Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 571

Номер на тръжна процедура: 571

Продавач: АППК

Населено място: гр. Враца

Област: Враца

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права на управление на областния управител на област Враца, представляващ: поземлен имот с идентификатор 12259.1020.103 с площ 355 кв. м, намиращ се на ул. „Георги Бенковски“ № 2, ж.к. „Централна градска част“ в гр. Враца, oбщ. Враца, oбл. Враца, ведно с построените в имота: 1.административна, делова сграда с идентификатор 12259.1020.103.1, със застроена площ 255 кв. м и 2.предверие (вход) към административна сграда с идентификатор 12259.1020.103.2, със застроена площ 13 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.03.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.03.2023

Валидност на процедурата: 25.04.2023

Идентификатор на имота: 12259.1020.103

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.103 с площ 355 кв. м, намиращ се на ул. „Георги Бенковски“ № 2, ж.к. „Централна градска част“ в гр. Враца, oбщ. Враца, oбл. Враца, ведно с построените в имота: 1.административна, делова сграда с идентификатор 12259.1020.103.1, със застроена площ 255 кв. м и 2.предверие (вход) към административна сграда с идентификатор 12259.1020.103.2, със застроена площ 13 кв. м

Площ: 355.00

Местонахождение на имота: Враца

Начална тръжна цена: 153000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8000.00 лв. без ДДС

Депозит: 28000.00 лв. без ДДС