Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
470 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София Офис в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22, изграден на три нива (сутерен, партер и първи етаж). електронен търг 18.10.2022 11:00 13.10.2022 22.12.2022 302.81 кв. м 550040.00 лв. без ДДС 11000.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
469 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 15 с идентификатор 61460.505.151.2.15, находящ се гр. Раднево, ул. “Валентина Терешкова” № 6, вх. А, ет.4 със застроена площ от 45.90 кв. електронен търг 10:00 23.10.2022 46.00 кв. м 16580.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
468 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 4 с идентификатор 61460.505.262.8.4, находящ се гр. Раднево, ул. “Митьо Станев” № 17, вх. Б, ет.2 със застроена площ от 70.88 кв.м електронен търг 10:00 23.10.2022 71.00 кв. м 25604.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
467 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 19 с идентификатор 61460.504.34.1.19, находящ се гр. Раднево, ул. “Минчо Стоянов” № 5, вх. 0, ет.7 със застроена площ от 57.40 кв.м. електронен търг 10:00 23.10.2022 57.00 кв. м 20700.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
466 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 31 с идентификатор 61460.504.23.5.31, находящ се гр. Раднево, ул. “Минчо Стоянов” № 1, вх. А, ет.8 със застроена площ от 42.56 кв.м. електронен търг 10:00 23.10.2022 43.00 кв. м 15400.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
465 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 27 с идентификатор 61460.504.177.1.55, находящ се гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 26, вх. А, ет.8 със застроена площ от 43.60 кв.м електронен търг 10:00 23.10.2022 44.00 кв. м 16300.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
464 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 12 с идентификатор 61460.504.52.1.12, находящ се гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 33, вх. 0, ет.4 със застроена площ от 70.88 кв.м. електронен търг 10:00 23.10.2022 71.00 кв. м 25600.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
463 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 2 с идентификатор 61460.504.53.3.2, находящ се гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 31, вх. Б, ет.1 със застроена площ от 87.47 кв.м електронен търг 10:00 23.10.2022 87.00 кв. м 44301.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.09.2022 Детайли
462 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 1 с идентификатор 61460.504.53.4.1, находящ се гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 31, вх. В, ет.1 със застроена площ от 70.82 кв.м електронен търг 10:00 20.10.2022 71.00 кв. м 28600.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2022 Детайли
461 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД гр. Раднево Стара Загора Апартамент № 7, находящ се в гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 31, вх. 0, ет.3, със застроена площ от 58.22 кв.м. електронен търг 10:00 20.10.2022 58.00 кв. м 21000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2022 Детайли
460 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Стара Загора Стара Загора Паркомясто Р 3-14 с площ 12 кв.м. в сграда с идентификатор 68850.503.556.1.145, находящо се в гр. Стара Загора, ул. Александър Батенберг № 28 електронен търг 10:00 20.10.2022 12.00 кв. м 25426.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2022 Детайли
459 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Стара Загора Стара Загора Паркомясто Р 3-12 с площ 12 кв.м. в сграда с идентификатор 68850.503.556.1.145, находящо се в гр. Стара Загора, ул. Александър Батенберг № 28 електронен търг 10:00 20.10.2022 12.00 кв. м 25426.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2022 Детайли
458 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Стара Загора Стара Загора Паркомясто Р 3-11 с площ 12 кв.м. в сграда с идентификатор 68850.503.556.1.145, находящо се в гр. Стара Загора, ул. Александър Батенберг № 28 електронен търг 10:00 20.10.2022 12.00 кв. м 25426.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2022 Детайли
457 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД стара загора Стара Загора Апартамент № 21 с площ 117,85 кв.м.,ведно с Паркомясто Р 3-13 с площ 12 кв.м. електронен търг 10:00 20.10.2022 130.00 кв. м 302893.00 лв. без ДДС 3500.00 лв. без ДДС 20.09.2022 Детайли
456 АППК Бургас Бургас Сграда с ид. 07079.610.466.1, с площ 167 кв. м, ведно със сутерен с площ от 145,88 кв. м, ул. "Константин Фотинов" № 28, гр. Бургас. електронен търг 11.10.2022 11:00 06.10.2022 16.10.2022 167.00 кв. м 400000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 16.09.2022 Детайли
455 Областен управител, Областна администрация - Разград Лозница Разград УПИ № II-897 (две римско тире осемстотин деветдесет и седем) от кв. 53 (петдесет и три) с площ 2669 (две хиляди шестстотин шестдесет и девет) кв.м. електронен търг 12.10.2022 13:00 07.10.2022 13.12.2022 2669.00 кв. м 31100.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 13.09.2022 Детайли
454 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Асеновец Сливен Поземлен имот с идентификатор 00713.501.292 с площ 1153 кв. м., по КККР на с.Асеновец, ведно с построените в имота сгради електронен търг 05.10.2022 10:00 30.09.2022 02.12.2022 1153.00 кв. м 35980.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 02.09.2022 Детайли
447 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 10:00 03.11.2022 16721.00 кв. м 238900.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 Детайли
446 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 03.11.2022 285.00 кв. м 166500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 Детайли
435 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.10 електронен търг 09:00 11.10.2022 16.69 кв. м 17600.00 лв. без ДДС 352.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
434 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.9 електронен търг 13:00 11.10.2022 16.39 кв. м 17400.00 лв. без ДДС 348.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
433 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.8 електронен търг 10:30 11.10.2022 16.19 кв. м 17200.00 лв. без ДДС 344.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
432 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.7 електронен търг 09:00 11.10.2022 16.56 кв. м 17500.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
431 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.6 електронен търг 13:00 11.10.2022 17.31 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 362.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
430 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.2 електронен търг 10:30 11.10.2022 16.82 кв. м 17700.00 лв. без ДДС 354.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
429 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.1 електронен търг 09:00 11.10.2022 17.39 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 362.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
427 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Церово Пазарджик ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 117006, в землището на с. Церово,община Лесичово, област Пазарджик, с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 33,547 дка. електронен търг 21.10.2022 11:00 18.10.2022 28.10.2022 33547.00 кв. м 30600.00 лв. без ДДС 612.00 лв. без ДДС 01.07.2022 Детайли
426 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с площ от 4199 кв.м. с построената в него сграда с площ от 759 кв.м., находяще с ев село Искрец, жк. Санаториума, община Своге електронен търг 11:00 01.11.2022 4199.00 кв. м 426000.00 лв. без ДДС 21300.00 лв. без ДДС 01.07.2022 Детайли
425 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с площ от 4466 кв.м., заедно с построената сграда с площ от 696 кв.м., находяще се в село Искрец, жк. Санаториума, община Своге електронен търг 11:00 01.11.2022 4466.00 кв. м 445000.00 лв. без ДДС 22250.00 лв. без ДДС 01.07.2022 Детайли