Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
134 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 14:00 06.11.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС 06.08.2020 Детайли
133 АППК Шумен Шумен поземлен имот с идентификатор 83510.659.416, с площ 922 кв. м, намиращ се на ул.“Бреза“ 47, гр. Шумен електронен търг 10:00 04.09.2020 922.00 кв. м 55000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
132 АППК Шумен Шумен поземлен имот с идентификатор 83510.659.417, с площ 1 212 кв. м, намиращ се на ул.“Бреза“№ 45, гр. Шумен електронен търг 12:00 04.09.2020 1212.00 кв. м 75000.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
131 АППК Шумен Шумен самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.4.15, със застроена площ от 146,58 кв. м, намиращ се на бул. „Мадара“ № 23, ет. 1, гр.Шумен електронен търг 12:00 04.09.2020 146.58 кв. м 175000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
130 АППК град Бяла Русе Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради електронен търг 11:00 04.09.2020 873.00 кв. м 125000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
129 АППК Шумен Шумен самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.3.29, с площ от 133.39 кв. м, намиращ се на бул. ”Мадара” № 23, ет. 1, гр. Шумен електронен търг 16:00 04.09.2020 133.39 кв. м 160000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 04.08.2020 Детайли
128 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.156 с площ 4 384 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 14:30 31.10.2020 4384.00 кв. м 4300.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 30.07.2020 Детайли
127 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.452 с площ 10 123 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 13:00 31.10.2020 10123.00 кв. м 10100.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 30.07.2020 Детайли
126 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Бисерци Разград Поземлен имот с идентификатор 04131.308.451 с площ 11 841 кв.м в с. Бисерци, общ. Кубрат електронен търг 10:30 31.10.2020 11841.00 кв. м 14200.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 30.07.2020 Детайли
125 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3931 по КККР на гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м). електронен търг 11:00 20.10.2020 623.00 кв. м 10550.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.07.2020 Детайли
124 Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД София София Апартамент № 58, необзаведен, мазе № 54 с площ по данъчна оценка 1,49 кв.м., 1,178 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж електронен търг 07.08.2020 14:00 04.08.2020 16.09.2020 114.84 кв. м 220000.00 лв. без ДДС 2200.00 лв. без ДДС 15.07.2020 Детайли
122 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с.Могила Ямбол ПИ с идентификатор 48787.11.166 по КК и КР на с. Могила с площ 468 кв.м , ведно с построената в него масивна едноетажна селскостопанска СГРАДА електронен търг 27.08.2020 10:00 24.08.2020 14.10.2020 468.00 кв. м 5800.00 лв. без ДДС 290.00 лв. без ДДС 14.07.2020 Детайли
120 АППК Шумен Шумен сграда с идентификатор 83510.671.118.3.30, с площ от 35,62 кв. м, намиращ се на бул. „Мадара“ № 23, ет. 1, гр. Шумен, област Шумен електронен търг 10:00 10.08.2020 35.62 кв. м 27000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 10.07.2020 Детайли
118 Областен управител, Областна администрация - Видин с. Боровица Видин Ветеринарна лечебница със застр. площ 138 кв.м. и терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI електронен търг 13:30 07.10.2020 294.00 кв. м 5890.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 07.07.2020 Детайли
117 АППК град Исперих Разград Поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8 577 кв.м, намиращ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград електронен търг 14:00 30.08.2020 8577.00 кв. м 52000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС Детайли
116 Земинвест ЕАД гр. София София Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради електронен търг 10:00 01.09.2020 1816.00 кв. м 205420.00 лв. без ДДС 2100.00 лв. без ДДС Детайли
114 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил с. Ваксево Кюстендил УПИ V-156 с площ от 963 кв.м., ведно с едноетажна жилищна сграда със застроена площ 143,00 кв. м., с мазе от 67,00 кв. и постройка със ЗП 19 кв.м. електронен търг 14:00 29.09.2020 963.00 кв. м 13500.00 лв. без ДДС 405.00 лв. без ДДС Детайли
111 АППК гр. Тервел Добрич Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич електронен търг 07.08.2020 11:00 04.08.2020 10.08.2020 3302.00 кв. м 23000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС Детайли
109 АППК гр. Монтана Монтана Поземлен имот, намиращ се на ул. „Макгахан“ №14, гр. Монтана, заедно с построената в него едноетажна сграда – незавършено строителство електронен търг 11:00 19.08.2020 15840.00 кв. м 700000.00 лв. без ДДС 70000.00 лв. без ДДС Детайли
108 АППК м. Бакаджик, с. Победа, общ. Тунджа Ямбол Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в местност Бакаджик, с. Победа, община Тунджа, област Ямбол електронен търг 10:00 19.08.2020 1552.00 кв. м 260000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
107 АППК с. Копринка, община Казанлък Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора електронен търг 11:00 19.08.2020 8815.00 кв. м 80000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС Детайли
106 АППК гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора електронен търг 11:00 19.08.2020 644.00 кв. м 35000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС Детайли
105 АППК гр. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора електронен търг 07.08.2020 13:00 04.08.2020 19.08.2020 1437.00 кв. м 135000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС Детайли
104 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора с. Борилово Стара Загора Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора електронен търг 11:00 18.09.2020 567.00 кв. м 16950.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС Детайли
75 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 13:00 14.08.2020 16721.00 кв. м 238900.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
73 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 10:00 14.08.2020 3103.00 кв. м 162500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
72 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.366.2.56 по КККР на гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ №47, вх. „А“, ет. 6, ап. №35а електронен търг 11:00 13.08.2020 53.84 кв. м 49509.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС Детайли
71 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 14.08.2020 285.00 кв. м 166500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли