Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 231

Номер на тръжна процедура: 231

Продавач: АППК

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Имот - частна държавна собственост представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.604.265 с площ 3573 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.03.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 17.03.2021

Валидност на процедурата: 24.03.2021

Идентификатор на имота: 07079.604.265

Индивидуализация на обекта: Имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.604.265 с площ 3573 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Площ: 3573.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас

Начална тръжна цена: 265000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 26000.00 лв. без ДДС

Депозит: 52000.00 лв. без ДДС