Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
287 Напоителни системи ЕАД Кюстендил Кюстендил Поземлен имот 44183.30.41,заедно с находящото се в имота съоръжение изравнител и останалите подобрения на имота електронен търг 04.06.2021 11:00 01.06.2021 14.06.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 13.05.2021 Детайли
286 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД с.Неофит Рилски Варна ОБОСОБЕНА РЕАЛНА ЧАСТ заемаща част от първи етаж от триетажна сграда, находяща се в с. Неофит Рилски, с площ от 43.95 кв.м електронен търг 11:00 11.07.2021 43.95 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 800.00 лв. без ДДС 11.05.2021 Детайли
285 "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр. Септември Пловдив Поземлен имот с идентификатор 66264.601.1 с площ 1104 кв.м., ведно с трайно прикрепено съоръжение „Метален склад”, находящ се в гр. Септември електронен търг 01.06.2021 10:00 27.05.2021 05.06.2021 1104.00 кв. м 35348.00 лв. без ДДС 1767.00 лв. без ДДС 05.05.2021 Детайли
281 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна Баня Софийска област 30 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Долна баня, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД електронен търг 11:00 27.07.2021 236199.00 кв. м 849568.00 лв. без ДДС 16991.00 лв. без ДДС 27.04.2021 Детайли
280 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Костенец Софийска област ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костенец с площ от 8 720 кв.м, ведно с построените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с РЗП 1 467 кв.м. електронен търг 11:00 26.07.2021 8720.00 кв. м 113867.00 лв. без ДДС 2277.00 лв. без ДДС 26.04.2021 Детайли
278 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД [4400] Пазарджик Пазарджик сграда с идентификатор 55155.507.268.9 /бивш кухненски блок/ със застроена площ по скица 1328 кв.м., брой етажи:2 ул.“Болнична“№15 електронен търг 13:00 19.07.2021 3984.00 кв. м 854300.00 лв. без ДДС 85430.00 лв. без ДДС 19.04.2021 Детайли
277 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД [4400] Пазарджик Пазарджик сграда с идентификатор 55155.507.268.3 електронен търг 13:00 19.05.2021 1610.00 кв. м 377600.00 лв. без ДДС 37760.00 лв. без ДДС 19.04.2021 Детайли
270 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.28 с площ от 4199 кв. м., с построената в него сграда, находящ се в село Искрец, община Своге електронен търг 12:00 29.06.2021 4199.00 кв. м 419164.00 лв. без ДДС 20953.00 лв. без ДДС 29.03.2021 Детайли
269 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.49, с площ от 4466 кв.м., с построената в имота сграда, находящ се в село Искрец, община Своге електронен търг 11:00 29.06.2021 4466.00 кв. м 442366.00 лв. без ДДС 22119.00 лв. без ДДС 29.03.2021 Детайли
267 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73 Бургас СОС с идентификатор 07079.656.110.2.10 с площ 69,74 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл. 73, вх.Д, ет.4, ап.73 електронен търг 10:30 25.05.2021 69.74 кв. м 47220.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
266 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.91, вх.Б, ет.6 Бургас СОС с идентификатор 07079.653.513.2.17 с площ 60,42 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.91, вх. Б, ет.6 електронен търг 10:30 25.05.2021 60.42 кв. м 45570.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
265 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.48 с посторените сгради „Консултативни кабинети" , състояща се от две сгради и сграда „Навес за въглища" електронен търг 18.05.2021 11:00 13.05.2021 25.06.2021 5546.00 кв. м 176879.00 лв. без ДДС 8844.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
259 Областен управител, Областна администрация - Бургас Бургас, кв. Долно Езерово Бургас СОС 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" 15, ет.2 електронен търг 13:30 25.05.2021 85.50 кв. м 32770.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
258 Земинвест ЕАД гр. Шабла Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.211.25, находящ се в гр. Шабла електронен търг 13:00 25.05.2021 2241.00 кв. м 22046.00 лв. без ДДС 360.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
257 Земинвест ЕАД гр. Шабла Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.216.12, находящ се в гр. Шабла електронен търг 14:00 25.05.2021 1979.00 кв. м 22018.00 лв. без ДДС 360.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
256 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.449, находящ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 09:00 25.05.2021 5343.00 кв. м 3090.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
255 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.529, намиращ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 15:00 25.05.2021 2931.00 кв. м 1695.00 лв. без ДДС 90.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
254 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.544, намиращ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 16:00 25.05.2021 1189.00 кв. м 688.00 лв. без ДДС 40.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
248 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Атия Бургас ПИ с идентификатор 63015.505.466 по КККР на село Атия с площ от 308 кв.м., незастроен електронен търг 18.05.2021 13:30 13.05.2021 19.05.2021 308.00 кв. м 12000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 Детайли