Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
390 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Харманли Хасково САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФ. № 77181.11.203.1.26 С ПЛОЩ ОТ 80 КВ.М, ведно с 30.59/1023 ИД ЧАСТИ ОТ ПИ С ИДЕНТИФ. № 77181.11.20З електронен търг 11:00 17.08.2022 80.00 кв. м 41100.00 лв. без ДДС 822.00 лв. без ДДС 17.05.2022 Детайли
389 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Балчик Добрич Втори етаж от масивна, двуетажна, жилищна сграда със застроена площ от 225.10 кв.м. в гр.Балчик, ул. „Христо Смирненски’’ № 9 електронен търг 01.06.2022 11:00 27.05.2022 09.08.2022 225.10 кв. м 56100.00 лв. без ДДС 1122.00 лв. без ДДС 09.05.2022 Детайли
388 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна баня Софийска област ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 0.972 дка ведно с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА (тип Кристина 1) с разгъната застроена площ 164.00 кв.м. електронен търг 11:00 05.08.2022 164.00 кв. м 104468.00 лв. без ДДС 2089.00 лв. без ДДС 05.05.2022 Детайли
387 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София Поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.558 и 68134.2047.517 в гр. София, район „Витоша’’, вилна зона „Малинова долина” електронен търг 11:00 05.08.2022 3244.00 кв. м 772700.00 лв. без ДДС 15454.00 лв. без ДДС 05.05.2022 Детайли
386 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Харманли Хасково 43.58/1023 ид. части от ПИ с идентиф. 77181.11.20З, ведно с апартамент с идентиф. № 77181.11.203.1.23 и площ 114 кв.м. електронен търг 11:00 04.08.2022 114.00 кв. м 52000.00 лв. без ДДС 1040.00 лв. без ДДС 04.05.2022 Детайли
384 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, ул. „Ямболен“, гр. Ямбол електронен търг 11:00 29.05.2022 1397.00 кв. м 93000.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 29.04.2022 Детайли
382 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, ул.„Безмерско шосе“, гр. Ямбол електронен търг 30.05.2022 11:00 25.05.2022 02.06.2022 18354.00 кв. м 340000.00 лв. без ДДС 15000.00 лв. без ДДС 26.04.2022 Детайли
380 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Ясеново Бургас Поземлен имот № 17 по неодобрения кадастрален план на село Ясеново. електронен търг 10:30 20.06.2022 907.00 кв. м 5669.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 19.04.2022 Детайли
378 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград 3 броя УПИ в гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград електронен търг 11:00 15.07.2022 2247.00 кв. м 160637.00 лв. без ДДС 3213.00 лв. без ДДС 15.04.2022 Детайли
376 Областен управител, Областна администрация - Ловеч гр. ТЕТЕВЕН Ловеч Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72343.502.5046.1.1 по КККР на гр. Тетевен, ЗП 171 кв.м електронен търг 25.05.2022 11:00 19.05.2022 14.06.2022 171.00 кв. м 7035.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 13.04.2022 Детайли
372 Областен управител, Областна администрация - Ямбол с.Шарково Ямбол Сграда с идентификатор 83051.501.118.1 по КККР на с. Шарково Сграда с идентификатор 83051.501.118.2 по КККР на с. Шарково електронен търг 10:00 06.07.2022 167.00 кв. м 7363.00 лв. без ДДС 368.00 лв. без ДДС 06.04.2022 Детайли
370 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, гр.Габрово Габрово Габрово Електронен търг на земя и прилежащи постройки. електронен търг 30.05.2022 13:30 25.05.2022 04.07.2022 6005.00 кв. м 195600.00 лв. без ДДС 9780.00 лв. без ДДС 04.04.2022 Детайли
368 Областен управител, Областна администрация - Видин Боровица Видин Ветеринарна лечебница със застр. площ 138 кв.м. и Терен с площ 294 кв.м. електронен търг 13:30 10.06.2022 294.00 кв. м 9500.00 лв. без ДДС 475.00 лв. без ДДС 11.03.2022 Детайли
364 Областен управител, Областна администрация - Видин Видин Видин Сграда с идентификатор №10971.510.224.18 със застроена площ 24 кв.м. електронен търг 10:00 01.06.2022 24.00 кв. м 6000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 02.03.2022 Детайли