Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 319

Номер на тръжна процедура: 319

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Дебръщица

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 20362.99.17 с площ 100 кв.м., находящ се в м. Възстановими граници, с. Дебръщица, съседи: 20362.99.19, 20362.99.64, 20362.502.422, 20362.502.421 и 20362.99.18, актуван с АДС №7670/14.07.2021 г.; ПИ с идентификатор 20362.99.18 с площ 24 кв.м., находящ се в м. Възстановими граници, с. Дебръщица, съседи:20362.99.19, 20362.99.72, 20362.99.64, 20362.99.17 и 20362.502.421, актуван с АДС №7671/14.07.2021 г.; ПИ с идентификатор 20362.99.59 с площ 128 кв.м., находящ се в м. Възстановими граници, с. Дебръщица, съседи:20362.99.57, 20362.99.60, 20362.502.532 и 20362.99.72,актуван с АДС №7672/14.07.2021 година.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.12.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.12.2021

Валидност на процедурата: 16.12.2021

Идентификатор на имота: 20362.99.17, 20362.99.18, 20362.99.59

Индивидуализация на обекта:

Площ: 252.00

Местонахождение на имота: с. Дебръщица

Начална тръжна цена: 688.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 60.00 лв. без ДДС

Депозит: 130.00 лв. без ДДС