Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 138

Номер на тръжна процедура: 138

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Бургас

Област: Бургас

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.6 с площ 145,84 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 19 ет.1, ап.2, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с прилежащи части: Складови помещения в сутерена с обща площ 40,24 кв.м. и 6,67 кв.м. (51,262%) ид. ч. от общите части на сградата и 51,262% ид. ч. от правото на строеж, актуван с АЧДС № 9917/16.06.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.08.2020

Начален час на търга: 15:30

Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2020

Валидност на процедурата: 07.10.2020

Идентификатор на имота: 07079.611.235.1.6

Индивидуализация на обекта:

Площ: 145.84

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 19 ет.1, ап.2

Начална тръжна цена: 229180.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 10000.00 лв. без ДДС