Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
324 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Микре Ловеч ПИ с идентификатор 48060.41.62 по КККР на село Микре електронен търг 14:00 22.11.2021 5999.00 кв. м 9970.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 21.09.2021 Детайли
322 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Ъглен Ловеч ПИ с идентификатор 85010.176.230 по КККР на с. Ъглен, с площ 1 120 кв. м електронен търг 13:00 22.11.2021 1120.00 кв. м 2500.00 лв. без ДДС 120.00 лв. без ДДС 20.09.2021 Детайли
321 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Ъглен Ловеч ПИ с идентификатор 85010.175.190 по КККР на с. Ъглен, с площ 2 880 кв.м, застроен с 4 бр. сгради. електронен търг 11:00 22.11.2021 2880.00 кв. м 10160.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.09.2021 Детайли
320 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Лесичово Пазарджик Сглобяема сграда №1 с площ от 42.20 кв.м., брой етажи: 1. Конструкция: Сглобяема тип “Балканстрой“ с панели АСА върху масивна основа. електронен търг 12.10.2021 11:00 07.10.2021 17.12.2021 42.20 кв. м 2820.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 16.09.2021 Детайли
319 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Дебръщица Пазарджик ПИ с №20362.99.17, ПИ с № 20362.99.18 и ПИ с №20362.99.59 електронен търг 11:00 16.12.2021 252.00 кв. м 688.00 лв. без ДДС 60.00 лв. без ДДС 15.09.2021 Детайли
318 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик Величково Пазарджик ПИ 10505.1.910 с площ 1605 кв.м., ведно с построената в него сграда 10505.1.910.1 със застроена площ 157 кв.м електронен търг 11.10.2021 11:00 06.10.2021 06.12.2021 1605.00 кв. м 24200.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 03.09.2021 Детайли
317 Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" АД гр. Върбица Шумен ПРОФИЛАКТОРИУМ, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица“ електронен търг 13:00 30.11.2021 450.00 кв. м 190200.00 лв. без ДДС 3804.00 лв. без ДДС 30.08.2021 Детайли
316 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Синеморец Бургас ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатор № 66528.1.239, № 66528.1.240, № 66528.1.241 и № 66528.1.242 електронен търг 11:00 26.11.2021 4860.00 кв. м 597437.00 лв. без ДДС 11949.00 лв. без ДДС 27.08.2021 Детайли
315 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София Офис, находящ се в град София, район Лозенец, в сграда на ул. Златовръх № 22 електронен търг 11:00 26.11.2021 302.81 кв. м 575014.00 лв. без ДДС 11500.00 лв. без ДДС 27.08.2021 Детайли
314 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатор 68134.2047.558 и 68134.2047.517 в гр. София, район „Витоша’’, вилна зона „Малинова долина” електронен търг 11:00 26.11.2021 3244.00 кв. м 1212614.00 лв. без ДДС 24252.00 лв. без ДДС 26.08.2021 Детайли
313 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Заимчево Бургас Поземлен имот № 78 с площ от 577 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен електронен търг 01.10.2021 11:00 28.09.2021 25.10.2021 577.00 кв. м 1930.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 24.08.2021 Детайли
312 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Заимчево Бургас Поземлен имот № 74 с площ от 340 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен електронен търг 01.10.2021 13:30 28.09.2021 25.10.2021 340.00 кв. м 1120.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 23.08.2021 Детайли
311 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: ПИ 07079.663.727, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона с площ 35540кв.м. електронен търг 13:30 18.10.2021 35540.00 кв. м 2072100.00 лв. без ДДС 20721.00 лв. без ДДС 16.08.2021 Детайли
310 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: ПИ 07079.663.765, находящ се в гр. Бургас, Южна промишлена зона, с площ 30050кв.м електронен търг 13:30 18.10.2021 30050.00 кв. м 1752000.00 лв. без ДДС 17520.00 лв. без ДДС 16.08.2021 Детайли
309 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО "Сливенски минерални бани" Сливен ПИ 30990.502.226 по КККР на землището на с. Злати войвода,СО „Сливенски минерални бани“ ведно с построените в имота сгради електронен търг 27.09.2021 10:00 21.09.2021 10.11.2021 1338.00 кв. м 80900.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 10.08.2021 Детайли
308 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 10.11.2021 285.00 кв. м 166500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 10.08.2021 Детайли
307 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 16.11.2021 16721.00 кв. м 238900.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 16.08.2021 Детайли
306 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 05.11.2021 3103.00 кв. м 162500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 05.08.2021 Детайли
305 Транспортно строителство и възстановяване Варна Варна Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.99.4.23, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ електронен търг 10:00 04.10.2021 59.96 кв. м 58700.00 лв. без ДДС 2935.00 лв. без ДДС 03.08.2021 Детайли
297 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе Русе Русе Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161, ведно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 електронен търг 24.09.2021 15:00 20.09.2021 24.09.2021 4145.00 кв. м 1188950.00 лв. без ДДС 11890.00 лв. без ДДС 17.06.2021 Детайли
296 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Банско Благоевград САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3888.1.9, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м. електронен търг 24.09.2021 11:00 20.09.2021 25.09.2021 81.12 кв. м 51600.00 лв. без ДДС 1032.00 лв. без ДДС 17.06.2021 Детайли