Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 78

Номер на тръжна процедура: 78

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Снежа, община Руен

Област: Бургас

Описание: ПИ №63, с площ 1311,60 кв.м. по КП на с. Снежа, община Руен, одобрен със Заповед №300-4-5/21.01.2003г., незастроен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.08.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2020

Валидност на процедурата: 06.08.2020

Идентификатор на имота: ПИ №63

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1311.60

Местонахождение на имота: с. Снежа, община Руен

Начална тръжна цена: 5561.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС