Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 494

Номер на тръжна процедура: 494

Продавач: АППК

Населено място: гр. Белене

Област: Плевен

Описание: Складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.3.11 (стар идентификатор 03366.602.180.3.11) във вх. В, разположено на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. "Малчика“ № 18, гр. Белене, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.12.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.12.2022

Валидност на процедурата: 11.12.2022

Идентификатор на имота: 03366.602.1462.3.11

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.1462.3.11 на ет. 1 във вх. В на бл. 3/42, на ул. „Малчика“ № 18, гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, обособенa част от имуществото на „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София

Площ: 128.00

Местонахождение на имота: вх. В, разположено на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. "Малчика“ № 18, гр. Белене

Начална тръжна цена: 32000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 6000.00 лв. без ДДС