поземлен имот с площ 2503 кв.м., находящ се в гр. Септември електронен търг 11.08.2023 10:00 08.08.2023 17.10.2023 2503.00 кв. м 25056.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 17.07.2023 1. КОЛОВАГ АД - 27556.00 лв. Детайли
671 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент № 2, с идентификатор 68850.501.517.1.2., със застроена площ от 40,90 кв. м., гр. Стара Загора електронен търг 27.07.2023 12:30 24.07.2023 27.09.2023 40.90 кв. м 72600.00 лв. без ДДС 726.00 лв. без ДДС 27.06.2023 1. Булсофтком ЕООД - 73326.00 лв. Детайли
670 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент № 1, с идентификатор 68850.501.517.1.1., със застроена площ от 87,74 кв. м., гр. Стара Загора електронен търг 27.07.2023 14:30 24.07.2023 27.09.2023 87.74 кв. м 136200.00 лв. без ДДС 1362.00 лв. без ДДС 27.06.2023 Детайли
669 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Девня Варна ПИ с идентификатор 20482.125.702 в гр. Девня, община Девня, област Варна, местност „Отсреща“, с площ от 7357 кв.м електронен търг 31.07.2023 11:00 26.07.2023 23.08.2023 7357.00 кв. м 405440.00 лв. без ДДС 8109.00 лв. без ДДС 26.06.2023 1. "СИДИ" ООД - 413549.00 лв. Детайли
668 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.501.517.1.1., гр. Сливен със застроена площ 87.74 кв.м. електронен търг 14:30 25.09.2023 87.74 кв. м 136200.00 лв. без ДДС 1362.00 лв. без ДДС 23.06.2023 Детайли
667 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.501.517.1.2., гр. Сливен със застроена площ 40.90 кв.м. електронен търг 12:30 25.09.2023 40.90 кв. м 72600.00 лв. без ДДС 726.00 лв. без ДДС 23.06.2023 Детайли
665 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Шивачево Сливен Сграда с идентификатор 15944.1.996.1 ЗП=125 кв. м., разположена в ПИ 15944.1.996 по КККР на землището на гр.Шивачево, предназначение-селскостопанска електронен търг 17.07.2023 10:00 12.07.2023 21.09.2023 125.00 кв. м 2985.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 21.06.2023 1. Пламена Турлакова- Стефанова - 3285.00 лв. Детайли
664 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Пряпорец, общ. Стара Загора Стара Загора УПИ VІІІ с площ 690 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец електронен търг 25.07.2023 12:00 20.07.2023 16.08.2023 690.00 кв. м 21900.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 19.06.2023 1. ИВАН ИВАНОВ - 22900.00 лв. Детайли
663 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.520.454.4.12, гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” №39, ет. 2, ап. 12, площ: 88,20 кв. м електронен търг 19.07.2023 11:00 14.07.2023 16.09.2023 88.20 кв. м 80100.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 16.06.2023 1. ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ - 94100.00 лв.
2. Милуш Самуилов
Детайли
662 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.511.402 с площ от 400 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, ведно с построената в него сграда електронен търг 13.07.2023 14:00 10.07.2023 16.07.2023 400.00 кв. м 48000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 16.06.2023 1. Велея Глобал ЕАД - 50500.00 лв. Детайли
661 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Слив. мин. бани Сливен ПИ 30990.502.146 по КККР на с. Злати войвода, общ. Сливен,площ 628 кв.м., трайно предназначение на териториятаУрбанизирана НТПНиско застрояване до 10m електронен търг 02.10.2023 11:00 27.09.2023 09.10.2023 628.00 кв. м 18120.00 лв. без ДДС 900.00 лв. без ДДС 08.06.2023 1. ПРОСПЕРИТЙ АГЕНCЙ - 19020.00 лв. Детайли
660 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Слив. мин. бани Сливен ПИ 0990.502.167 по КККР на с. Злати войвода, община Сливен, площ 721 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП Ниско застрояване електронен търг 02.10.2023 10:00 27.09.2023 09.10.2023 721.00 кв. м 20670.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 08.06.2023 1. ПРОСПЕРИТЙ АГЕНCЙ - 21670.00 лв. Детайли
659 "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. Септември Пазарджик Незастроен поземлен имот с площ 2503 кв.м., находящ се в гр. Септември електронен търг 11.07.2023 10:00 06.07.2023 08.09.2023 2503.00 кв. м 25056.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 08.06.2023 Детайли
658 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен АПАРТАМЕНТ с идентификатор 03366.602.269.1.2, находящ се в гр. Белене електронен търг 29.06.2023 10:00 26.06.2023 06.07.2023 45.98 кв. м 17890.00 лв. без ДДС 895.00 лв. без ДДС 06.06.2023 1. Радослав Радулов - 18785.00 лв. Детайли
655 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен АПАРТАМЕНТ, с идентификатор 03366.602.269.1.15, находящ се в гр. Белене електронен търг 07.07.2023 11:00 04.07.2023 28.07.2023 45.28 кв. м 17620.00 лв. без ДДС 881.00 лв. без ДДС 31.05.2023 1. Любомир Прокопиев - 22906.00 лв.
2. НИКОЛАЙ ДОБРАНОВ
Детайли
654 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Белене електронен търг 11:00 30.06.2023 45.28 кв. м 17620.00 лв. без ДДС 881.00 лв. без ДДС 31.05.2023 Детайли
653 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград Поземлен имот с идентификатор 21498.351.569 по кадастрална карта на гр. Добринище п.к. 2777, Община Банско, ул."Неизвестна", с площ от 584 кв.м. електронен търг 19.07.2023 11:00 14.07.2023 28.07.2023 584.00 кв. м 47859.00 лв. без ДДС 957.00 лв. без ДДС 30.05.2023 1. ДОБРИНИЩЕ - 58 - 48816.00 лв. Детайли
651 Областен управител, Областна администрация - Кърджали гр. Ардино Кърджали Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 00607.12.595 с площ 1370 /хиляда триста и седемдесет/ кв. метра по КККР на гр. Ардино електронен търг 22.06.2023 10:00 19.06.2023 30.07.2023 1370.00 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 1600.00 лв. без ДДС 30.05.2023 1. ТЕРМИЧНО-ПАРОВО ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ ЕООД - 17600.00 лв. Детайли
649 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.20 в гр. Добринище, Община Банско, ул. „Юрий Гагарин“ № 8 с площ от 1 207,00кв.м. електронен търг 18.07.2023 11:00 13.07.2023 27.07.2023 1207.00 кв. м 90037.00 лв. без ДДС 1800.00 лв. без ДДС 29.05.2023 1. ДОБРИНИЩЕ - 58 - 91837.00 лв. Детайли
645 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград УПИ № III-1175 от кв. 15 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 16.06.2023 13:00 13.06.2023 21.08.2023 1950.00 кв. м 16100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 18.05.2023 1. НУРСИН АЛИ - 17100.00 лв. Детайли
644 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен Апартамент, с идентификатор 03366.602.151.4.5, находящ се в гр. Белене електронен търг 14.06.2023 10:30 09.06.2023 15.06.2023 56.70 кв. м 22060.00 лв. без ДДС 1103.00 лв. без ДДС 15.05.2023 1. МИГЛЕНА ВРАЙКОВА - 23163.00 лв. Детайли
643 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен АПАРТАМЕНТ с идентификатор 03366.602.269.3.2, находящ се в гр. Белене електронен търг 14.06.2023 10:00 09.06.2023 30.06.2023 73.93 кв. м 28760.00 лв. без ДДС 1438.00 лв. без ДДС 02.05.2023 1. ЛОРИН ЛОРИНКОВ - 30198.00 лв. Детайли
642 Национална електрическа компания ЕАД Белене Плевен АПАРТАМЕНТ, с идентификатор 03366.602.269.3.2, находящ се в гр. Белене, бл. 2/73, вх. Г, ет. 1, ап. 2 електронен търг 10:00 28.05.2023 73.93 кв. м 28760.00 лв. без ДДС 1438.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
641 АППК гр. Кърджали Кърджали Поземлен имот с идентификатор 40909.122.57 с площ 2 571 кв. м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали електронен търг 09.06.2023 13:00 06.06.2023 23.06.2023 2571.00 кв. м 105000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
639 АППК гр. Кърджали Кърджали Поземлен имот с идентификатор 40909.122.55 с площ 2 731 кв.м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали електронен търг 09.06.2023 14:00 06.06.2023 23.06.2023 2731.00 кв. м 111000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
638 Земинвест ЕАД гр.Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.35, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 11.08.2023 14:00 08.08.2023 25.08.2023 721.00 кв. м 8300.00 лв. без ДДС 830.00 лв. без ДДС 28.04.2023 1. Агрошанс комерс ЕООД - 9130.00 лв. Детайли
637 Земинвест ЕАД с.Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.529, намиращ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 28.06.2023 13:00 23.06.2023 28.07.2023 2931.00 кв. м 4924.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 28.04.2023 1. ЯСЕН ЦАЦАРОВ - 22624.00 лв.
2. Зоница ЕООД
Детайли
636 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.449, находящ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 28.06.2023 12:00 23.06.2023 28.07.2023 5343.00 кв. м 6180.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 28.04.2023 1. Зоница ЕООД - 6480.00 лв. Детайли
629 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.334.4.46 със застроена площ 35.21 кв.м. електронен търг 18.05.2023 11:00 15.05.2023 21.07.2023 35.21 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 1600.00 лв. без ДДС 24.04.2023 1. ВЕСЕЛИНА БАЛБАЗАНОВА - 64000.00 лв.
2. ДИМИТАР МИЛАНОВ
Детайли
628 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Сграда с идентификатор 10135.1030.7.1 с площ 128 кв.м. електронен търг 18.05.2023 11:00 15.05.2023 21.07.2023 128.00 кв. м 69000.00 лв. без ДДС 6900.00 лв. без ДДС 24.04.2023 1. Странджа газ ЕООД - 255300.00 лв.
2. МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД
Детайли
627 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.144.1.67 с площ 21,12 кв.м. електронен търг 18.05.2023 11:00 15.05.2023 21.07.2023 21.12 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 2300.00 лв. без ДДС 24.04.2023 1. ДИМИТАР МИЛАНОВ - 43700.00 лв.
2. Калина Ченгелиева
Детайли
626 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Сграда с идентификатор 10135.3516.191.4 със застроена площ 45 кв.м. електронен търг 06.06.2023 11:00 01.06.2023 21.07.2023 45.00 кв. м 33000.00 лв. без ДДС 3300.00 лв. без ДДС 24.04.2023 1. ОМ ХОЛИДEЙ KЛУБ ЕООД - 986700.00 лв.
2. 'ДИНЕСО' Лтд.
Детайли
625 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.334.4.46 със застроена площ 35.21 кв.м. електронен търг 11:00 21.07.2023 35.21 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 1600.00 лв. без ДДС 21.04.2023 Детайли
624 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Сграда с идентификатор 10135.1030.7.1 електронен търг 11:00 21.07.2023 128.00 кв. м 69000.00 лв. без ДДС 6900.00 лв. без ДДС 21.04.2023 Детайли
623 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.144.1.67 с площ 21,12 кв.м. електронен търг 17.05.2023 11:00 12.05.2023 21.07.2023 21.12 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 2300.00 лв. без ДДС 21.04.2023 Детайли
622 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Сграда с идентификатор 10135.3516.191.4 със застроена площ 45 кв.м. електронен търг 11:00 21.07.2023 45.00 кв. м 33000.00 лв. без ДДС 3300.00 лв. без ДДС 21.04.2023 Детайли
621 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Харманли Благоевград Апартамент с площ от 80 кв.м, в град Харманли, ул. Рила № 8, етаж 5, с идентификатор 77181.11.203.1.26 електронен търг 11.05.2023 11:00 05.05.2023 12.07.2023 80.00 кв. м 39900.00 лв. без ДДС 798.00 лв. без ДДС 12.04.2023 1. МАРИЯ ЧОЛАКОВА - 40698.00 лв. Детайли
617 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ 30990.502.243 с площ 1147 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За друг вед озеленени площи електронен търг 05.06.2023 13:00 31.05.2023 11.07.2023 1147.00 кв. м 19680.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 11.04.2023 Детайли
616 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ 30990.502.242 с площ 4128 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен НТП За търговски обект, комплекс електронен търг 05.06.2023 11:00 31.05.2023 11.07.2023 4128.00 кв. м 70790.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 11.04.2023 Детайли
615 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.502.241 с площ 630 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, електронен търг 05.06.2023 10:00 31.05.2023 11.07.2023 630.00 кв. м 11260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 11.04.2023 Детайли
611 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Пряпорец Стара Загора УПИ VIIІ в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора електронен търг 12.05.2023 12:00 09.05.2023 07.07.2023 690.00 кв. м 21900.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.04.2023 Детайли
610 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Пряпорец Стара Загора УПИ ІХ в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора електронен търг 01.06.2023 11:30 29.05.2023 07.07.2023 695.00 кв. м 22060.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.04.2023 1. ВЕЛИЗАР ВЕЛЕВ - 23060.00 лв. Детайли
608 Областен управител, Областна администрация - Добрич Балчик Добрич Поземлен имот с идентификатор 02508.55.263 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, земя с площ 812 кв.м. електронен търг 02.05.2023 11:00 26.04.2023 06.06.2023 812.00 кв. м 31000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 06.04.2023 1. ПАПАС - ОЛИО АД - 31500.00 лв. Детайли
607 Областен управител, Областна администрация - Кърджали с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали Кърджали Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 15216.16.5 с площ 257 по КККР на с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали електронен търг 28.04.2023 10:00 25.04.2023 04.06.2023 257.00 кв. м 7500.00 лв. без ДДС 750.00 лв. без ДДС 04.04.2023 1. ЯЙЦЕПРОМ АД - 8250.00 лв. Детайли
606 АППК с. Казичене София Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515 с площ 9 034 кв. м, заедно с построените в него сгради, с. Казичене, р-н Панчарево, общ. Столична електронен търг 28.04.2023 13:00 25.04.2023 04.05.2023 9034.00 кв. м 750000.00 лв. без ДДС 40000.00 лв. без ДДС 04.04.2023 1. ПРОИНВЕСТ ПРОПАРТЙ ГОЛД ЛТД - 790000.00 лв. Детайли
604 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Банско Благоевград ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. идент. 02676.21.46, с площ 4 339 кв.м., в гр. Банско. електронен търг 02.05.2023 11:00 26.04.2023 04.07.2023 4339.00 кв. м 424572.00 лв. без ДДС 8491.00 лв. без ДДС 04.04.2023 1. ЕМДИ ЕСТЕЙТ ООД - 433063.00 лв. Детайли
602 Областен управител, Областна администрация - Шумен с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен Шумен Имот - частна държавна собственост, представляващ: СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино електронен търг 02.05.2023 14:00 26.04.2023 30.04.2023 251.00 кв. м 6545.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 31.03.2023 Детайли
601 Областен управител, Областна администрация - Шумен с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен Шумен имот - частна държавна собственост, представляващ СГРАДА „ЛЕЧЕБНИЦА“, построена в УПИ ІІ в кв. 31 по плана на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен електронен търг 17.05.2023 10:00 12.05.2023 25.05.2023 148.00 кв. м 2603.00 лв. без ДДС 260.00 лв. без ДДС 31.03.2023 Детайли
600 АППК гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 68850.524.339 с площ 644 кв. м, намиращ се в гр. Стара Загора електронен търг 26.04.2023 13:00 21.04.2023 28.04.2023 644.00 кв. м 52000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 28.03.2023 1. ХАСАН МЕРТ - 67000.00 лв.
2. ИСС ИНВЕСТ ЕООД
Детайли
599 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.511.402 с площ от 400 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, ведно с построената в него сграда електронен търг 21.04.2023 14:00 18.04.2023 28.04.2023 400.00 кв. м 48000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 28.03.2023 Детайли
597 АППК гр. Севлиево Габрово Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ от 401 кв. м, заедно с построената в имота сграда електронен търг 17.05.2023 13:00 12.05.2023 31.05.2023 401.00 кв. м 50000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 28.03.2023 Детайли
596 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. София София ДВОРНО МЯСТО с ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4355.1835 в гр. София, бул. Европа № 142, с площ от 2640 кв.м., ведно с построените в него сгради с РЗП 2712 кв.м електронен търг 24.04.2023 11:00 19.04.2023 28.06.2023 2712.00 кв. м 1666140.00 лв. без ДДС 33323.00 лв. без ДДС 28.03.2023 1. САЙУЗ НА КЛИМАТИCХЕН БРАНСХ - 1699463.00 лв. Детайли
595 АППК гр. Севлиево Габрово Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово електронен търг 10.05.2023 11:00 04.05.2023 31.05.2023 18551.00 кв. м 440000.00 лв. без ДДС 20000.00 лв. без ДДС 28.03.2023 Детайли
593 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕНИ ОБЕКТИ В СГРАДА с идентификатори 44063.1447.3428.1.28 и 44063.1447.3428.1.44 със застроена площ 89.05 електронен търг 18.04.2023 11:00 11.04.2023 24.06.2023 89.05 кв. м 79200.00 лв. без ДДС 7920.00 лв. без ДДС 24.03.2023 1. Магдалена Ананиева - 166320.00 лв.
2. Сашо Борисов
Детайли
592 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.2 по КККР на АГКК с площ 42.46 кв.м. електронен търг 18.04.2023 10:30 11.04.2023 24.06.2023 42.46 кв. м 38000.00 лв. без ДДС 3800.00 лв. без ДДС 24.03.2023 1. Христо Стефанов - 72200.00 лв.
2. ЙОРДАНКА ЧУЧУКОВА
Детайли
591 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.7 по КККР на АГКК с площ 45.26 кв.м. електронен търг 18.04.2023 10:00 11.04.2023 24.06.2023 45.26 кв. м 36000.00 лв. без ДДС 3600.00 лв. без ДДС 24.03.2023 1. Елизабет Вичева - 54000.00 лв.
2. Дарин Костов
Детайли
589 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.366.2.56, гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ 47, вх. А, ет. 6, ап. 35а електронен търг 18.04.2023 09:30 11.04.2023 22.06.2023 53.84 кв. м 54660.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 22.03.2023 1. ДАНИЕЛА МИХАЛЕВА - 56660.00 лв. Детайли
588 АППК с. Брестовица Пловдив Поземлен имот 06505.501.103 с площ 1 007 кв. м и две сгради, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 33, с. Брестовица, общ. Пловдив електронен търг 25.04.2023 11:00 20.04.2023 23.05.2023 1007.00 кв. м 102000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 21.03.2023 1. ЕЛИД 6695 ЕООД - 168000.00 лв.
2. АПЕКС СЕРВИЗ ООД
Детайли
586 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг Бургас Терен с площ 67 кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.323 по КККР на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-изток. електронен търг 05.05.2023 11:00 02.05.2023 15.05.2023 67.00 кв. м 39670.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 15.03.2023 1. С.Б.М.Д. ООД - 41670.00 лв. Детайли
585 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг Бургас Терен с площ 1115 (хиляда сто и петнадесет) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351 по КККР на гр. Несебър електронен търг 07.04.2023 11:00 04.04.2023 15.05.2023 1115.00 кв. м 254000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 15.03.2023 1. САМОКОВ-ТУРИСТ ЕООД - 257000.00 лв. Детайли
584 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора СОС с идентификатор 35167.504.91.4.17, гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №7, вх. Б, ет. 3, ЗП: 42.31 кв. м електронен търг 28.04.2023 15:00 25.04.2023 15.06.2023 42.31 кв. м 53900.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 15.03.2023 1. БУЛЕТ ЕООД - 67900.00 лв.
2. СНАПС 2010
Детайли
583 Областен управител, Областна администрация - Кърджали Кирково Кърджали Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36926.3.406 по КККР на с. Кирково, община Кирково, област Кърджали електронен търг 07.04.2023 10:00 04.04.2023 15.05.2023 1553.00 кв. м 11000.00 лв. без ДДС 550.00 лв. без ДДС 15.03.2023 1. БОРИ ЕООД - 15950.00 лв.
2. Еър Тех Контрол ЕООД
Детайли
582 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.115.1.90, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90, застроена площ: 81,07 кв. м електронен търг 05.06.2023 09:00 31.05.2023 07.06.2023 81.07 кв. м 44120.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.03.2023 Детайли
580 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.4 по КККР на гр. Болярово електронен търг 04.04.2023 11:00 30.03.2023 02.06.2023 69.86 кв. м 6000.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 02.03.2023 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 6300.00 лв. Детайли
579 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Главиница Пазарджик ПИ с идентификатор 15028.19.228 с площ 1966 кв.м., с адрес: с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „ТОПЛИКА“ електронен търг 29.03.2023 11:00 24.03.2023 02.06.2023 1966.00 кв. м 3431.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 02.03.2023 Детайли
578 АППК с. Бояново Ямбол Поземлен имот с идентификатор 06001.58.394 с площ 7 075 кв. м, местността Калдъръма, с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол електронен търг 04.04.2023 15:00 30.03.2023 27.04.2023 7075.00 кв. м 32000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. ДИВАС АГРО ООД - 33500.00 лв. Детайли
577 АППК с. Старозагорски бани Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 68970.502.485, с площ 16627 кв. м, с. Старозагорски бани електронен търг 24.03.2023 11:00 21.03.2023 28.03.2023 16627.00 кв. м 660000.00 лв. без ДДС 30000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. ТЕМА ООД - 690000.00 лв. Детайли
576 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.515.98, с площ 3 615 кв. м, ул. Ямболен, гр. Ямбол електронен търг 28.03.2023 10:00 23.03.2023 27.04.2023 3615.00 кв. м 62000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. ТЕХНОПАТСТРОЙ ЕООД - 65000.00 лв. Детайли
575 АППК с. Сушина Шумен Поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен електронен търг 28.03.2023 15:00 23.03.2023 30.03.2023 16000.00 кв. м 310000.00 лв. без ДДС 15000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
574 АППК гр. Карнобат Бургас Урегулиран поземлен имот ХL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, кв. 11 по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат електронен търг 07.04.2023 11:00 04.04.2023 27.04.2023 900.00 кв. м 34000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. Нора Янева - 40000.00 лв.
2. Петър Ковачев
Детайли
573 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.518.91 с площ 3444 кв. м, ул. Ямболен гр. Ямбол електронен търг 23.03.2023 13:00 20.03.2023 28.03.2023 3444.00 кв. м 46000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. ХИКОВИ ЛТД - 48000.00 лв. Детайли
572 АППК с. Победа Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1, м. „Бакаджик“, с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол електронен търг 27.03.2023 15:00 22.03.2023 28.03.2023 1552.00 кв. м 167000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. БАКАДЖИЦИТЕ - 175000.00 лв. Детайли
571 АППК гр. Враца Враца Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.103 с площ 355 кв. м, ул. „Георги Бенковски“ № 2, гр. Враца, ведно с построените в имота сгради електронен търг 30.03.2023 13:00 27.03.2023 25.04.2023 355.00 кв. м 153000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 1. КТС ТРЕНД - 201000.00 лв.
2. Н. Коцев ЕООД
Детайли
569 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ с идентификатор 30990.502.243 с площ 1147 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За друг вид озеленени площи електронен търг 29.03.2023 13:00 24.03.2023 23.05.2023 1147.00 кв. м 19680.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.02.2023 Детайли
568 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ с идентификатор 30990.502.242 с площ 4128 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За търговски обект, комплекс електронен търг 29.03.2023 11:00 24.03.2023 23.05.2023 4128.00 кв. м 70790.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 23.02.2023 Детайли
567 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.502.241 с площ 630 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За друг вид озеленена площ електронен търг 29.03.2023 10:00 24.03.2023 22.05.2023 630.00 кв. м 11260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 22.02.2023 Детайли
566 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Злати войвода, общ. Сливен Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.501.794 по КККР на с. Злати войводас площ 3618 кв.м. и НТП "За вет. лечебница", ведно с построените в имота сгради електронен търг 24.03.2023 10:00 21.03.2023 22.05.2023 3618.00 кв. м 25150.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 22.02.2023 1. ПД ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕООД - 26150.00 лв. Детайли
565 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Дебръщица Пазарджик ПИ с идентификатор 20362.137.639 с площ 12739 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „БЕЛУВАТА“. електронен търг 14.03.2023 11:00 09.03.2023 18.05.2023 12739.00 кв. м 12731.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС 17.02.2023 Детайли
564 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Раклиново, община Айтос Бургас УПИ I-67 в кв.3 с площ от 763 кв.м. по плана на с. Раклиново, общ. Айтос електронен търг 20.03.2023 11:00 15.03.2023 17.04.2023 763.00 кв. м 4222.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 17.02.2023 1. АНТОАНЕТА НЕДЕВА - 4422.00 лв. Детайли
563 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Раклица, община Карнобат Бургас УПИ V в кв. 19 с площ от 620 кв.м. по застроително и регулационния план с. Раклица, общ. Карнобат електронен търг 04.05.2023 11:30 28.04.2023 17.05.2023 620.00 кв. м 4493.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 17.02.2023 1. Кирил Гроздев - 4693.00 лв. Детайли
562 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.85.1.36, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №47, вх. В, ет. 1, ап. 36, застроена площ: 72,72 кв. м електронен търг 31.03.2023 13:00 28.03.2023 16.05.2023 72.72 кв. м 38500.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 16.02.2023 1. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - 40500.00 лв. Детайли
561 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.116.2.74, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 16, вх. Г, ет. 1, ап. 74, застроена площ: 72,80 кв. м електронен търг 24.03.2023 11:00 21.03.2023 16.05.2023 72.80 кв. м 48130.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 16.02.2023 1. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - 54130.00 лв.
2. ХАСАН МЕРТ
Детайли
560 Областен управител, Областна администрация - Разград Киченица Разград 37109.6.63 с. Киченица, община Разград електронен търг 17.03.2023 13:00 14.03.2023 15.05.2023 41.00 кв. м 390.00 лв. без ДДС 39.00 лв. без ДДС 15.02.2023 1. Марвас-90-Френкеви с-ие СД - 585.00 лв.
2. ЯВОР СТОЯНОВ
Детайли
559 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас УПИ III-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен електронен търг 24.03.2023 11:00 21.03.2023 14.04.2023 853.41 кв. м 4843.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 14.02.2023 1. СВИЛЕНА СЕМОВА - 7693.00 лв.
2. Мустафа Ахмед
Детайли
555 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас УПИ IV-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен електронен търг 24.03.2023 11:30 21.03.2023 14.04.2023 853.41 кв. м 4843.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 14.02.2023 1. СВИЛЕНА СЕМОВА - 4893.00 лв. Детайли
554 АППК гр. Исперих Разград Поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8 577 кв.м, намиращ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград електронен търг 16.03.2023 13:00 13.03.2023 11.04.2023 8577.00 кв. м 58800.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 14.02.2023 1. ПЪТ КОНСУЛТ ООД - 61800.00 лв. Детайли
550 АППК гр. София София ПИ с идентификатор 68134.1379.38, с площ 10 996 кв. м, заедно с построените в имота 7 сгради електронен търг 02.03.2023 11:00 27.02.2023 03.03.2023 10996.00 кв. м 3950000.00 лв. без ДДС 200000.00 лв. без ДДС 03.02.2023 1. МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ - 4150000.00 лв. Детайли
547 АППК гр. Своге Софийска област IV (четвърти) етаж със застроена площ 243,21 кв.м от четириетажна масивна сграда заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата електронен търг 08.03.2023 11:00 02.03.2023 28.03.2023 243.21 кв. м 83000.00 лв. без ДДС 4500.00 лв. без ДДС 27.01.2023 1. ЧАРА 04 ЕООД - 87500.00 лв. Детайли
546 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.965 с площ 2775 кв. м., по КККР на гр. Твърдица електронен търг 17.02.2023 14:00 14.02.2023 24.04.2023 2775.00 кв. м 13220.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 24.01.2023 1. ПЧП-Сливен ООД - 27220.00 лв.
2. МИРОСЛАВА НЕДЕВА
Детайли
545 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр. Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.962 с площ 155 кв. м електронен търг 17.02.2023 10:00 14.02.2023 24.04.2023 155.00 кв. м 890.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 24.01.2023 1. ГЕРМАНИК-77 ЕООД - 1490.00 лв.
2. МИРОСЛАВА НЕДЕВА
Детайли
543 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград ПИ № XVIII-617 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 02.05.2023 14:00 26.04.2023 18.05.2023 269.00 кв. м 7350.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 18.01.2023 1. АКТЕКС ЕООД - 8050.00 лв. Детайли
542 Областен управител, Областна администрация - Пловдив с. Катуница Пловдив ПИ с идентификатор 36676.106.488, с площ 811 419 кв.м., по КККР на с. Катуница, общ. Садово, ТПТ: Земеделска; НТП: Изоставена орна земя, кат. 10 електронен търг 07.02.2023 11:00 02.02.2023 17.04.2023 811419.00 кв. м 243425.00 лв. без ДДС 20000.00 лв. без ДДС 16.01.2023 Детайли
541 Напоителни системи ЕАД Ямбол Ямбол САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 87374.548.62.19.42, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ, с площ от 66,29 кв.м. електронен търг 07.02.2023 11:00 02.02.2023 20.02.2023 66.29 кв. м 37700.00 лв. без ДДС 3770.00 лв. без ДДС 16.01.2023 1. МИГЛЕНА ДРАГОТИНОВА - 67860.00 лв.
2. Атанас Обрешков
Детайли
539 АППК гр. Ардино Кърджали Поземлен имот с идентификатор 00607.12.374, с площ 2282 кв. м електронен търг 26.01.2023 11:00 23.01.2023 30.01.2023 2282.00 кв. м 136000.00 лв. без ДДС 7000.00 лв. без ДДС 30.12.2022 1. ТЕРМИЧНО-ПАРОВО ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ ЕООД - 143000.00 лв. Детайли
535 Областен управител, Областна администрация - Добрич град Балчик Добрич ПИ с идентификатор 02508.55.263 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич. електронен търг 21.03.2023 11:00 16.03.2023 19.04.2023 812.00 кв. м 31000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.12.2022 Детайли
532 Напоителни системи ЕАД Ямбол Ямбол САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 87374.548.62.19.42, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ, с площ от 66,29 кв.м. електронен търг 16.01.2023 11:00 11.01.2023 23.01.2023 66.29 кв. м 37700.00 лв. без ДДС 3770.00 лв. без ДДС 12.12.2022 Детайли
531 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-изток Бургас Терен с площ 225 кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.297 по КККР на гр. Несебър,к.к. Слънчев бряг - изток. електронен търг 04.01.2023 11:00 29.12.2022 21.01.2023 225.00 кв. м 109140.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 08.12.2022 1. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ - 115140.00 лв. Детайли
529 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово Смолян АПАРТАМЕНТ № А-30, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.174.14.1.39 с площ от 61.50 кв. м, в к.к. Пампорово електронен търг 27.03.2023 11:00 22.03.2023 04.04.2023 61.50 кв. м 56368.00 лв. без ДДС 1127.00 лв. без ДДС 07.12.2022 1. Денислав Стефанов - 57495.00 лв. Детайли
528 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.966 с площ 455 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 03.01.2023 15:00 23.12.2022 05.03.2023 455.00 кв. м 2420.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 06.12.2022 1. ПЧП-Сливен ООД - 3120.00 лв.
2. НЕЛИ БОЕВА
Детайли
527 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.965 с площ 2775 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 03.01.2023 14:00 23.12.2022 05.03.2023 2775.00 кв. м 13220.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 06.12.2022 Детайли
526 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.964 с площ 72 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП - Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 03.01.2023 13:00 23.12.2022 05.03.2023 72.00 кв. м 400.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 06.12.2022 1. ПЧП-Сливен ООД - 450.00 лв. Детайли
525 Областен управител, Областна администрация - Софийска област вилна зона "Додовица", гр. Годеч Софийска област УПИ III-8, кв.6 с площ от 1050 кв.м. - в.з. "Додовица", гр. Годеч, електронен търг 13.01.2023 10:00 10.01.2023 05.01.2023 1050.00 кв. м 18907.00 лв. без ДДС 1890.00 лв. без ДДС 05.12.2022 1. НАДЕЖДА СТАМЕНОВА - 20797.00 лв. Детайли
523 АППК с. Градина Пловдив Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – ветеринарна лечебница с площ 2 085 кв. м, намиращ се в кв. 81 по плана на с. Градина, Общ. Първомай, обл. Пловдив електронен търг 03.01.2023 11:00 23.12.2022 04.01.2023 2085.00 кв. м 13000.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 02.12.2022 1. ПЕРФЕКТ - 2005 ЕООД - 13700.00 лв. Детайли
517 АППК с. Задруга Разград Урегулиран поземлен имот I с площ 8143 кв. м, ул. „Княз Борис I“ № 1, с. Задруга, общ. Кубрат, обл. Разград, със сграда със застроена площ 94,07кв. м електронен търг 20.01.2023 11:00 17.01.2023 30.01.2023 8143.00 кв. м 22300.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 02.12.2022 Детайли
516 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр. Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.964 с площ 72 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 29.12.2022 10:00 21.12.2022 28.02.2023 72.00 кв. м 400.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 01.12.2022 Детайли
515 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.966 с площ 455 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 29.12.2022 10:00 21.12.2022 28.02.2023 455.00 кв. м 2420.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 30.11.2022 Детайли
514 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.965 с площ 2775 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 29.12.2022 10:00 21.12.2022 28.02.2023 2775.00 кв. м 13220.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 30.11.2022 Детайли
512 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.963 с площ 154 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП Незастроен имот за жилищни нужди електронен търг 29.12.2022 11:00 21.12.2022 28.02.2023 154.00 кв. м 880.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 30.11.2022 1. ПЧП-Сливен ООД - 980.00 лв. Детайли
511 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр. Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.962 с площ 155 кв. м., по КККР на гр. Твърдица, НТП незастроен за жилищни нужди електронен търг 29.12.2022 10:00 21.12.2022 28.02.2023 155.00 кв. м 890.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 30.11.2022 Детайли
510 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Дебръщица Пазарджик ПИ с идентификатор 20362.97.62 с площ 26 кв.м., ПИ с идентификатор 20362.97.63 с площ 131 кв.м.,ПИ с идентификатор 20362.97.78 с площ 27 кв.м. електронен търг 16.01.2023 11:00 11.01.2023 27.02.2023 184.00 кв. м 503.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 25.11.2022 1. ДИМИТРАНА МАНЧЕВА - 553.00 лв. Детайли
506 АППК с. Китанчево Разград Поземлен имот с идентификатор 37010.71.1 с площ 10 419 кв. м, намиращ се в с.Китанчево, община Исперих, област Разград електронен търг 21.12.2022 11:00 16.12.2022 25.12.2022 10419.00 кв. м 22500.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС 25.11.2022 Детайли
504 АППК с. Побит камък Разград Поземлен имот с площ 10 300 кв. м, ведно с построените в него 8 сгради, намиращ се в с. Побит камък, област Разград електронен търг 17.01.2023 11:00 12.01.2023 26.01.2023 10300.00 кв. м 139700.00 лв. без ДДС 6700.00 лв. без ДДС 25.11.2022 1. ДЕ ООД - 146400.00 лв. Детайли
501 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Ракитово Пазарджик Едноетажна сграда с идентификатор 62004.7.44.1 със застроена площ 173 кв.м, електронен търг 02.02.2023 11:00 30.01.2023 23.02.2023 173.00 кв. м 31823.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 23.11.2022 1. ХАВАЛЕ ООД - 33323.00 лв. Детайли
498 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Бузовград Стара Загора ПИ 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, с площ 4 747 кв. м, с ТПТ: земеделска, НТП: за производството на строителни материали, конструкции и изделия електронен търг 07.12.2022 13:00 02.12.2022 14.02.2023 4747.00 кв. м 53430.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 14.11.2022 1. ХАСАН МЕРТ - 56430.00 лв. Детайли
497 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Бузовград Стара Загора ПИ 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, с площ 601 кв. м, с ТПТ: земеделска, НТП: за производството на строителни материали, конструкции и изделия електронен търг 06.12.2022 10:00 01.12.2022 14.02.2023 601.00 кв. м 5670.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 14.11.2022 1. ХАСАН МЕРТ - 13670.00 лв.
2. ДАНИ И СИМО ЕООД
Детайли
496 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Бузовград Стара Загора ПИ 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, с площ 4 747 кв. м, с ТПТ: земеделска, НТП: за производството на строителни материали, конструкции и изделия електронен търг 13:00 14.02.2023 4747.00 кв. м 53430.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 14.11.2022 Детайли
495 АППК гр. Белене Плевен Складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.2.11, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София електронен търг 09.12.2022 12:00 06.12.2022 11.12.2022 89.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 11.11.2022 1. РЪЖГЕВ ЕООД - 24500.00 лв. Детайли
494 АППК гр. Белене Плевен Складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.3.11, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София електронен търг 09.12.2022 13:00 06.12.2022 11.12.2022 128.00 кв. м 32000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 11.11.2022 1. РЪЖГЕВ ЕООД - 34000.00 лв. Детайли
489 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.547 електронен търг 02.12.2022 13:30 29.11.2022 11.01.2023 18574.00 кв. м 1393000.00 лв. без ДДС 13935.00 лв. без ДДС 10.11.2022 1. БРК - Логистик ООД - 1420870.00 лв.
2. ВЕМУС ИНВЕСТ Лтд
Детайли
488 Областен управител, Областна администрация - Плевен с. Долни Луковит Плевен УПИ II-1208, кв. 71А по ЗРП на с. Долни Луковит, с площ 1 200 кв. м., заедно с построената в него масивна едноетажна сграда кантон, със ЗП 47 кв. м. електронен търг 30.11.2022 10:30 25.11.2022 09.01.2023 1200.00 кв. м 7500.00 лв. без ДДС 750.00 лв. без ДДС 08.11.2022 1. ЗДРАВОСЛАВ КАРПОВ - 8250.00 лв. Детайли
486 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Пряпорец Стара Загора УПИ ІV с площ 700 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора електронен търг 02.12.2022 13:00 29.11.2022 04.02.2023 700.00 кв. м 13690.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 04.11.2022 1. ДДД KОНТРОЛ 66 ЕООД - 22690.00 лв.
2. НЕЛИ БОЕВА
Детайли
485 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.41,представляващ АПАРТАМЕНТ № 9 електронен търг 09.12.2022 11:00 06.12.2022 02.02.2023 58.18 кв. м 52000.00 лв. без ДДС 5200.00 лв. без ДДС 02.11.2022 1. Снежана Лазова - 98800.00 лв.
2. Георги Станковски
Детайли
484 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.30, бул. Цариградско шосе №385 електронен търг 05.12.2022 11:00 30.11.2022 02.02.2023 52.59 кв. м 46300.00 лв. без ДДС 4630.00 лв. без ДДС 02.11.2022 1. Теодора Борисова - 50930.00 лв. Детайли
483 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063Л447.3428.1.17, бул. Цариградско шосе №385 електронен търг 05.12.2022 10:00 30.11.2022 02.02.2023 42.46 кв. м 38100.00 лв. без ДДС 3810.00 лв. без ДДС 02.11.2022 1. ЙОРДАНКА ЧУЧУКОВА - 68580.00 лв.
2. Ангел Андонов
Детайли
482 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.София София Офис, находящ се в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22 с РЗП 302,81 кв.м. електронен търг 25.11.2022 11:00 22.11.2022 01.02.2023 302.81 кв. м 550040.00 лв. без ДДС 11000.00 лв. без ДДС 01.11.2022 1. ПРИМА СТАЛ ООД - 825040.00 лв.
2. ПЕТЪР КОВАЧЕВ
Детайли
481 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.37, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 02.12.2022 10:00 29.11.2022 02.02.2023 48.98 кв. м 43500.00 лв. без ДДС 4350.00 лв. без ДДС 01.11.2022 1. Петросян Борисов - 47850.00 лв. Детайли
478 АППК София София ПИ с ид. 68134.1938.776, с площ от 7 118 кв. м, заедно с построените в имота три сгради,гр. София, м. “Малък Раковец“, ул. “Беловодски път” № 101. електронен търг 14.12.2022 14:00 09.12.2022 29.12.2022 7118.00 кв. м 3775000.00 лв. без ДДС 300000.00 лв. без ДДС 28.10.2022 Детайли
475 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори 68134.2047.558 и 68134.2047.517 електронен търг 08.02.2023 11:00 03.02.2023 17.02.2023 3244.00 кв. м 772700.00 лв. без ДДС 15454.00 лв. без ДДС 20.10.2022 1. АТЛАС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД - 788154.00 лв. Детайли
474 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Заимчево, община Руен Бургас ПИ № 42 (четиридесет и две) с площ от 2670 кв. м. (две хиляди шестотин и седемдесет квадратни метра) по неодобрен кадастрален план на с. Заимчево, общ електронен търг 14.11.2022 11:00 09.11.2022 12.12.2022 2670.00 кв. м 7102.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 11.10.2022 1. Хади Солар ООД - 7202.00 лв. Детайли
473 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр. Твърдица Сливен Незастроен поземлен имот с идентификатор 72165.505.1842 с площ 1398 кв. м., по КККР на гр. Твърдица електронен търг 08.11.2022 10:00 03.11.2022 11.01.2023 1398.00 кв. м 8350.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 11.10.2022 1. АЗМАНОВ ЕООД - 8850.00 лв. Детайли
472 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас УПИ IV-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен електронен търг 28.10.2022 11:30 25.10.2022 06.12.2022 853.41 кв. м 4843.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 06.10.2022 Детайли
471 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас УПИ III-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен електронен търг 28.10.2022 11:00 25.10.2022 06.12.2022 853.41 кв. м 4843.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 06.10.2022 Детайли
470 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София Офис в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22, изграден на три нива (сутерен, партер и първи етаж). електронен търг 18.10.2022 11:00 13.10.2022 22.12.2022 302.81 кв. м 550040.00 лв. без ДДС 11000.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
456 АППК Бургас Бургас Сграда с ид. 07079.610.466.1, с площ 167 кв. м, ведно със сутерен с площ от 145,88 кв. м, ул. "Константин Фотинов" № 28, гр. Бургас. електронен търг 11.10.2022 11:00 06.10.2022 16.10.2022 167.00 кв. м 400000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 16.09.2022 1. ДИКРА 2022 ООД - 450000.00 лв.
2. Джи Пи В Груп ООД
Детайли
455 Областен управител, Областна администрация - Разград Лозница Разград УПИ № II-897 (две римско тире осемстотин деветдесет и седем) от кв. 53 (петдесет и три) с площ 2669 (две хиляди шестстотин шестдесет и девет) кв.м. електронен търг 12.10.2022 13:00 07.10.2022 13.12.2022 2669.00 кв. м 31100.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 13.09.2022 1. ЮЛИЯН РАЙЧЕВ- 77 ЕООД - 31600.00 лв. Детайли
454 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Асеновец Сливен Поземлен имот с идентификатор 00713.501.292 с площ 1153 кв. м., по КККР на с.Асеновец, ведно с построените в имота сгради електронен търг 05.10.2022 10:00 30.09.2022 02.12.2022 1153.00 кв. м 35980.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 02.09.2022 1. ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД - 36980.00 лв. Детайли
453 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Бяла Сливен УПИ IХ, кв. 1 с площ 1428 кв. м. по ПУП на с. Бяла, община Сливен, отреждане „За производствено обслужващи дейности“ електронен търг 28.09.2022 10:00 23.09.2022 02.12.2022 1428.00 кв. м 5880.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 02.09.2022 1. МЕТАЛ АРТ - инж.ДОБРЕВ ЕООД - 6380.00 лв. Детайли
452 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ XXXV в кв. 11 (единадесети) с площ от 510 кв. м. (петстотин и десет квадратни метра) по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/ електронен търг 30.09.2022 11:00 27.09.2022 19.10.2022 510.00 кв. м 9242.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 19.08.2022 1. РУСИ ТОДОРОВ - 9442.00 лв. Детайли
451 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора село Пряпорец Стара Загора УПИ V с площ 700 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора електронен търг 20.09.2022 15:00 15.09.2022 17.11.2022 700.00 кв. м 13690.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 17.08.2022 1. ДДД KОНТРОЛ 66 ЕООД - 24690.00 лв.
2. Иван Недялков
Детайли
450 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора село Пряпорец Стара Загора УПИ ІV с площ 700 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора електронен търг 19.09.2022 13:00 14.09.2022 17.11.2022 700.00 кв. м 13690.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 17.08.2022 Детайли
449 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора село Пряпорец Стара Загора УПИ ІІІ с площ 680 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора електронен търг 20.09.2022 10:00 15.09.2022 17.11.2022 680.00 кв. м 13300.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 17.08.2022 1. МИЛАН МИЛАНОВ - 24300.00 лв.
2. Иван Недялков
Детайли
448 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 15.09.2022 13:00 12.09.2022 03.11.2022 3103.00 кв. м 162500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 1. НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ - 172500.00 лв. Детайли
446 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 08.11.2022 11:00 03.11.2022 01.12.2022 285.00 кв. м 166500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 1. "СБВ Пропъртис" ООД - 176500.00 лв. Детайли
444 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ XXXVII в кв. 11 с площ от 745 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008 електронен търг 18.08.2022 11:00 15.08.2022 26.09.2022 745.00 кв. м 13500.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.07.2022 1. РУСИ ТОДОРОВ - 13700.00 лв. Детайли
443 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ XXXVI в кв. 11 с площ от 550 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г електронен търг 18.08.2022 11:30 15.08.2022 26.09.2022 550.00 кв. м 9966.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.07.2022 1. РУСИ ТОДОРОВ - 10166.00 лв. Детайли
442 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ I в кв. 11 с площ от 490 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г. електронен търг 18.08.2022 14:00 15.08.2022 26.09.2022 490.00 кв. м 8879.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.07.2022 1. РУСИ ТОДОРОВ - 9079.00 лв. Детайли
441 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Соколец, община Руен Бургас Поземлен имот № 66 с площ от 1959 кв. м. по неодобрен кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, обл. Бургас електронен търг 05.09.2022 11:00 31.08.2022 20.09.2022 1959.00 кв. м 5868.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 20.07.2022 1. Мустафа Емин - 5968.00 лв. Детайли
440 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.663.756 електронен търг 09.08.2022 13:30 04.08.2022 20.09.2022 20157.00 кв. м 1170500.00 лв. без ДДС 11705.00 лв. без ДДС 18.07.2022 1. ДИМИ-ТРАНС ООД - 1182205.00 лв. Детайли
438 Областен управител, Областна администрация - Ловеч гр. ТЕТЕВЕН Ловеч Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72343.502.5046.1.1 със ЗП. 171 кв.м електронен търг 25.08.2022 11:00 22.08.2022 14.09.2022 171.00 кв. м 7035.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 14.07.2022 1. ЯВОР СТОЯНОВ - 10035.00 лв.
2. СТИЛ МАX
Детайли
437 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Козарско Пазарджик УПИ VI-Производствена и складова дейност в квартал 2 с площ от 1790 кв.м. по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. електронен търг 04.08.2022 11:00 01.08.2022 12.10.2022 1790.00 кв. м 11094.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 12.07.2022 1. МАРИНА ВЕЛИНСКА - 20094.00 лв.
2. Танспед Про Лтд
Детайли
436 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Гараж № 4 (четири), находящ се в гр. Стара Загора, в шестетажна жилищна сграда на ул. „Кольо Ганчев“ № 115 (сто и петнадесет) електронен търг 08.08.2022 10:30 03.08.2022 11.10.2022 20.15 кв. м 24100.00 лв. без ДДС 482.00 лв. без ДДС 11.07.2022 1. ЙОРДАН ПАНДОВ - 24582.00 лв. Детайли
428 "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД гр. Пловдив Пловдив Продажба чрез електронен търг на поземлен имот с идентификатор 56784.510.246, собственост на НКИЗ ЕАД, находящ се в гр. Пловдив. електронен търг 28.07.2022 11:00 25.07.2022 06.09.2022 28878.00 кв. м 4089200.00 лв. без ДДС 408920.00 лв. без ДДС 06.07.2022 1. Булфарма ООД - 33122520.00 лв.
2. Тарамеx Лтд
Детайли
427 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Церово Пазарджик ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 117006, в землището на с. Церово,община Лесичово, област Пазарджик, с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 33,547 дка. електронен търг 21.10.2022 11:00 18.10.2022 28.10.2022 33547.00 кв. м 30600.00 лв. без ДДС 612.00 лв. без ДДС 01.07.2022 1. Иван Иванов - 31212.00 лв. Детайли
424 Областен управител, Областна администрация - Плевен с. Любеново Плевен УПИ V, кв. 3 по действащия регулационен план на с. Любеново, с площ 4 045 кв.м., отреден "за обслужващи складови и производствени дейности". електронен търг 25.07.2022 11:00 20.07.2022 29.08.2022 4045.00 кв. м 9940.00 лв. без ДДС 900.00 лв. без ДДС 29.06.2022 1. Вал-Енерджи ООД - 10840.00 лв. Детайли
423 Областен управител, Областна администрация - Плевен с. Любеново, общ. Никопол Плевен УПИ XI, кв. 3 по действащия регулационен план на с. Любеново, с площ 4 000 кв.м., отреден "за обслужващи складови и производствени дейности". електронен търг 25.07.2022 13:00 20.07.2022 29.08.2022 4000.00 кв. м 9820.00 лв. без ДДС 900.00 лв. без ДДС 29.06.2022 1. Вал-Енерджи ООД - 10720.00 лв. Детайли
420 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентиф № 68134.1602.3422 в гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, по плана на гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, площ 4687 кв.м. електронен търг 31.08.2022 11:00 26.08.2022 29.09.2022 4687.00 кв. м 3744138.00 лв. без ДДС 74883.00 лв. без ДДС 29.06.2022 Детайли
419 АППК гр. София София СОС с идентификатор 68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв. м, намиращ се на ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр. София електронен търг 19.07.2022 11:00 14.07.2022 24.07.2022 24.00 кв. м 70000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 24.06.2022 1. Любомир Домусчиев - 75000.00 лв. Детайли
418 АППК София София ПИ с ид. 68134.1938.776, с площ от 7 118 кв. м, заедно с построените в имота сгради, намиращ се в гр. София, ул. “Беловодски път” № 101 електронен търг 11.08.2022 14:00 08.08.2022 17.08.2022 7118.00 кв. м 3950000.00 лв. без ДДС 200000.00 лв. без ДДС 24.06.2022 Детайли
417 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас ПИ пл. № 144 с площ 2902 кв.м. по кадастралния план на с. Средна махала, общ. Руен, обл. Бургас електронен търг 02.08.2022 11:00 28.07.2022 23.08.2022 2902.00 кв. м 16642.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 23.06.2022 1. СМАИЛ МУСТАФА - 16942.00 лв. Детайли
416 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Раклица, община Карнобат Бургас УПИ V в кв. 19 с площ от 620 кв.м. по застроително и регулационния план с. Раклица, общ. Карнобат електронен търг 12.09.2022 11:00 07.09.2022 21.09.2022 620.00 кв. м 3170.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 23.06.2022 Детайли
415 Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД гр. Върбица Шумен ПРОФИЛАКТОРИУМ, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица електронен търг 28.07.2022 13:00 25.07.2022 30.09.2022 450.00 кв. м 120100.00 лв. без ДДС 2402.00 лв. без ДДС 21.06.2022 1. МУШЕВ 58 СТОЯН ДИМИТРОВ ЕООД - 122502.00 лв. Детайли
414 АППК гр. Шумен Шумен Сграда с идентификатор 83510.670.94.1, със застроена площ 375 кв. м, намираща се на ул. „Цветан Зангов“ в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен електронен търг 19.07.2022 11:00 14.07.2022 20.07.2022 375.00 кв. м 85000.00 лв. без ДДС 7000.00 лв. без ДДС 17.06.2022 1. КОНСУМАТИВИ ЕООД - 92000.00 лв. Детайли
412 АППК Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.605.703 с площ 22 864 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас електронен търг 27.07.2022 11:00 22.07.2022 01.08.2022 22864.00 кв. м 2600000.00 лв. без ДДС 150000.00 лв. без ДДС 17.06.2022 Детайли
411 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Костенец Софийска област ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костенец с площ от 8 720 кв.м, ведно с построените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с РЗП 1 467 кв.м. електронен търг 25.07.2022 11:00 20.07.2022 16.09.2022 1467.00 кв. м 65281.00 лв. без ДДС 1306.00 лв. без ДДС 16.06.2022 1. Онофф ЕООД - 66587.00 лв. Детайли
410 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Гулянци Плевен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ 21 935 кв.м., в гр. Гулянци, ул. Индустриална, обл. Плевен, ведно с построените в имота сгради с обща РЗП 5 487 кв.м. електронен търг 05.09.2022 11:00 31.08.2022 16.09.2022 21935.00 кв. м 305449.00 лв. без ДДС 6109.00 лв. без ДДС 16.06.2022 1. АГРО - БЕЛ 2001 ЕООД - 311558.00 лв. Детайли
409 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Дупница Кюстендил ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентиф. № 68789.607.500, ведно със СГРАДА с идентиф. № 68789.607.500.1 и СГРАДА с идентиф. № 68789.607.500.2 електронен търг 11.07.2022 11:00 06.07.2022 16.09.2022 1285.00 кв. м 360067.00 лв. без ДДС 7201.00 лв. без ДДС 16.06.2022 1. МГ-ШУУС ЕООД - 367268.00 лв. Детайли
408 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Старозагорски бани, община Стара Загора Стара Загора Незастроен ПИ 68970.502.469, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, площ 1042 кв. м, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди. електронен търг 27.07.2022 13:00 22.07.2022 13.09.2022 1042.00 кв. м 45000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 13.06.2022 1. МАКС ИМОТИ - 48000.00 лв. Детайли
407 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Стара Загора Стара Загора Незастроен ПИ 70202.501.366, с. Сулица, община Стара Загора, площ 565 кв. м, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м). електронен търг 12.07.2022 11:00 07.07.2022 13.09.2022 565.00 кв. м 10390.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 13.06.2022 1. Радослав Заманов - 20390.00 лв.
2. МАКС ИМОТИ
Детайли
406 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.663.756 електронен търг 06.07.2022 13:30 01.07.2022 10.08.2022 20157.00 кв. м 1170500.00 лв. без ДДС 11705.00 лв. без ДДС 08.06.2022 Детайли
405 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.663.724 електронен търг 24.08.2022 13:30 19.08.2022 10.08.2022 16303.00 кв. м 946850.00 лв. без ДДС 9470.00 лв. без ДДС 08.06.2022 1. ЧАР ЕООД - 956320.00 лв. Детайли
404 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.663.727 електронен търг 19.07.2022 13:30 14.07.2022 10.08.2022 35540.00 кв. м 2064055.00 лв. без ДДС 20641.00 лв. без ДДС 08.06.2022 1. ТОПЛИВО ИМОТИ АД - 2084696.00 лв. Детайли
403 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.663.765 електронен търг 08.07.2022 13:30 05.07.2022 10.08.2022 30050.00 кв. м 1751600.00 лв. без ДДС 17510.00 лв. без ДДС 08.06.2022 1. СЕА ЛИФЕ - 1769110.00 лв. Детайли
402 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774 електронен търг 30.08.2022 13:30 25.08.2022 08.09.2022 13556.00 кв. м 787000.00 лв. без ДДС 7870.00 лв. без ДДС 08.06.2022 Детайли
400 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Чокоба община Сливен Сливен Селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 81534.102.13, със застроена плож 199 кв.м., брой етажи 1 електронен търг 29.08.2022 10:00 24.08.2022 05.09.2022 199.00 кв. м 10690.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 07.06.2022 1. ЕКОТЕРА-РЕНТ ООД - 11190.00 лв. Детайли
398 "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД гр. София София Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18174.60.379, съгласно КККР на с. Гурмазово, община Божурище, обл. София, собственост на НКИЗ ЕАД електронен търг 28.06.2022 11:00 23.06.2022 02.08.2022 195219.00 кв. м 20999835.00 лв. без ДДС 209999.00 лв. без ДДС 02.06.2022 1. "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко" КД - 21209834.00 лв. Детайли
397 Областен управител, Областна администрация - Шумен село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен Шумен Поземлен имот с идентификатор 78656.122.36 по кадастрална карта на с. Църквица, общ. Никола Козлево, област Шумен, заедно с построената в него сграда електронен търг 24.06.2022 14:00 21.06.2022 04.07.2022 2203.00 кв. м 6850.00 лв. без ДДС 550.00 лв. без ДДС 02.06.2022 1. САМЕТ САБРИ - 10700.00 лв.
2. НИКОЛАЙ КАКАНАШЕВ
Детайли
396 Областен управител, Областна администрация - Шумен обл. Шумен, общ. Шумен, с. Струйно Шумен Поземлен имот с идентификатор 69924.49.3 по кадастрална карта на село Струйно, община Шумен, област Шумен, заедно с построените в него сгради електронен търг 24.06.2022 10:00 21.06.2022 04.07.2022 1644.00 кв. м 12130.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 02.06.2022 1. ПРОГРЕСС ЕНЕРДЖИ ЕООД - 22530.00 лв.
2. ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
Детайли
394 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Сарая Пазарджик ПИ с идентификатор 65437.67.116 по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, м. „ПРЕЗ ИРИМА“ с площ от 376 кв.м. електронен търг 24.06.2022 11:00 21.06.2022 01.09.2022 376.00 кв. м 3127.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 01.06.2022 1. Иван Бързанов - 3427.00 лв. Детайли
392 Напоителни системи ЕАД гр. Сандански Благоевград Сграда с идентификатор 65334.300.1750.2 електронен търг 22.06.2022 11:00 17.06.2022 30.06.2022 304.00 кв. м 97170.00 лв. без ДДС 9717.00 лв. без ДДС 30.05.2022 1. ВАЛТОН ТРАНС ЕООД - 145755.00 лв.
2. 4 ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД
Детайли
391 Областен управител, Областна администрация - Софийска област вилна зона "Додовица" , гр. Годеч Софийска област Урегулиран поземлен имот VIII-8 с площ от 840 кв. м в квартал 6 по действащия регулационен план на вилна зона „Додовица“, град Годеч, община Годеч електронен търг 29.06.2022 10:00 24.06.2022 23.06.2022 840.00 кв. м 14779.00 лв. без ДДС 1477.00 лв. без ДДС 23.05.2022 1. НАДЕЖДА СТАМЕНОВА - 16256.00 лв. Детайли
389 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Балчик Добрич Втори етаж от масивна, двуетажна, жилищна сграда със застроена площ от 225.10 кв.м. в гр.Балчик, ул. „Христо Смирненски’’ № 9 електронен търг 01.06.2022 11:00 27.05.2022 09.08.2022 225.10 кв. м 56100.00 лв. без ДДС 1122.00 лв. без ДДС 09.05.2022 1. МИРОСЛАВ ГАНЕВ - 57222.00 лв. Детайли
388 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна баня Софийска област ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 0.972 дка ведно с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА (тип Кристина 1) с разгъната застроена площ 164.00 кв.м. електронен търг 19.08.2022 11:00 16.08.2022 19.08.2022 164.00 кв. м 104468.00 лв. без ДДС 2089.00 лв. без ДДС 05.05.2022 1. ДевОушън Солюшънс ЕООД - 106557.00 лв. Детайли
382 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, ул.„Безмерско шосе“, гр. Ямбол електронен търг 30.05.2022 11:00 25.05.2022 02.06.2022 18354.00 кв. м 340000.00 лв. без ДДС 15000.00 лв. без ДДС 26.04.2022 1. ДИКРА 2022 ООД - 430000.00 лв.
2. ВИЛА ЯМБОЛ ЕАД
Детайли
380 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Ясеново Бургас Поземлен имот № 17 по неодобрения кадастрален план на село Ясеново. електронен търг 30.06.2022 10:30 27.06.2022 06.07.2022 907.00 кв. м 5669.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 19.04.2022 1. Фатме Шабан - 5769.00 лв. Детайли
379 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе [7000] Русе Русе Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 електронен търг 17.05.2022 13:00 12.05.2022 19.07.2022 4145.00 кв. м 1326450.00 лв. без ДДС 13265.00 лв. без ДДС 18.04.2022 1. ЕВРОБИЛДИНГ 3000 ООД - 2069290.00 лв.
2. "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко" КД
Детайли
377 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПИ с идентификатор 20362.137.638 с площ 2667 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „БЕЛУВАТА“. електронен търг 17.05.2022 11:00 12.05.2022 15.07.2022 2667.00 кв. м 17941.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 15.04.2022 1. ЕНЕРГИЯ ООД - 19441.00 лв. Детайли
376 Областен управител, Областна администрация - Ловеч гр. ТЕТЕВЕН Ловеч Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72343.502.5046.1.1 по КККР на гр. Тетевен, ЗП 171 кв.м електронен търг 25.05.2022 11:00 19.05.2022 14.06.2022 171.00 кв. м 7035.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 13.04.2022 Детайли
371 Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, София община Костенец, Момин проход, землището на с. Долна Василица Софийска област Сграда Овчарник (преустроена за свинарник) с полумасивна конструкция, на един етаж, със застроена площ 1 504 кв. м, без терена, в който е изградена електронен търг 13.05.2022 13:00 10.05.2022 05.06.2022 1504.00 кв. м 25440.00 лв. без ДДС 255.00 лв. без ДДС 05.04.2022 1. СЕРГЕЙ СТОЕВ - 25695.00 лв. Детайли
370 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, гр.Габрово Габрово Габрово Електронен търг на земя и прилежащи постройки. електронен търг 30.05.2022 13:30 25.05.2022 04.07.2022 6005.00 кв. м 195600.00 лв. без ДДС 9780.00 лв. без ДДС 04.04.2022 1. ПС Дивелъпмънт ЕООД - 205380.00 лв. Детайли
369 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Асеновец, община Нова Загора Сливен Поземлен имот с пл. № 292, кв. 37 с площ 1160 кв. м.с площ 1180 кв. м. по ПУП на с. Асеновец общ.Н.Загора, ведно с построените сгради електронен търг 26.05.2022 10:00 20.05.2022 24.06.2022 1160.00 кв. м 34900.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 24.03.2022 Детайли
368 Областен управител, Областна администрация - Видин Боровица Видин Ветеринарна лечебница със застр. площ 138 кв.м. и Терен с площ 294 кв.м. електронен търг 29.06.2022 13:30 24.06.2022 29.06.2022 294.00 кв. м 9500.00 лв. без ДДС 475.00 лв. без ДДС 11.03.2022 1. Иван Подолински - 9975.00 лв. Детайли
367 АППК Петрич Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16 с площ 112.35 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич електронен търг 05.04.2022 15:00 31.03.2022 11.04.2022 112.35 кв. м 58000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 11.03.2022 1. Ай Ви Уай Проджект ООД - 118000.00 лв.
2. ИВАЙЛО КРУМОВ
Детайли
366 АППК Петрич Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.18 с площ 82 кв. м, разположен на ет. “-1“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич електронен търг 05.04.2022 14:00 31.03.2022 08.04.2022 82.00 кв. м 18000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 08.03.2022 1. Ай Ви Уай Проджект ООД - 22500.00 лв.
2. ИВАЙЛО КРУМОВ
Детайли
365 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Батак Пазарджик ПИ с идентификатор 02837.502.1343 с площ 1437 кв.м., ведно с построената сграда с идентификатор 02837.502.1343.1 със застроена площ 83 кв.м., 2 ет. електронен търг 17.05.2022 11:00 12.05.2022 03.06.2022 1437.00 кв. м 36444.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 02.03.2022 Детайли
363 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Нова махала Пазарджик Сграда с идентификатор 51874.501.780.1 със застроена площ 74 кв.м., брой етажи:1, Предназначение: Селскостопанска сграда. електронен търг 04.04.2022 11:00 30.03.2022 03.06.2022 74.00 кв. м 4250.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 02.03.2022 1. АКЧАЙ БАЛЪКЧЪ - 4550.00 лв. Детайли
362 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Поземлен Имот с идентификатор 07079.663.766 електронен търг 21.03.2022 13:30 16.03.2022 26.04.2022 10000.00 кв. м 583000.00 лв. без ДДС 5830.00 лв. без ДДС 24.02.2022 1. Света София Билдинг ЕООД - 588830.00 лв. Детайли
361 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 електронен търг 21.03.2022 13:30 16.03.2022 26.04.2022 149980.00 кв. м 2084722.00 лв. без ДДС 20848.00 лв. без ДДС 24.02.2022 1. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АРМОРД ГРУП БГ ЕООД - 2105570.00 лв. Детайли
360 АППК гр. Петрич Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.17 с площ 181.13 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич електронен търг 23.03.2022 11:00 18.03.2022 25.03.2022 181.13 кв. м 92000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 22.02.2022 1. Ай Ви Уай Проджект ООД - 508000.00 лв.
2. ВАН КАР СЪРВИЗ ЕООД
Детайли
357 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Баня Пазарджик Двуетажна сграда със застроена площ 137,60 кв.м. и едноетажна сграда със застроена площ 51,20 кв.м., електронен търг 08.03.2022 11:00 02.03.2022 12.05.2022 188.80 кв. м 13315.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 11.02.2022 1. "КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ КУРТЕВ" ЕООД - 13965.00 лв. Детайли
356 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.502.225 по КККР на землището на с. Злати войвода, площ 1738 кв.м. електронен търг 10.03.2022 10:00 07.03.2022 27.04.2022 1738.00 кв. м 42280.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 27.01.2022 1. НИК И НИКОЛ ЕООД - 44280.00 лв. Детайли
355 Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Александровска, гр. София гр. София София Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.237, адрес на поземления имот: гр. София, община Столична, район Витоша, ул. „Лунна папрат” № 22 електронен търг 09.02.2022 13:00 04.02.2022 18.02.2022 2039.00 кв. м 550760.00 лв. без ДДС 5508.00 лв. без ДДС 18.01.2022 Детайли
354 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Чокоба Сливен Селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 81534.102.13, със застроена плож 199 кв.м., брой етажи 1 електронен търг 11.05.2022 10:00 05.05.2022 21.04.2022 199.00 кв. м 10690.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 13.01.2022 Детайли
353 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Сърница Пазарджик Сграда с пл.№ 501.550.1 със застроена площ 165 кв.м., ет. 1/2 , разположена в имот пл. №550 от Кадастрален район 501 на гр. Сърница. електронен търг 18.04.2022 11:00 13.04.2022 18.04.2022 165.00 кв. м 32880.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 10.01.2022 1. ХАВАЛЕ ООД - 34880.00 лв. Детайли
352 Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник Перник Перник Открива процедура за провеждане на електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на недвижими имоти. електронен търг 24.02.2022 11:00 21.02.2022 31.03.2022 356.00 кв. м 163379.00 лв. без ДДС 16387.00 лв. без ДДС 05.01.2022 1. ГАЛАКСИ ЛП ООД - 179766.00 лв. Детайли
351 Областен управител, Областна администрация - Ловеч село Ъглен Ловеч ПИ 85010.176.230 по КККР на с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч, незастроен, с площ 1 120 кв.м електронен търг 08.03.2022 11:00 02.03.2022 10.03.2022 1120.00 кв. м 2500.00 лв. без ДДС 120.00 лв. без ДДС 13.12.2021 1. ДОБРОМИР ВАНЕВ - 2620.00 лв. Детайли
350 АППК Петрич Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.16 с площ 112.35 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич електронен търг 12.01.2022 15:00 07.01.2022 14.01.2022 112.35 кв. м 58000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 10.12.2021 Детайли
349 АППК Петрич Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.18 с площ 82 кв. м, разположен на ет. “-1“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич електронен търг 12.01.2022 14:00 07.01.2022 14.01.2022 82.00 кв. м 18000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 10.12.2021 Детайли
348 АППК гр.Петрич Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.17 с площ 181.13 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич електронен търг 12.01.2022 11:00 07.01.2022 14.01.2022 181.13 кв. м 92000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 10.12.2021 Детайли
343 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Хасково Хасково Хотел "Даймънд Плаза" електронен търг 30.03.2022 11:00 25.03.2022 31.03.2022 2040.00 кв. м 1574993.00 лв. без ДДС 31500.00 лв. без ДДС 10.12.2021 1. ПЕРСИАНА ООД - 1606493.00 лв. Детайли
342 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна Махала Бургас Поземлен имот пл. № 98 по кадастралния план на село Средна махала, община Руен електронен търг 30.12.2021 11:00 22.12.2021 25.01.2022 457.49 кв. м 3570.00 лв. без ДДС 70.00 лв. без ДДС 25.11.2021 1. Тургай Хасан - 3640.00 лв. Детайли
341 ББР МИКРОФИНАНСИРАНЕ ЕАД Разград Разград Сградният фонд има необходимост от ремонт. електронен търг 22.12.2021 11:00 17.12.2021 29.12.2021 1165.00 кв. м 170000.00 лв. без ДДС 1700.00 лв. без ДДС 24.11.2021 1. АЛФА ТРОЙ ООД - 171700.00 лв. Детайли
340 Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, София община Костенец, Момин проход, землището на с. Долна Василица Софийска област Обособена част от лечебното заведение – недвижим имот, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД електронен търг 17.12.2021 13:00 14.12.2021 19.01.2022 1504.00 кв. м 25440.00 лв. без ДДС 255.00 лв. без ДДС 19.11.2021 Детайли
339 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07079.663.768, гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 9050 кв. метра. електронен търг 29.12.2021 13:30 21.12.2021 20.01.2022 9050.00 кв. м 471600.00 лв. без ДДС 4716.00 лв. без ДДС 19.11.2021 1. САТУРН 2 ООД - 476316.00 лв. Детайли
338 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД софия София Ап № 42 в гр. София, Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, застроена площ от 114,84 кв.м., 1,180 % идеални части електронен търг 10.12.2021 11:00 07.12.2021 19.01.2022 114.84 кв. м 270000.00 лв. без ДДС 2700.00 лв. без ДДС 18.11.2021 1. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ - 278100.00 лв.
2. ПЛАМЕН ПАРАСКЕВОВ
Детайли
334 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Чокоба Сливен Селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 81534.102.13, със застроена площ 199 кв. м, брой етажи: 1. електронен търг 26.11.2021 10:00 23.11.2021 02.02.2022 199.00 кв. м 10690.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 02.11.2021 Детайли
330 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Сарая Пазарджик ПИ с идентификатор 65437.67.115 по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик с площ от 418 кв.м. електронен търг 25.11.2021 11:00 22.11.2021 26.01.2022 418.00 кв. м 2150.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.10.2021 1. Бялка Валк - 2350.00 лв. Детайли
329 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД Варна Варна Апартамент № 8, необзаведен, изба с площ 8,68 кв.м, трапезария, кухненска ниша и обслужващи помещения, 13,3427% ид. ч от общи части и право на строеж електронен търг 11.11.2021 11:00 08.11.2021 20.12.2021 90.26 кв. м 225000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 19.10.2021 Детайли
327 Областен управител, Областна администрация - Русе Русе Русе СОС с идентификатор 63427.11.74.1.3 по КККР на гр. Русе - апартамент със ЗП от 44,40 кв.м в кв. ДЗС, ул. "Звъника" № 3, бл. 16, ет. 1, ап. 3 електронен търг 02.12.2021 11:00 29.11.2021 15.12.2021 44.40 кв. м 5600.00 лв. без ДДС 112.00 лв. без ДДС 15.10.2021 Детайли
326 Областен управител, Областна администрация - Русе с. Тръстеник, общ. Иваново Русе УПИ ІІ 1172 в кв. 121 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново с площ 990 кв.м и масивна, едноетажна сграда със ЗП 155 кв.м. електронен търг 27.10.2021 10:00 22.10.2021 06.12.2021 990.00 кв. м 13100.00 лв. без ДДС 262.00 лв. без ДДС 04.10.2021 Детайли
325 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски, община Ветрино Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, построена в парцел VI, кв. 24 електронен търг 25.10.2021 11:00 20.10.2021 24.11.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 24.09.2021 1. СИ-ГРАНД ЕООД - 16800.00 лв. Детайли
324 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Микре Ловеч ПИ с идентификатор 48060.41.62 по КККР на село Микре електронен търг 03.12.2021 14:00 30.11.2021 10.12.2021 5999.00 кв. м 9970.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 21.09.2021 1. СИМЕН ГРУП ЕООД - 11470.00 лв.
2. РЕАЛ - 24 ЕООД
Детайли
322 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Ъглен Ловеч ПИ с идентификатор 85010.176.230 по КККР на с. Ъглен, с площ 1 120 кв. м електронен търг 22.10.2021 13:00 19.10.2021 22.11.2021 1120.00 кв. м 2500.00 лв. без ДДС 120.00 лв. без ДДС 20.09.2021 Детайли
321 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Ъглен Ловеч ПИ с идентификатор 85010.175.190 по КККР на с. Ъглен, с площ 2 880 кв.м, застроен с 4 бр. сгради. електронен търг 22.10.2021 11:00 19.10.2021 22.11.2021 2880.00 кв. м 10160.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2021 1. ДОБРОМИР ВАНЕВ - 10660.00 лв. Детайли
320 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Лесичово Пазарджик Сглобяема сграда №1 с площ от 42.20 кв.м., брой етажи: 1. Конструкция: Сглобяема тип “Балканстрой“ с панели АСА върху масивна основа. електронен търг 12.10.2021 11:00 07.10.2021 17.12.2021 42.20 кв. м 2820.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 16.09.2021 1. ГЕРГАНА МУРДЗХЕВА - 2920.00 лв. Детайли
319 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Дебръщица Пазарджик ПИ с №20362.99.17, ПИ с № 20362.99.18 и ПИ с №20362.99.59 електронен търг 10.12.2021 11:00 07.12.2021 16.12.2021 252.00 кв. м 688.00 лв. без ДДС 60.00 лв. без ДДС 15.09.2021 1. ДИМИТРАНА МАНЧЕВА - 748.00 лв. Детайли
318 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Величково Пазарджик ПИ 10505.1.910 с площ 1605 кв.м., ведно с построената в него сграда 10505.1.910.1 със застроена площ 157 кв.м електронен търг 11.10.2021 11:00 06.10.2021 06.12.2021 1605.00 кв. м 24200.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 03.09.2021 1. Агримола ЕООД - 25200.00 лв. Детайли
316 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Синеморец Бургас ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатор № 66528.1.239, № 66528.1.240, № 66528.1.241 и № 66528.1.242 електронен търг 15.12.2021 11:00 10.12.2021 15.12.2021 4860.00 кв. м 597437.00 лв. без ДДС 11949.00 лв. без ДДС 27.08.2021 1. БАРТЕР ЕООД - 609386.00 лв. Детайли
313 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Заимчево Бургас Поземлен имот № 78 с площ от 577 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен електронен търг 01.10.2021 11:00 28.09.2021 25.10.2021 577.00 кв. м 1930.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 24.08.2021 1. Редван Иб - 2030.00 лв. Детайли
312 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Заимчево Бургас Поземлен имот № 74 с площ от 340 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен електронен търг 01.10.2021 13:30 28.09.2021 25.10.2021 340.00 кв. м 1120.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 23.08.2021 1. Редван Иб - 1220.00 лв. Детайли
309 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО "Сливенски минерални бани" Сливен ПИ 30990.502.226 по КККР на землището на с. Злати войвода,СО „Сливенски минерални бани“ ведно с построените в имота сгради електронен търг 27.09.2021 10:00 21.09.2021 10.11.2021 1338.00 кв. м 80900.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 10.08.2021 1. НИК И НИКОЛ ЕООД - 83900.00 лв. Детайли
305 Транспортно строителство и възстановяване Варна Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.99.4.23, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ електронен търг 15.10.2021 10:00 12.10.2021 16.10.2021 59.96 кв. м 58700.00 лв. без ДДС 2935.00 лв. без ДДС 03.08.2021 1. Milena Georgieva - 61635.00 лв. Детайли
302 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: ПИ с идентиф. 07079.663.722, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 22887кв.м електронен търг 02.09.2021 13:30 30.08.2021 14.09.2021 22887.00 кв. м 1192300.00 лв. без ДДС 11923.00 лв. без ДДС 14.07.2021 1. АЛТЕСТ ЕООД - 1204223.00 лв. Детайли
298 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с площ 43.95 кв.м електронен търг 04.08.2021 11:00 30.07.2021 05.09.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 05.07.2021 Детайли
297 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 електронен търг 24.09.2021 15:00 20.09.2021 24.09.2021 4145.00 кв. м 1188950.00 лв. без ДДС 11890.00 лв. без ДДС 17.06.2021 Детайли
296 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Банско Благоевград САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3888.1.9, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м. електронен търг 24.09.2021 11:00 20.09.2021 25.09.2021 81.12 кв. м 51600.00 лв. без ДДС 1032.00 лв. без ДДС 17.06.2021 1. Цвятко Пенев - 52632.00 лв. Детайли
295 Напоителни системи ЕАД с. Лозно, м. Топилата, община Кюстендил, област Кюстендил Благоевград Поземлен имот 44183.30.41,заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота електронен търг 28.06.2021 11:00 23.06.2021 07.07.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 07.06.2021 1. Веланто груп - 11385.00 лв. Детайли
293 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.48, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 14.07.2021 16:00 09.07.2021 29.07.2021 11720.00 кв. м 58605.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 28.05.2021 1. Агрошанс комерс ЕООД - 59205.00 лв. Детайли
292 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3 Бургас СОС с идентификтор 07079.618.68.1.5 със застр.площ 133,59 по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 16.06.2021 15:30 11.06.2021 20.07.2021 133.59 кв. м 159000.00 лв. без ДДС 1700.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД - 208300.00 лв.
2. ЕЛЕНА САВОВА
Детайли
291 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3 Бургас СОС с идентификатор 07079.618.68.1.3 със застр.площ 99,89 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, ет.1, с предназначение: жилище, апартамент електронен търг 14.06.2021 13:30 09.06.2021 20.07.2021 99.89 кв. м 119000.00 лв. без ДДС 1300.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. Александар Бижев - 134600.00 лв.
2. ЕЛЕНА САВОВА
Детайли
290 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3 Бургас СОС с идентификатор 07079.618.68.1.2 със застр.площ 111,66 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Славянска" № 3, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 16.06.2021 10:30 11.06.2021 20.07.2021 111.66 кв. м 133000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД - 193000.00 лв.
2. ЕМИ ООД
Детайли
289 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Снягово Бургас Поземлен имот 44 с площ от 546 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Снягово, община Руен електронен търг 22.06.2021 13:30 17.06.2021 20.07.2021 546.00 кв. м 2894.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. Тургай Хасан - 2994.00 лв. Детайли
288 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Вишна Бургас Поземлен имот, находящ се в село Вишна, незастроен, с площ от 1308, 62 кв.м. електронен търг 18.06.2021 13:30 15.06.2021 20.07.2021 1308.62 кв. м 4495.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 20.05.2021 1. Тургай Хасан - 4595.00 лв. Детайли
287 Напоителни системи ЕАД Кюстендил Кюстендил Поземлен имот 44183.30.41,заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота електронен търг 04.06.2021 11:00 01.06.2021 14.06.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 13.05.2021 Детайли
286 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, с площ от 43.95 кв.м електронен търг 15.06.2021 11:00 10.06.2021 11.07.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 11.05.2021 Детайли
285 "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. Септември Пловдив Поземлен имот с идентификатор 66264.601.1 с площ 1104 кв.м., ведно с трайно прикрепено съоръжение „Метален склад”, находящ се в гр. Септември електронен търг 01.06.2021 10:00 27.05.2021 05.06.2021 1104.00 кв. м 35348.00 лв. без ДДС 1767.00 лв. без ДДС 05.05.2021 1. КОЛОВАГ АД - 37115.00 лв. Детайли
281 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна Баня Софийска област 30 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Долна баня, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД електронен търг 17.08.2021 11:00 12.08.2021 18.08.2021 236199.00 кв. м 849568.00 лв. без ДДС 16991.00 лв. без ДДС 27.04.2021 Детайли
279 Областен управител, Областна администрация - Софийска област вилна зона "Ярема" Софийска област Урегулиран поземлен имот Х-4 с площ от 746 кв. м в квартал 14 по действащия регулационен план на вилна зона „Ярема“, община Самоков, Софийска област. електронен търг 21.05.2021 10:00 18.05.2021 22.05.2021 746.00 кв. м 16844.00 лв. без ДДС 1684.00 лв. без ДДС 22.04.2021 Детайли
276 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе „АПАРТАМЕНТ № 6, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 83, ет. 1" електронен търг 12.05.2021 10:00 07.05.2021 15.05.2021 40.68 кв. м 8307.00 лв. без ДДС 830.00 лв. без ДДС 15.04.2021 1. Павлин Мутафов - 9137.00 лв. Детайли
273 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Овчеполци Пазарджик Едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 кв.м. електронен търг 26.04.2021 11:00 21.04.2021 01.07.2021 170.00 кв. м 9160.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 30.03.2021 1. Атанас Пашалиев - 9660.00 лв. Детайли
272 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 с посторената в имота „Жилищна сграда при електроцентрала" електронен търг 13.05.2021 10:00 10.05.2021 30.06.2021 1181.00 кв. м 15827.00 лв. без ДДС 792.00 лв. без ДДС 30.03.2021 1. Лалка Атанасова - 16619.00 лв. Детайли
268 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Подгорец Бургас ПИ 501.211 с площ от 487 кв.м., находящ се в село Подгорец, община Руен, област Бургас електронен търг 13.05.2021 13:30 10.05.2021 26.05.2021 487.00 кв. м 2130.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 26.03.2021 1. Тургай Хасан - 2230.00 лв. Детайли
267 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73 Бургас СОС с идентификатор 07079.656.110.2.10 с площ 69,74 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл. 73, вх.Д, ет.4, ап.73 електронен търг 15.06.2021 10:30 10.06.2021 16.06.2021 69.74 кв. м 47220.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Валя Катрева - 48220.00 лв. Детайли
266 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.91, вх.Б, ет.6 Бургас СОС с идентификатор 07079.653.513.2.17 с площ 60,42 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.91, вх. Б, ет.6 електронен търг 09.06.2021 10:30 04.06.2021 10.06.2021 60.42 кв. м 45570.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Тодор Тодоров - 58570.00 лв.
2. Георги Великов
Детайли
265 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.48 с посторените сгради „Консултативни кабинети" , състояща се от две сгради и сграда „Навес за въглища" електронен търг 18.05.2021 11:00 13.05.2021 25.06.2021 5546.00 кв. м 176879.00 лв. без ДДС 8844.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Патно поддаржане ЕООД - 185723.00 лв. Детайли
264 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Вескьовец" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.152.22, земеделска земя:Нива, местност"Вескьовец" електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 8474.00 кв. м 147800.00 лв. без ДДС 7390.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 155190.00 лв. Детайли
263 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.151.12, земеделска земя-ливада, местност"Санаториума",гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 5111.00 кв. м 96400.00 лв. без ДДС 4820.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 101220.00 лв. Детайли
262 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.151.11,земеделска земя:ливада, местност „Санаториума", гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 807.00 кв. м 15700.00 лв. без ДДС 785.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 16485.00 лв. Детайли
261 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот, земеделска земя:ливада, местност"Санаториума", гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 1014.00 кв. м 17800.00 лв. без ДДС 890.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. ЕКСПЕРИА ЛУКС ООД - 18690.00 лв. Детайли
259 Областен управител, Областна администрация - Бургас Бургас, кв. Долно Езерово Бургас СОС 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" 15, ет.2 електронен търг 14.06.2021 13:30 09.06.2021 15.06.2021 85.50 кв. м 32770.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 25.03.2021 1. Петя Анестиева - 33270.00 лв. Детайли
253 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД Пазарджик Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 електронен търг 16.04.2021 13:00 13.04.2021 23.04.2021 1152.00 кв. м 69800.00 лв. без ДДС 6980.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. Тарамеx Лтд - 76780.00 лв. Детайли
252 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД Пазарджик Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381 и 3 сгради електронен търг 15.04.2021 13:00 12.04.2021 23.04.2021 3344.00 кв. м 335900.00 лв. без ДДС 33590.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. Тарамеx Лтд - 369490.00 лв. Детайли
251 Напоителни системи ЕАД с. Лозно Кюстендил ПИ 44183.30.41, с адрес с. Лозно,общ. Кюстендил, област Кюстендил, с площ 2627 кв., заедно с находящото се в имота съоръжение и останалите подобрения електронен търг 20.04.2021 11:00 15.04.2021 26.04.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
250 Напоителни системи ЕАД гр. Долни Дъбник Плевен ПИ 22407.141.139 ведно със сграда с идентификатор 22407.141.139.1 електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 23.04.2021 857.00 кв. м 6940.00 лв. без ДДС 694.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. ЕТ УНИВЕРСУМ-РУМЕН ЯНЧЕВ - 7634.00 лв. Детайли
249 Напоителни системи ЕАД с. Самуилово Сливен Сграда 65303.55.259.1 и Сграда 65303.55.259.4, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово електронен търг 13.04.2021 11:00 08.04.2021 22.04.2021 317.00 кв. м 38747.00 лв. без ДДС 3875.00 лв. без ДДС 22.03.2021 1. МТСД 02 ЕООД - 42622.00 лв. Детайли
248 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Атия Бургас ПИ с идентификатор 63015.505.466 по КККР на село Атия с площ от 308 кв.м., незастроен електронен търг 18.05.2021 13:30 13.05.2021 19.05.2021 308.00 кв. м 12000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 1. ВЛАДИМИР АТАНАСОВ - 12500.00 лв. Детайли
247 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12. електронен търг 15.04.2021 10:30 12.04.2021 19.05.2021 104.34 кв. м 141433.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 1. ХАСАН КРАЛЪ - 148933.00 лв.
2. РЕАЛ - 24 ЕООД
Детайли
246 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.42, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 12.04.2021 12:00 07.04.2021 20.05.2021 12846.00 кв. м 35947.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 1. Агрошанс комерс ЕООД - 36447.00 лв. Детайли
245 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе АПАРТАМЕНТ № 20, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 89, ет. 1 електронен търг 12.04.2021 10:00 07.04.2021 14.05.2021 51.71 кв. м 10200.00 лв. без ДДС 1020.00 лв. без ДДС 15.03.2021 1. Вилдан Тахир - 11220.00 лв. Детайли
244 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе АПАРТАМЕНТ № 6,находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 83, ет. 1 електронен търг 07.04.2021 10:00 02.04.2021 14.05.2021 40.68 кв. м 8307.00 лв. без ДДС 830.00 лв. без ДДС 15.03.2021 Детайли
240 Напоителни системи ЕАД гр. Шумен Шумен Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.674.98.4.15 електронен търг 08.04.2021 11:00 05.04.2021 15.04.2021 59.00 кв. м 58705.00 лв. без ДДС 5870.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. СЕВАН ЛТД - 64575.00 лв. Детайли
239 Напоителни системи ЕАД с. Мулдава Пловдив Поземлен имот с идентификатор 49309.4.77 електронен търг 12.04.2021 11:00 07.04.2021 14.04.2021 1000.00 кв. м 4420.00 лв. без ДДС 442.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. ГРИНПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД - 10166.00 лв.
2. РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ
Детайли
238 Напоителни системи ЕАД гр. Ботевград Софийска област поземлен имот 05815.5.172 електронен търг 07.04.2021 11:00 02.04.2021 13.04.2021 4491.00 кв. м 42050.00 лв. без ДДС 4205.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. ЙОРДАН ТЕРЗИЕВ - 46255.00 лв. Детайли
237 Напоителни системи ЕАД с. Горна Диканя Перник Поземлен имот 16208.1.6 електронен търг 07.04.2021 11:00 02.04.2021 12.04.2021 3759.00 кв. м 27280.00 лв. без ДДС 2728.00 лв. без ДДС 11.03.2021 1. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА - 38192.00 лв.
2. СОЛАР СИТИ ЕООД
Детайли
236 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Павел баня Стара Загора Ветеринарна лечебница, състояща се от: сграда с идентификатор 55021.501.1142.1 и сграда с идентификатор 55021.501.1142.3 по КККР на гр. Павел баня електронен търг 07.04.2021 11:00 02.04.2021 05.06.2021 162.00 кв. м 8270.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.03.2021 1. Георги Костов - 8770.00 лв. Детайли
235 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Павел баня Стара Загора Сграда с идентификатор 55021.501.1142.2 в гр. Павел баня, разположена в ПИ 55021.501.1142,ЗП: 100 кв.м, бр. етажи: 1, ФП: Здравно заведение. електронен търг 07.04.2021 13:00 02.04.2021 05.06.2021 100.00 кв. м 4260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 05.03.2021 1. Георги Костов - 4760.00 лв. Детайли
234 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ:ПИ с идентиф. 07079.605.398 по КК на гр. Бургас, в УПИ ХІ-765; кв.42, ПЗ „Север“, гр.Бургас, с площ 5344кв.м електронен търг 06.04.2021 13:30 01.04.2021 05.05.2021 5344.00 кв. м 404300.00 лв. без ДДС 4043.00 лв. без ДДС 05.03.2021 Детайли
233 Областен управител, Областна администрация - Смолян с. Могилица Смолян застроен и незастроен недвижим имот – частна държавна собственост с площ 317кв.м., в едно с полуразрушена админ.сграда-182км.м. електронен търг 05.04.2021 10:00 31.03.2021 04.04.2021 317.00 кв. м 8133.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 04.03.2021 1. Петя Дариткова - 8333.00 лв. Детайли
232 "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД гр. Приморко Бургас Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м, находяща се в гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Трети март” електронен търг 19.03.2021 10:00 16.03.2021 24.03.2021 414.00 кв. м 104314.00 лв. без ДДС 1050.00 лв. без ДДС 23.02.2021 1. ПРИЗМА - МП - 105364.00 лв. Детайли
231 АППК Бургас Бургас ПИ с идентификатор 07079.604.265 с площ 3573 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас електронен търг 22.03.2021 11:00 17.03.2021 24.03.2021 3573.00 кв. м 265000.00 лв. без ДДС 26000.00 лв. без ДДС 19.02.2021 1. ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИА ЕООД - 291000.00 лв. Детайли
230 АППК Бургас Бургас Недвижим имот - частна държавна собственост, с площ 991 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас електронен търг 17.03.2021 14:00 12.03.2021 19.03.2021 991.00 кв. м 62000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 19.02.2021 1. ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИА ЕООД - 67000.00 лв. Детайли
229 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Дропла Бургас Неурегулиран поземлен имот с площ от 1603 кв.м. в село Дропла, община Руен. електронен търг 31.03.2021 13:30 26.03.2021 19.04.2021 1603.00 кв. м 4496.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 18.02.2021 1. Тургай Хасан - 4596.00 лв. Детайли
228 АППК Варна Варна сграда с идентификатор 10135.1506.926.8 с площ 212 кв. м, намираща се на ул. „Девня“ №2 , гр. Варна електронен търг 01.04.2021 11:00 29.03.2021 05.04.2021 212.00 кв. м 800000.00 лв. без ДДС 70000.00 лв. без ДДС 16.02.2021 1. ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД - 870000.00 лв. Детайли
227 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Ливада, община Камено Бургас Втори етаж със застр.площ 50 кв.м., заедно с 500 кв.м. ид.части от дворното място. електронен търг 30.03.2021 10:30 25.03.2021 15.04.2021 500.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 15.02.2021 1. Руси Желев - 5900.00 лв. Детайли
222 ВРАНА ЕАД София София ПИ с идентификатор 68134.8678.35, заедно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.8678.35.4, находящ се на ул. Чепинско шосе №22 електронен търг 25.02.2021 10:00 22.02.2021 28.03.2021 447.00 кв. м 22000.00 лв. без ДДС 1100.00 лв. без ДДС 28.01.2021 1. ТЕРОДА ЕООД - 27500.00 лв.
2. КиГ ФОРЕСТ ЕООД
Детайли
221 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.452 с площ 10 123 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 24.02.2021 13:00 19.02.2021 28.04.2021 10123.00 кв. м 7221.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 28.01.2021 1. Найден Неделчев - 7621.00 лв. Детайли
219 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Бъта Пазарджик Сграда с идентификатор 07572.74.476.1 със застроена площ 106 кв.м., 2 ет. и сграда с идентификатор 07572.74.476.2 със застроена площ 34 кв.м., 1 ет. електронен търг 16.02.2021 11:00 11.02.2021 26.04.2021 140.00 кв. м 17900.00 лв. без ДДС 900.00 лв. без ДДС 25.01.2021 1. НИКОЛАЙ Лесичовски - 18800.00 лв. Детайли
218 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД Айтос Бургас Самостоятелно обособени обекти - 3 бр. ГАРАЖИ всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр. Айтос, ул. „Любен Каравелов“ № 4 електронен търг 15.02.2021 11:00 10.02.2021 25.03.2021 24.50 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 25.01.2021 1. Фарук Юмер - 44100.00 лв. Детайли
217 АППК София София Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1, намиращ се на ул. “Княз Борис I“ № 74, ет. 1, гр. София. електронен търг 17.02.2021 11:00 12.02.2021 22.02.2021 137.68 кв. м 500000.00 лв. без ДДС 45000.00 лв. без ДДС 22.01.2021 1. Асет Холдер ЕООД - 545000.00 лв. Детайли
216 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 7079.605.404, c граници: 07079.605.563, 07079.605.679, 07079.605.405, 07079.60 електронен търг 18.02.2021 13:30 15.02.2021 22.03.2021 4503.00 кв. м 340700.00 лв. без ДДС 3407.00 лв. без ДДС 22.01.2021 1. Кондекс ЕООД - 344107.00 лв. Детайли
215 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Малка Желязна Ловеч Продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Малка Желязна, община Тетевен. електронен търг 23.02.2021 13:00 18.02.2021 19.03.2021 1217.00 кв. м 4900.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 19.01.2021 1. ХРИСТИНА ДОБРЕВА - 5100.00 лв. Детайли
214 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Карабунар Пазарджик ПИ №270 с площ 1689 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна сграда - Ветеринарна лечебница със застроена площ 117 кв.м. електронен търг 05.02.2021 11:00 02.02.2021 13.04.2021 1689.00 кв. м 16844.00 лв. без ДДС 850.00 лв. без ДДС 12.01.2021 1. Марио Алексиев - 21094.00 лв.
2. БОРЯНА МАРИНОВА
Детайли
209 Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново Велико Търново Велико Търново СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново електронен търг 03.02.2021 13:00 29.01.2021 06.02.2021 520.90 кв. м 2474921.00 лв. без ДДС 123746.05 лв. без ДДС 06.01.2021 Детайли
208 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Кабиле Ямбол УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване". електронен търг 25.01.2021 10:00 20.01.2021 30.03.2021 560.00 кв. м 7020.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 30.12.2020 1. МАРГАРИТА ЕООД - 7370.00 лв. Детайли
207 Напоителни системи ЕАД с. Мрамор Софийска област Поземлен имот 49206.2633.40, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна електронен търг 27.01.2021 11:00 22.01.2021 24.01.2021 1553.00 кв. м 86212.00 лв. без ДДС 8621.00 лв. без ДДС 23.12.2020 1. НИКОЛАЙ ЛОЗАНОВ - 344842.00 лв.
2. ФРЕШ МАРКЕТ 2016 ООД
Детайли
206 Напоителни системи ЕАД с. Баничан Благоевград Дървопроизводствена площ с площ от 124,777 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев електронен търг 10.02.2021 11:00 05.02.2021 11.02.2021 124.78 кв. м 98989.00 лв. без ДДС 9900.00 лв. без ДДС 23.12.2020 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 108889.00 лв. Детайли
205 ВРАНА ЕАД София София Поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3209, ведно с построената сграда представбяваща Топлоцентрала електронен търг 19.02.2021 10:00 16.02.2021 17.02.2021 3949.00 кв. м 385000.00 лв. без ДДС 7700.00 лв. без ДДС 18.12.2020 1. УОТЪР СТОУН ЕООД - 415800.00 лв.
2. Райчо Георгиев
Детайли
204 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас ПИ № 301041 с площ 21,720 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, заедно с 8 сгради електронен търг 21.01.2021 14:00 18.01.2021 22.02.2021 21720.00 кв. м 48612.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 17.12.2020 1. Агрошанс комерс ЕООД - 49112.00 лв. Детайли
203 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот № 301003 с площ 30,617 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 електронен търг 21.01.2021 10:00 18.01.2021 22.02.2021 30617.00 кв. м 153085.00 лв. без ДДС 1531.00 лв. без ДДС 17.12.2020 1. Агрошанс комерс ЕООД - 154616.00 лв. Детайли
202 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 28.01.2021 11:00 25.01.2021 01.02.2021 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 15.12.2020 1. ТРИФОНОВ ЛТД - 131000.00 лв. Детайли
188 Напоителни системи ЕАД с. Мухово Софийска област Апартамент № 1, първи етаж, със застроена площ 72,25 кв.м., източен, находящ се в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 14.01.2021 11:00 11.01.2021 15.01.2021 72.25 кв. м 14214.00 лв. без ДДС 1422.00 лв. без ДДС 23.11.2020 1. GALINA GRIGOROVA - 15636.00 лв. Детайли
187 Напоителни системи ЕАД с. Мухово Софийска област Апартамент № 1,със застроена площ 103,23 кв.м., в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 22.12.2020 11:00 17.12.2020 23.12.2020 103.23 кв. м 19356.00 лв. без ДДС 1936.00 лв. без ДДС 23.11.2020 1. Никола Ноков - 21292.00 лв. Детайли
186 Напоителни системи ЕАД гр. Пловдив Пловдив Изравнител ДКК до КЦМ електронен търг 21.12.2020 11:00 16.12.2020 22.12.2020 41236.00 кв. м 373170.00 лв. без ДДС 37317.00 лв. без ДДС 23.11.2020 1. Галакси инвестмънт груп ООД - 447804.00 лв.
2. Индустриални зони Булгариа ЕООД
Детайли
185 Областен управител, Областна администрация - Монтана гр.Берковица Монтана недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, електронен търг 11.12.2020 13:00 08.12.2020 19.02.2021 50.20 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 20.11.2020 1. Димитрана Райкова - 35800.00 лв. Детайли
182 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Връв Видин Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м. електронен търг 14.01.2021 13:30 11.01.2021 15.01.2021 400.00 кв. м 1710.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 10.11.2020 1. АДВИА-СТРАТЕГИИ И ПЛАНИРАНЕ ЕООД - 1860.00 лв. Детайли
181 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Кабиле Ямбол УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, общ. „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване" електронен търг 03.12.2020 10:00 30.11.2020 06.02.2021 560.00 кв. м 7020.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 06.11.2020 Детайли
180 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД гр.Айтос Бургас Самостоятелно обособени обекти - ГАРАЖИ № 1, № 2 и № 3, всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр.Айтос на ул. „Любен Каравелов“ № 4 електронен търг 23.12.2020 11:00 18.12.2020 05.01.2021 24.50 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 05.11.2020 Детайли
179 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Боровица Видин - Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г. - Терен с площ 294 кв.м., електронен търг 23.11.2020 13:30 18.11.2020 29.12.2020 294.00 кв. м 5890.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 30.10.2020 Детайли
178 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, община Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12, с предназначение: жилище, апартамент. електронен търг 05.01.2021 10:30 02.01.2021 06.01.2021 104.34 кв. м 143183.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 21.10.2020 Детайли
177 "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД гр. Приморско Бургас „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 405 (четиристотин и пет) кв.м., находяща се в гр. Приморско, ул. „Трети март” електронен търг 26.11.2020 10:00 23.11.2020 22.11.2020 405.00 кв. м 102046.00 лв. без ДДС 1050.00 лв. без ДДС 21.10.2020 1. СЛИМА ИНВЕСТ ООД - 103096.00 лв. Детайли
175 ВРАНА ЕАД гр. София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.20, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 04.11.2020 10:00 30.10.2020 12.12.2020 63.59 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 13.10.2020 1. Ани Асова - 42336.00 лв.
2. СТОЯН НИКОЛОВ
Детайли
174 ВРАНА ЕАД гр. София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.39, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 10.11.2020 10:00 05.11.2020 14.12.2020 65.86 кв. м 34000.00 лв. без ДДС 680.00 лв. без ДДС 15.10.2020 1. Анета Гаджева - 42160.00 лв.
2. ЙОРДАНКА ЧУЧУКОВА
Детайли
173 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.32, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 09.11.2020 10:00 04.11.2020 12.12.2020 42.46 кв. м 21900.00 лв. без ДДС 438.00 лв. без ДДС 13.10.2020 1. Надежда Матеева - 22338.00 лв. Детайли
172 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.27, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 26.11.2020 11:00 23.11.2020 02.01.2021 30.00 кв. м 15500.00 лв. без ДДС 310.00 лв. без ДДС 03.11.2020 1. Магдалена Ананиева - 19220.00 лв.
2. Снежана Лазова
Детайли
167 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.25, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 02.11.2020 11:00 28.10.2020 12.12.2020 49.64 кв. м 25600.00 лв. без ДДС 512.00 лв. без ДДС 12.10.2020 1. ТЕРОДА ЕООД - 28160.00 лв.
2. Ростислав Василев
Детайли
166 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.21, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.11.2020 10:00 06.11.2020 19.12.2020 70.85 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 20.10.2020 1. Зоя Куртева - 42336.00 лв.
2. Мирослав Василев
Детайли
164 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.16, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 23.11.2020 11:00 18.11.2020 26.12.2020 50.49 кв. м 26000.00 лв. без ДДС 520.00 лв. без ДДС 27.10.2020 1. Мирослав Василев - 32760.00 лв.
2. Цанко Митев
Детайли
162 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.9, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.11.2020 13:00 06.11.2020 19.12.2020 85.60 кв. м 44200.00 лв. без ДДС 884.00 лв. без ДДС 20.10.2020 1. Мирослав Василев - 48620.00 лв.
2. Сашо Борисов
Детайли
161 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, област София /столица електронен търг 02.11.2020 11:00 28.10.2020 12.12.2020 33.09 кв. м 20000.00 лв. без ДДС 400.00 лв. без ДДС 12.10.2020 1. Магдалена Ананиева - 23600.00 лв.
2. Мартин Бачев
Детайли
160 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м електронен търг 11.11.2020 11:00 06.11.2020 13.11.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 09.10.2020 1. Милки Лукс ЕООД - 41500.00 лв. Детайли
158 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Панагюрище Пазарджик ПИ с идентификатор 55302.57.533 с площ 8073 кв.м., актуван с АДС 7386/25.08.2020 г., находящ се в гр. Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН електронен търг 26.10.2020 11:00 21.10.2020 04.01.2021 8073.00 кв. м 8040.00 лв. без ДДС 450.00 лв. без ДДС 01.10.2020 1. Георги Георгиев - 8490.00 лв. Детайли
155 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Белово Пазарджик ПИ с идентификатор 03592.503.1918 с площ 801 кв.м., актуван с АДС №7187/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; електронен търг 14.12.2020 11:00 09.12.2020 30.12.2020 801.00 кв. м 16920.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 29.09.2020 1. РАДОСЛАВ ШОПОВ - 17720.00 лв. Детайли
144 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Рупча, община Руен Бургас УПИ І в квартал 16 с площ от 684 кв.м. по плана на село Рупча, ведно с масивна жилищна сграда на един надземен етаж със застроена площ от 68 кв.м. електронен търг 16.09.2020 13:30 11.09.2020 19.10.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 18.08.2020 1. Тургай Хасан - 32778.00 лв.
2. СЕЛЯМИ ЮСУФ
Детайли
141 Напоителни системи ЕАД с. Баничан Благоевград Водостопанско съоръжение с площ от 4,673 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан електронен търг 18.09.2020 11:00 15.09.2020 11.09.2020 4673.00 кв. м 3560.00 лв. без ДДС 356.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 3916.00 лв. Детайли
140 Напоителни системи ЕАД с. Падина Варна Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55110.60.44, находящ се в землище с. Падина електронен търг 14.09.2020 11:00 09.09.2020 11.09.2020 1488.00 кв. м 3720.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. СОЛВЕЙ СОДИ АД - 4092.00 лв. Детайли
139 Напоителни системи ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 68850.209.907, находящ се в землището на град Стара Загора, с площ от 1490 кв.м. електронен търг 03.09.2020 11:00 31.08.2020 11.09.2020 1490.00 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 1810.00 лв. без ДДС 11.08.2020 1. ДАНИПЕТ КОМЕРС ЕООД - 19910.00 лв. Детайли
138 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.6 с площ 145,84 кв.м. електронен търг 31.08.2020 15:30 26.08.2020 07.10.2020 145.84 кв. м 229180.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. ЕМИ ООД - 239180.00 лв.
2. Симеон Илиев
Детайли
137 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. електронен търг 31.08.2020 13:30 26.08.2020 07.10.2020 144.32 кв. м 205150.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. Странджа газ ЕООД - 219150.00 лв.
2. БГ ИНВЕСТ 76 ЛТД
Детайли
135 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Кръстина, община Камено Бургас масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ ІV-94 в кв.52 електронен търг 04.09.2020 10:00 01.09.2020 07.10.2020 59.00 кв. м 7180.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 07.08.2020 1. Салим Юсеинов Шукриев - 7280.00 лв. Детайли
134 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 31.08.2020 14:00 26.08.2020 06.11.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС 06.08.2020 1. XЕЛИОС ФАРМ ООД - 73230.00 лв. Детайли
130 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 01.09.2020 11:00 27.08.2020 04.09.2020 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
128 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.156 с площ 4 384 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 30.09.2020 14:30 25.09.2020 31.10.2020 4384.00 кв. м 4300.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 30.07.2020 1. Найден Неделчев - 4500.00 лв. Детайли
126 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.451 с площ 11 841 кв.м в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 06.11.2020 10:30 03.11.2020 07.11.2020 11841.00 кв. м 14200.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 30.07.2020 1. Петко Трифонов - 14800.00 лв. Детайли
124 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Апартамент № 58, необзаведен, мазе № 54 с площ по данъчна оценка 1,49 кв.м., 1,178 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 07.08.2020 14:00 04.08.2020 16.09.2020 114.84 кв. м 220000.00 лв. без ДДС 2200.00 лв. без ДДС 15.07.2020 1. Димитър Георгиев - 222200.00 лв. Детайли
123 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД Бургас Бургас Апартамент десен, необзаведен, мазе 11,25 кв.м., 2,46 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 06.08.2020 11:00 03.08.2020 16.09.2020 52.71 кв. м 64400.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 1. Красимира Тодорова - 85850.00 лв.
2. Павел Станков
Детайли
122 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с.Могила Ямбол ПИ с идентификатор 48787.11.166 по КК и КР на с. Могила с площ 468 кв.м , ведно с построената в него масивна едноетажна селскостопанска СГРАДА електронен търг 27.08.2020 10:00 24.08.2020 14.10.2020 468.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 290.00 лв. без ДДС 14.07.2020 1. ЯНКО ЯНКОВ - 6090.00 лв. Детайли
119 Областен управител, Областна администрация - Монтана с. Бързия Монтана Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07510.90.79 с площ 1009 кв. м електронен търг 31.07.2020 10:00 28.07.2020 08.10.2020 1009.00 кв. м 10800.00 лв. без ДДС 540.00 лв. без ДДС 08.07.2020 1. ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ - 11340.00 лв. Детайли
118 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Боровица Видин Ветеринарна лечебница със застр. площ 138 кв.м. и терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI електронен търг 26.10.2020 13:30 21.10.2020 26.10.2020 294.00 кв. м 5890.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 07.07.2020 Детайли
116 Земинвест ЕАД гр. София София Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради електронен търг 23.09.2020 10:00 17.09.2020 23.09.2020 1816.00 кв. м 205420.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС 1. Еден 2020 ЕООД - 207520.00 лв. Детайли
115 АППК гр. Берковица Монтана Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в блок 23 на ул. „Николаевска“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана електронен търг 31.07.2020 11:00 28.07.2020 03.08.2020 58.90 кв. м 26000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 1. Димитрана Райкова - 30000.00 лв.
2. КРИССТРОЙ 2019 ЕООД
Детайли
113 Транспортно строителство и възстановяване с. Тополи Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи електронен търг 20.07.2020 10:00 15.07.2020 23.08.2020 104.86 кв. м 42300.00 лв. без ДДС 2115.00 лв. без ДДС 1. Винитранс ЕООД - 44415.00 лв. Детайли
111 АППК гр. Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич електронен търг 07.08.2020 11:00 04.08.2020 10.08.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Живко Адамов - 23600.00 лв. Детайли
105 АППК гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора електронен търг 07.08.2020 13:00 04.08.2020 19.08.2020 1437.00 кв. м 135000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 1. МАДРИГАЛ ГРУП ЕООД - 140000.00 лв. Детайли
104 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Борилово Стара Загора Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора електронен търг 01.09.2020 11:00 27.08.2020 18.09.2020 567.00 кв. м 16950.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. РУСИ СЛАВОВ - 17450.00 лв. Детайли
103 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.15, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 25.06.2020 10:00 22.06.2020 02.08.2020 52.59 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС 1. Мариа Митова-Манолова - 28184.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
101 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.26, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, вх.Г електронен търг 29.06.2020 11:30 24.06.2020 02.08.2020 58.18 кв. м 30000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Теодора Вукадинова - 43800.00 лв.
2. Светослав Карапанчев
Детайли
100 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.43, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 24.06.2020 13:00 19.06.2020 02.08.2020 45.77 кв. м 23700.00 лв. без ДДС 474.00 лв. без ДДС 1. Камелия Павлова - 24174.00 лв. Детайли
99 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.5, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 03.07.2020 10:00 30.06.2020 02.08.2020 90.84 кв. м 42000.00 лв. без ДДС 840.00 лв. без ДДС 1. Борислава Гаркова - 48720.00 лв.
2. Владимир Маринов
Детайли
98 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 10:00 16.06.2020 29.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС 1. Анета Гаджева - 28728.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
97 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 12:00 16.06.2020 29.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС 1. Кристиян Златев - 23664.00 лв. Детайли
96 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 19.06.2020 13:30 16.06.2020 29.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 1. Георги Христов - 40824.00 лв.
2. МАРИН КАРАПАНЧЕВ
Детайли
95 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м, намираща се в гр. Бяла черква електронен търг 23.06.2020 11:00 18.06.2020 26.07.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС Детайли
91 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, площ от 67,69 електронен търг 16.06.2020 11:30 11.06.2020 26.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС 1. Десислава Станковска - 35496.00 лв. Детайли
90 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Рупча Бургас УПИ I в кв. 16 по плана на село Рупча, община Руен с площ от 684 кв.м., ведно с построения бивш фелдшерски пункт, застроен върху 68 кв.м. електронен търг 22.06.2020 13:30 17.06.2020 27.07.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС Детайли
89 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6174.00 лв. без ДДС 1. Ивайло Замфиров - 67909.00 лв. Детайли
88 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, 67.69 кв.м. електронен търг 15.06.2020 10:30 10.06.2020 22.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС 1. Георги Станковски - 36192.00 лв.
2. Александар Бижев
Детайли
87 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 12:00 09.06.2020 21.07.2020 46.57 кв. м 24100.00 лв. без ДДС 482.00 лв. без ДДС 1. Димитар Мартинов - 24582.00 лв. Детайли
86 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.3, град София, булевард „Цариградско шосе” № 389 с площ 31,16 кв.м. електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 20.07.2020 31.16 кв. м 18600.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС 1. Христо Стефанов - 18972.00 лв. Детайли
85 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 15.06.2020 12:00 10.06.2020 20.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС 20.05.2020 Детайли
84 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.42, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 10:00 09.06.2020 20.07.2020 78.26 кв. м 40100.00 лв. без ДДС 802.00 лв. без ДДС 1. Мартин Мартинов - 40902.00 лв. Детайли
83 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.06.2020 10:00 08.06.2020 20.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС Детайли
82 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 11.06.2020 11:30 08.06.2020 19.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
81 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.2, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе" № 383 електронен търг 10.06.2020 10:00 05.06.2020 18.07.2020 58.40 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС 1. Роберто Златев - 27642.00 лв. Детайли
80 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, бул. Цариградско шосе №385 електронен търг 10.06.2020 12:00 05.06.2020 18.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС Детайли
78 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №63, с площ 1311,60 кв.м. по КП на с. Снежа, незастроен електронен търг 06.08.2020 11:00 03.08.2020 06.08.2020 1311.60 кв. м 5561.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 1. СВЕТЛАНА ДОБРИНCХЕВА ДОБРЕВА-ЗХЕЛЕВА - АДВОКАТ - 5661.00 лв. Детайли
77 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 17.06.2020 14:00 12.06.2020 14.08.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС Детайли
76 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 08.06.2020 10:30 03.06.2020 15.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
74 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас 1. Поземлен имот с идентификатор 36525.301.14 и поземлен имот с идентификатор № 36525.301.55, гр. Карнобат. електронен търг 10.07.2020 12:00 07.07.2020 14.07.2020 105373.00 кв. м 131921.00 лв. без ДДС 1320.00 лв. без ДДС 1. Шанc - 92 ЕООД - 133241.00 лв. Детайли
68 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Електронен търг за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ведно с построената в този имот СГРАДА, брой етажи: 1 електронен търг 03.06.2020 14:00 29.05.2020 06.08.2020 6877.00 кв. м 138300.00 лв. без ДДС 13830.00 лв. без ДДС 07.05.2020 1. НИКИ ПАРТС ООД - 152130.00 лв. Детайли
67 Напоителни системи ЕАД гр. Сливен Сливен Свинекомплекс, състоящ се от шест броя сгради с обща ЗП 793кв.м., ведно с отстъпено право на строеж в земеделски имот собственост на МЗХГ. електронен търг 28.05.2020 11:00 22.05.2020 05.06.2020 793.00 кв. м 38700.00 лв. без ДДС 3870.00 лв. без ДДС 1. МТСД 02 ЕООД - 42570.00 лв. Детайли
66 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Соколово, община Карнобат Бургас УПИ ХІV-62 от кв.10, с площ 850 кв.м. по ЗРП на с. Соколово, незастроен електронен търг 03.06.2020 10:00 29.05.2020 05.07.2020 850.00 кв. м 2945.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 1. Стефан Георгиев Кенов - адвокат - 2995.00 лв. Детайли
65 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №82, с площ 258 кв.м. по КП на с. Снежа, застроен електронен търг 02.06.2020 10:00 28.05.2020 05.07.2020 258.00 кв. м 761.00 лв. без ДДС 30.00 лв. без ДДС 1. Тургай Хасан - 791.00 лв. Детайли
64 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора СОС 35167.501.202.1.8 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Витоша“ №1, вх. А, ет. 1, ап. 8 с площ 64,74 кв. м електронен търг 22.05.2020 11:00 19.05.2020 28.07.2020 64.74 кв. м 30360.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 1. Tихомир Трифонов - 30960.00 лв. Детайли
62 Напоителни системи ЕАД с. Черногорово Пазарджик Сграда с идентификатор 81089.11.175.1, с адрес на сградата: с. Черногорово електронен търг 01.06.2020 11:00 27.05.2020 17.06.2020 17.00 кв. м 8200.00 лв. без ДДС 820.00 лв. без ДДС 1. ВЕСЕЛИН ДЕЛCЧЕВ - 9020.00 лв. Детайли
60 Напоителни системи ЕАД с. Звиница Кърджали Поземлен имот с номер 000033, находящ се в землището на с. Звиница, ведно с масивна едноетажна сграда, със застроена площ 80,00 кв.м. електронен търг 24.06.2020 11:00 19.06.2020 25.06.2020 1835.00 кв. м 30400.00 лв. без ДДС 3040.00 лв. без ДДС 1. МОТОТЕХНИКА 66 ЕООД - 33440.00 лв. Детайли
59 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана електронен търг 22.05.2020 11:00 19.05.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6173.50 лв. без ДДС Детайли
50 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Юнаците Пазарджик ПИ с идентификатор 86074.52.73 с площ 926 кв.м., ведно с построената в имота сграда със ЗП 77 кв.м. електронен търг 05.05.2020 11:00 29.04.2020 07.07.2020 926.00 кв. м 4630.00 лв. без ДДС 450.00 лв. без ДДС 1. Петър Македонски - 5080.00 лв. Детайли
46 Транспортно строителство и възстановяване с. Тополи Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи електронен търг 30.04.2020 10:00 27.04.2020 25.05.2020 104.86 кв. м 42300.00 лв. без ДДС 2115.00 лв. без ДДС Детайли
45 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Соколово, община Карнобат Бургас УПИ ХІV-62 от кв.10 по ЗРП на с. Соколово електронен търг 14.04.2020 10:00 09.04.2020 16.05.2020 850.00 кв. м 2945.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС Детайли
44 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил 1/2 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 324 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 104 кв.м., в гр.Кюстендил, ул. ”Юри Гагарин” №11. електронен търг 08.05.2020 14:00 04.05.2020 13.06.2020 162.00 кв. м 16800.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. ФОНДАЦИЯ БРЕЙВ ФОНДЕЙШЪН - ФОНДАЦИЯ ХРАБЪР - 17300.00 лв. Детайли
38 Областен управител, Областна администрация - Видин гр. Видин Видин ПИ с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба, находящ се в обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово. електронен търг 11.06.2020 13:30 08.06.2020 11.06.2020 3912.00 кв. м 22055.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС 1. Българска телекомуникационна компания ЕАД - 23255.00 лв. Детайли
37 Напоителни системи ЕАД с. Бобошево Кюстендил ПИ 04532.126.12, гр. Бобошево, област Кюстендил, ведно с построените сгради електронен търг 13.05.2020 11:00 08.05.2020 17.04.2020 1.24 кв. м 45460.00 лв. без ДДС 4546.00 лв. без ДДС 1. ЛАЗОВ 15 ЕООД - 50006.00 лв. Детайли
35 Напоителни системи ЕАД гр. Сливен Сливен Свинекомплекс, състоящ се от шест броя сгради с обща ЗП 793 кв. м, ведно с отстъпено право на строеж в земеделски имот, собственост на МЗХГ. електронен търг 04.05.2020 11:00 28.04.2020 18.05.2020 793.00 кв. м 38700.00 лв. без ДДС 3870.00 лв. без ДДС Детайли
34 Транспортно строителство и възстановяване гр. Русе Русе Поземлен имот с идентификатор 63427.81.22, с площ от 4108 кв.м, находящ се в обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, местност „Сръбчето” електронен търг 27.03.2020 10:00 24.03.2020 06.05.2020 4108.00 кв. м 75400.00 лв. без ДДС 3770.00 лв. без ДДС 1. МЕТАЛ 78 ЛТД - 82940.00 лв.
2. МАКЕРС ООД
Детайли
33 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр.Ямбол Ямбол ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.518.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол, с площ 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м електронен търг 06.04.2020 10:00 01.04.2020 04.06.2020 863.00 кв. м 10000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 1. ЛАВИНА ГОРНАКОВ ЕООД - 11000.00 лв. Детайли
30 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Мъглиж Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 49494.774.413 по КККР на гр. Мъглиж, ТПТ: Земеделска, НТП: За животновъдна ферма електронен търг 26.03.2020 13:00 23.03.2020 18.05.2020 299.00 кв. м 860.00 лв. без ДДС 86.00 лв. без ДДС 1. Арсенал J.С.Cо - 946.00 лв. Детайли
29 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Мъглиж Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 49494.774.412 по КККР на гр. Мъглиж, ТПТ: Земеделска, НТП: За животновъдна ферма електронен търг 26.03.2020 11:00 23.03.2020 18.05.2020 811.00 кв. м 2330.00 лв. без ДДС 233.00 лв. без ДДС 1. Арсенал J.С.Cо - 2563.00 лв. Детайли
26 АППК град Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел електронен търг 09.03.2020 11:00 04.03.2020 10.04.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС Детайли
24 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Черногорово Пазарджик Едноетажна масивна сграда със застроена площ 172,42 кв.м. - Ветеринарна лечебница електронен търг 19.03.2020 11:00 16.03.2020 10.04.2020 172.42 кв. м 7500.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 1. Стоимен Папазов - 8000.00 лв. Детайли
23 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД гр. Бургас Бургас Апартамент десен, мазе 11,25 кв.м.; 2,46% ид.ч. от общите части на сградата електронен търг 02.03.2020 10:30 26.02.2020 06.04.2020 52.71 кв. м 64400.00 лв. без ДДС 650.00 лв. без ДДС 1. КАТЯ САВОВА - 85850.00 лв.
2. Илия Русев
Детайли
22 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД гр. Бургас Бургас Апартамент № 16, с избено помещение 5,44 кв.м., ведно с 1,66% ид.ч. от общите части на сградата електронен търг 05.03.2020 13:00 28.02.2020 06.04.2020 59.54 кв. м 66400.00 лв. без ДДС 670.00 лв. без ДДС 1. Илия Русев - 67070.00 лв. Детайли
14 ВРАНА ЕАД гр. София София МЛЕКАРСКИ ЦЕХ, с идентификатор 44063.1447.3101.1.1, със застроена площ от 430,31 кв.м., съставляващ първи етаж от сграда - 383 в гр. София електронен търг 17.02.2020 10:00 12.02.2020 09.03.2020 430.31 кв. м 114100.00 лв. без ДДС 2282.00 лв. без ДДС 1. Красимир Мартинов - 116382.00 лв. Детайли
5 Транспортно строителство и възстановяване с. Казичене София ПИ с идентификатор 35239.6110.353, находящ се в с. Казичене, с площ от 30 197 кв.м. електронен търг 13.01.2020 10:00 08.01.2020 26.01.2020 30197.00 кв. м 795000.00 лв. без ДДС 7950.00 лв. без ДДС 1. ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД - 802950.00 лв. Детайли
4 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Сграда с обща ЗП 104 кв.м. с идентификатор 68134.1936.1209.1, ГАРАЖ, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 220,00 кв.м. с идентификатор 68134.1936.1209 електронен търг 16.12.2019 13:00 11.12.2019 22.01.2020 104.00 кв. м 221500.00 лв. без ДДС 2250.00 лв. без ДДС 1. ЦВЕТАН ЦЕНОВ - 223750.00 лв. Детайли
1 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Сграда (РЗП 609 кв.м), гараж и поз. имот (УПИ 2148 кв.м.): гр. София, р-н Витоша, в.з. „Панорамен път-спец. нужди-Беловодски път“, ул.„Саша Попов“ №24 електронен търг 31.10.2019 11:00 28.10.2019 09.12.2019 2148.00 кв. м 1910000.00 лв. без ДДС 19100.00 лв. без ДДС 1. Ивелина Михалева - 1929100.00 лв. Детайли