Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 414

Номер на тръжна процедура: 414

Продавач: АППК

Населено място: гр. Шумен

Област: Шумен

Описание: Сграда с идентификатор 83510.670.94.1, със застроена площ 375 кв. м, намираща се на ул. „Цветан Зангов“ в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.07.2022

Валидност на процедурата: 20.07.2022

Идентификатор на имота: 83510.670.94.1

Индивидуализация на обекта: Сграда с идентификатор 83510.670.94.1, със застроена площ 375 кв. м, намираща се на ул. „Цветан Зангов“ в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен

Площ: 375.00

Местонахождение на имота: ул. „Цветан Зангов“ в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен

Начална тръжна цена: 85000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7000.00 лв. без ДДС

Депозит: 16000.00 лв. без ДДС