Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 506

Номер на тръжна процедура: 506

Продавач: АППК

Населено място: с. Китанчево

Област: Разград

Описание: Поземлен имот с идентификатор 37010.71.1 с площ 10 419 кв. м, намиращ се в с.Китанчево, община Исперих, област Разград

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.12.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.12.2022

Валидност на процедурата: 25.12.2022

Идентификатор на имота: 37010.71.1

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 37010.71.1 с площ 10 419 кв. м

Площ: 10419.00

Местонахождение на имота: с.Китанчево, община Исперих, област Разград

Начална тръжна цена: 22500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1200.00 лв. без ДДС

Депозит: 4300.00 лв. без ДДС