Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 268

Номер на тръжна процедура: 268

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Подгорец

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 501.211 с площ от 487 кв. м., съгласно геодезическа снимка, находящ се в област Бургас, община Руен, село Подгорец, актуван с АЧДС № 10125/20.10.2020 г

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.05.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2021

Валидност на процедурата: 26.05.2021

Идентификатор на имота: 501.211

Индивидуализация на обекта: Имотът, находящ се в село Подгорец, община Руен, което село няма одобрен кадастрален и регулационен план

Площ: 487.00

Местонахождение на имота: село Подгорец, община Руен

Начална тръжна цена: 2130.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС