Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 679

Номер на тръжна процедура: 679

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Плевен

Населено място: с. Подем

Област: Плевен

Описание: Незастроен УПИ XII, кв. 31 по действащия регулационен план на с. Подем, с площ 1 770 кв.м., отреден "за ТПК "Цанко Кисьов", актуван с АДС№8516/11.02.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.10.2023

Валидност на процедурата: 13.11.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: УПИ XII, кв. 31 по действащия регулационен план на с. Подем

Площ: 1770.00

Местонахождение на имота: с. Подем, община Долна Митрополия

Начална тръжна цена: 8210.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 800.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС