Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 348

Номер на тръжна процедура: 348

Продавач: АППК

Населено място: гр.Петрич

Област: Благоевград

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД Гранична полиция“ гр. Смолян, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.17 с площ 181.13 кв. м, разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.01.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.01.2022

Валидност на процедурата: 14.01.2022

Идентификатор на имота: 56126.601.1505.2.17

Индивидуализация на обекта: разположен на ет. “0“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич

Площ: 181.13

Местонахождение на имота: гр.Петрич

Начална тръжна цена: 92000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8000.00 лв. без ДДС

Депозит: 18000.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг