Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 639

Номер на тръжна процедура: 639

Продавач: АППК

Населено място: гр. Кърджали

Област: Кърджали

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40909.122.55 с площ 2 731 кв.м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.06.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.06.2023

Валидност на процедурата: 23.06.2023

Идентификатор на имота: 40909.122.55

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2731.00

Местонахождение на имота: Промишлена зона – изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали

Начална тръжна цена: 111000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6000.00 лв. без ДДС

Депозит: 20000.00 лв. без ДДС