Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 577

Номер на тръжна процедура: 577

Продавач: АППК

Населено място: с. Старозагорски бани

Област: Стара Загора

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68970.502.485 с площ 16627 кв. м, намиращ се на ул. Старозагорска, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.03.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.03.2023

Валидност на процедурата: 28.03.2023

Идентификатор на имота: 68970.502.485

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 68970.502.485 с площ 16627 кв. м, намиращ се на ул. Старозагорска, с. Старозагорски бани, област Стара Загора

Площ: 16627.00

Местонахождение на имота: с. Старозагорски бани

Начална тръжна цена: 660000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 30000.00 лв. без ДДС

Депозит: 120000.00 лв. без ДДС