Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 111

Номер на тръжна процедура: 111

Продавач: АППК

Населено място: гр. Тервел

Област: Добрич

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.501.1991, с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.08.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.08.2020

Валидност на процедурата: 10.08.2020

Идентификатор на имота: 72271.501.1991

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с площ 3 302 кв. м

Площ: 3302.00

Местонахождение на имота: гр. Тервел, община Тервел, област Добрич

Начална тръжна цена: 23000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 3000.00 лв. без ДДС