Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
304 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.768, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 9050кв.м електронен търг 13:30 14.09.2021 9050.00 кв. м 527615.00 лв. без ДДС 5277.00 лв. без ДДС 14.07.2021 Детайли
303 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.767, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 11706кв. електронен търг 13:30 14.09.2021 11706.00 кв. м 682460.00 лв. без ДДС 6825.00 лв. без ДДС 14.07.2021 Детайли
302 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: ПИ с идентиф. 07079.663.722, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 22887кв.м електронен търг 13:30 14.09.2021 22887.00 кв. м 1192300.00 лв. без ДДС 11923.00 лв. без ДДС 14.07.2021 Детайли
298 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с площ 43.95 кв.м електронен търг 04.08.2021 11:00 30.07.2021 05.09.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 05.07.2021 Детайли
297 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 електронен търг 15:00 17.09.2021 4145.00 кв. м 1188950.00 лв. без ДДС 11890.00 лв. без ДДС 17.06.2021 Детайли
296 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Банско Благоевград САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3888.1.9, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м. електронен търг 11:00 17.09.2021 81.12 кв. м 51600.00 лв. без ДДС 1032.00 лв. без ДДС 17.06.2021 Детайли
294 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Самуил Разград Поземлен имот с идентификатор 65276.130.339 с площ 1002 кв.м в с. Самуил, общ. Самуил електронен търг 13:00 07.09.2021 1002.00 кв. м 1141.00 лв. без ДДС 70.00 лв. без ДДС 07.06.2021 Детайли
281 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна Баня Софийска област 30 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Долна баня, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД електронен търг 11:00 27.07.2021 236199.00 кв. м 849568.00 лв. без ДДС 16991.00 лв. без ДДС 27.04.2021 Детайли