Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
553 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.521.176.2.64, гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” №5, вх. А, ет. 7, ап. 62. електронен търг 10:00 07.05.2023 43.73 кв. м 35100.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.02.2023 Детайли
552 АППК с. Лозен Велико Търново ПИ с идентификатор 44046.200.175, с площ 5969 кв. м, заедно с построените в него 4 сгради електронен търг 11:00 03.03.2023 5969.00 кв. м 58000.00 лв. без ДДС 2500.00 лв. без ДДС 03.02.2023 Детайли
551 АППК гр. Разград Разград ПИ с идентификатор 61710.13.160, с площ 27 785 кв. м, намиращ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ведно с построените в него 6 сгради електронен търг 13:00 03.03.2023 27785.00 кв. м 287400.00 лв. без ДДС 13000.00 лв. без ДДС 03.02.2023 Детайли
550 АППК гр. София София ПИ с идентификатор 68134.1379.38, с площ 10 996 кв. м, заедно с построените в имота 7 сгради електронен търг 11:00 03.03.2023 10996.00 кв. м 3950000.00 лв. без ДДС 200000.00 лв. без ДДС 03.02.2023 Детайли
549 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, ул. „Ямболен“, гр. Ямбол електронен търг 11:00 03.03.2023 1397.00 кв. м 75000.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 03.02.2023 Детайли
548 АППК Русе Русе Сграда със застроена площ 505 кв. м и сутерен със застроена площ 348 кв. м, намираща се на ул. „Алея Възраждане“ № 2, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе електронен търг 11:00 27.02.2023 505.00 кв. м 710000.00 лв. без ДДС 40000.00 лв. без ДДС 27.01.2023 Детайли
547 АППК гр. Своге Софийска област IV (четвърти) етаж със застроена площ 243,21 кв.м от четириетажна масивна сграда заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата електронен търг 11:00 27.02.2023 243.21 кв. м 83000.00 лв. без ДДС 4500.00 лв. без ДДС 27.01.2023 Детайли
546 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр.Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.965 с площ 2775 кв. м., по КККР на гр. Твърдица електронен търг 17.02.2023 14:00 14.02.2023 24.04.2023 2775.00 кв. м 13220.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 24.01.2023 Детайли
545 Областен управител, Областна администрация - Сливен гр. Твърдица Сливен Поземлен имот с идентификатор 72165.502.962 с площ 155 кв. м електронен търг 17.02.2023 10:00 14.02.2023 24.04.2023 155.00 кв. м 890.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 24.01.2023 Детайли
544 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград УПИ № III-1175 от кв. 15 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 13:00 18.04.2023 1950.00 кв. м 16100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 18.01.2023 Детайли
543 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград ПИ № XVIII-617 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 14:00 18.04.2023 269.00 кв. м 7350.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 18.01.2023 Детайли
536 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД село Преславец, община Харманли Хасково Поземлен имот с номер 025024, с идентификатор 58244.25.24, в землището на село Преславец, община Харманли, област Хасково, с площ от 41.516 дка електронен търг 11:00 22.03.2023 41516.00 кв. м 71129.00 лв. без ДДС 1422.00 лв. без ДДС 22.12.2022 Детайли
535 Областен управител, Областна администрация - Добрич град Балчик Добрич ПИ с идентификатор 02508.55.263 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич. електронен търг 11:00 20.03.2023 812.00 кв. м 31000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 20.12.2022 Детайли
534 Транспортно строителство и възстановяване гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.480.1.58, с площ от 20,00 кв.м., представляващ гараж № 7, находящ се в гр. Стара Загора електронен търг 10:00 16.03.2023 20.00 кв. м 23500.00 лв. без ДДС 1175.00 лв. без ДДС 16.12.2022 Детайли
533 Транспортно строителство и възстановяване гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.480.1.59, с площ от 20,00 кв.м., представляващ гараж № 6, находящ се в гр. Стара Загора електронен търг 10:00 15.03.2023 20.00 кв. м 23500.00 лв. без ДДС 1175.00 лв. без ДДС 15.12.2022 Детайли
530 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Харманли Хасково САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФ. № 77181.11.203.1.26, с площ от 80 кв.м., в гр.Харманли, ул. „РИЛА“ № 8, ет. 5 електронен търг 11:00 07.03.2023 80.00 кв. м 41100.00 лв. без ДДС 822.00 лв. без ДДС 07.12.2022 Детайли
529 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово Смолян АПАРТАМЕНТ № А-30, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.174.14.1.39 с площ от 61.50 кв. м, в к.к. Пампорово електронен търг 11:00 07.03.2023 61.50 кв. м 56368.00 лв. без ДДС 1127.00 лв. без ДДС 07.12.2022 Детайли
499 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Горна Василица, общ.Костенец Софийска област 2 бр. поземлени имоти в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска, в местността „Лесичево место“ електронен търг 11:00 17.04.2023 5166.00 кв. м 28071.00 лв. без ДДС 561.00 лв. без ДДС 17.11.2022 Детайли