Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 680

Номер на тръжна процедура: 680

Продавач: АППК

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.831, с площ 785 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.09.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.08.2023

Валидност на процедурата: 15.09.2023

Идентификатор на имота: 07079.602.831

Индивидуализация на обекта: Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.831, с площ 785 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Площ: 785.00

Местонахождение на имота: ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Начална тръжна цена: 170000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 9000.00 лв. без ДДС

Депозит: 32000.00 лв. без ДДС