Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 366

Номер на тръжна процедура: 366

Продавач: АППК

Населено място: Петрич

Област: Благоевград

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД Гранична полиция“ гр. Смолян, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56126.601.1505.2.18 с площ 82 кв. м, разположен на ет. “-1“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.04.2022

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.03.2022

Валидност на процедурата: 08.04.2022

Идентификатор на имота: 56126.601.1505.2.18

Индивидуализация на обекта: разположен на ет. “-1“в бл.3, на ул. Рокфелер №50, гр. Петрич

Площ: 82.00

Местонахождение на имота: гр. Петрич

Начална тръжна цена: 18000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3500.00 лв. без ДДС