Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 418

Номер на тръжна процедура: 418

Продавач: АППК

Населено място: София

Област: София

Описание: Поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776, с площ от 7 118 кв. м, заедно с построените в имота: сграда с идентификатор 68134.1938.776.1, сграда с идентификатор 68134.1938.776.2 и сграда с идентификатор 68134.1938.776.3 намиращ се в гр. София, район Витоша, местност “Малък раковец“, ул. “Беловодски път” № 101, с предоставени права за управление на областния управител на област София.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.08.2022

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.08.2022

Валидност на процедурата: 17.08.2022

Идентификатор на имота: 68134.1938.776

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776, с площ от 7 118 кв. м, заедно с построените в имота: сграда с идентификатор 68134.1938.776.1, сграда с идентификатор 68134.1938.776.2 и сграда с идентификатор 68134.1938.776.3 намиращ се в гр. София, район Витоша, местност “Малък раковец“, ул. “Беловодски път” № 101, с предоставени права за управление на областния управител на област София.

Площ: 7118.00

Местонахождение на имота: гр. София, район Витоша, местност “Малък раковец“, ул. “Беловодски път” № 101

Начална тръжна цена: 3950000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200000.00 лв. без ДДС

Депозит: 500000.00 лв. без ДДС