Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 273

Номер на тръжна процедура: 273

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Овчеполци

Област: Пазарджик

Описание: Сграда с идентификатор 53285.51.92.1 със застроена площ 170 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 53285.51.92 по КККР на с. Овчеполци, община Пазарджик, Брой етажи: 1, Предназначение: Селскостопанска сграда, изградена през 1986 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.04.2021

Валидност на процедурата: 01.07.2021

Идентификатор на имота: 53285.51.92.1

Индивидуализация на обекта: Сградата се намира извън регулацията на населеното място.

Площ: 170.00

Местонахождение на имота: с. Овчеполци

Начална тръжна цена: 9160.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС