Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 567

Номер на тръжна процедура: 567

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: СО Сливенски минерални бани

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 30990.502.241 с площ 630 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на ИД на АК.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.03.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.03.2023

Валидност на процедурата: 22.05.2023

Идентификатор на имота: 30990.502.241

Индивидуализация на обекта:

Площ: 630.00

Местонахождение на имота: СО „Сливенски минерални бани“ землище на с. Злати войвода, община Сливен,

Начална тръжна цена: 11260.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 4504.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация