Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
749 Областен управител, Областна администрация - Враца гр. Оряхово Враца част от двуетажна жилищна сграда с общ покрив, построена 1941 г. върху общинска земя, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена, гр. Оряхово електронен търг 13:00 28.02.2024 54.00 кв. м 7080.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 28.11.2023 Детайли
748 Областен управител, Областна администрация - Силистра гр. Тутракан Силистра Масивна двуетажна сграда (бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 73496.104.33.1 по КККР на гр. Тутракан. електронен търг 19.12.2023 11:00 14.12.2023 27.02.2024 290.00 кв. м 15800.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 27.11.2023 Детайли
746 Областен управител, Областна администрация - Бургас Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.614.385.2.1 по КККР на град Бургас, с площ от 42,56 кв.м., с адрес град Бургас, ул. „Фердинандова” № 84 електронен търг 11:00 24.01.2024 42.56 кв. м 77140.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 24.11.2023 Детайли
745 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Благоевград Благоевград Дванадесет броя САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в четириетажна административно-търговска сграда, с идентификатор 04279.612.202.1, гр.Благоевград електронен търг 11:00 23.02.2024 486.83 кв. м 426132.00 лв. без ДДС 8523.00 лв. без ДДС 23.11.2023 Детайли
744 Областен управител, Областна администрация - Ловеч с. Гумощник Ловеч Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 18109.159.512, с площ 988 кв.м, находящ се в село Гумощник, община Троян, област Ловеч. електронен търг 11:00 22.01.2024 988.00 кв. м 13120.00 лв. без ДДС 1300.00 лв. без ДДС 22.11.2023 Детайли
743 АППК с. Свобода Добрич УПИ с площ 9 600 кв. м, намиращ се на ул.„Дванадесета“ № 2 в с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно със сграда със ЗП 81 кв.м електронен търг 11:00 21.12.2023 9600.00 кв. м 100000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 21.11.2023 Детайли
742 АППК с. Овчарово Добрич ПИ с идентификатор 53210.50.89 с площ от 9 520 кв. м, в с.Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно със сграда със ЗП площ 92 кв. м електронен търг 10:00 21.12.2023 9520.00 кв. м 98000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 21.11.2023 Детайли
741 АППК с. Миладиновци Добрич ПИ с идентиф. 48088.17.242 с площ от 16 568 кв. м, в с.Миладиновци, м. Молозите, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно със сграда със ЗП103 кв.м електронен търг 13:00 21.12.2023 16568.00 кв. м 165000.00 лв. без ДДС 9000.00 лв. без ДДС 21.11.2023 Детайли
740 Областен управител, Областна администрация - Разград Ясеновец Разград Сграда (бивша ветеринарна лечебница) със застроена площ 273 кв. м. електронен търг 13:00 13.02.2024 273.00 кв. м 19700.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 14.11.2023 Детайли
739 Областен управител, Областна администрация - Разград Беловец Разград Застроен поземлен имот с идентификатор 03575.30.299 по КККР на с. Беловец, община Кубрат. електронен търг 12.12.2023 13:00 07.12.2023 09.02.2024 1502.00 кв. м 12300.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 10.11.2023 Детайли
738 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.7 по КККР на гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол електронен търг 11:30 09.02.2024 69.86 кв. м 6300.00 лв. без ДДС 315.00 лв. без ДДС 09.11.2023 Детайли
737 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.26 по КККР на гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол електронен търг 10:30 09.02.2024 72.67 кв. м 6500.00 лв. без ДДС 325.00 лв. без ДДС 09.11.2023 Детайли
736 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.1 по КККР на град Болярово, община Болярово, област Ямбол електронен търг 08.12.2023 09:30 05.12.2023 09.02.2024 69.86 кв. м 6500.00 лв. без ДДС 325.00 лв. без ДДС 09.11.2023 Детайли
734 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Харманли Хасково Апартамент с идентиф. № 77181.11.203.1.23 в гр.Харманли, ул. „РИЛА“ № 8, ет. 4, с площ 114 кв.м. електронен търг 11:00 17.01.2024 114.00 кв. м 59638.00 лв. без ДДС 1193.00 лв. без ДДС 17.10.2023 Детайли
731 Областен управител, Областна администрация - Враца село Краводер Враца УПИ ІV – 41 в кв. 36, село Краводер, община Криводол, област Враца, с площ 1298 кв. м., ведно с построените в него сгради електронен търг 13:00 13.01.2024 1298.00 кв. м 6790.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 13.10.2023 Детайли
727 Земинвест ЕАД ГР. ШАБЛА Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.216.12, находящ се в гр. Шабла електронен търг 10:00 05.01.2024 1979.00 кв. м 31598.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 05.10.2023 Детайли
725 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентиф. 32843.182.28, с площ 4199 кв.м., заедно с построената сграда „Павилион ФО“ с площ от 759 кв.м., в село Искрец, общ. Своге електронен търг 11:00 27.01.2024 4199.00 кв. м 420000.00 лв. без ДДС 8400.00 лв. без ДДС 27.09.2023 Детайли
724 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентиф. 32843.182.49 с площ 4466 кв.м., заедно с построената в него сграда със застроена площ 696 кв.м. в село Искрец, общ. Своге електронен търг 11:00 27.01.2024 4466.00 кв. м 443000.00 лв. без ДДС 8860.00 лв. без ДДС 27.09.2023 Детайли
723 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Сливен Сливен Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.525.115.1.34, гр. Сливен със застроена площ 66.30 кв.м. електронен търг 10:30 18.12.2023 66.30 кв. м 109300.00 лв. без ДДС 1093.00 лв. без ДДС 27.09.2023 Детайли
711 "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД Стара Загора Стара Загора Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.501.517.1.1., гр. Стара Загора със застроена площ 87.74 кв.м. електронен търг 14:30 08.12.2023 87.74 кв. м 136200.00 лв. без ДДС 1362.00 лв. без ДДС 08.09.2023 Детайли
710 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.114.2.26, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26, обща площ: 44,67 кв. м електронен търг 08.12.2023 11:00 05.12.2023 08.01.2024 44.67 кв. м 40570.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 05.09.2023 Детайли
709 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с. Безмер Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.19 по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 15:45 04.12.2023 95.71 кв. м 9200.00 лв. без ДДС 460.00 лв. без ДДС 04.09.2023 Детайли
691 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3931, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 623 кв. м електронен търг 13.12.2023 10:00 08.12.2023 22.12.2023 623.00 кв. м 12100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.08.2023 Детайли