Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
103 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.15, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 25.06.2020 10:00 22.06.2020 02.08.2020 52.59 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС Детайли
101 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.26, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, вх.Г електронен търг 11:30 02.08.2020 58.18 кв. м 30000.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС Детайли
100 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.43, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 24.06.2020 13:00 19.06.2020 02.08.2020 45.77 кв. м 23700.00 лв. без ДДС 474.00 лв. без ДДС Детайли
98 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.19, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 10:00 16.06.2020 29.07.2020 48.98 кв. м 25200.00 лв. без ДДС 504.00 лв. без ДДС Детайли
97 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.1, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 19.06.2020 12:00 16.06.2020 29.07.2020 44.83 кв. м 23200.00 лв. без ДДС 464.00 лв. без ДДС Детайли
96 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.3, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 383 електронен търг 19.06.2020 13:30 16.06.2020 29.07.2020 81.41 кв. м 37800.00 лв. без ДДС 756.00 лв. без ДДС Детайли
95 АППК гр. Бяла черква Велико Търново Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м, намираща се в гр. Бяла черква електронен търг 23.06.2020 11:00 18.06.2020 26.07.2020 2730.00 кв. м 40000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС Детайли
94 АППК с. Земенци Добрич Поземлен имот с площ 4 233 кв. м в кв. 8 по плана на с. Земенци, община Крушари, област Добрич, ведно с построената сграда със застроена площ 164 кв. електронен търг 11:00 26.07.2020 4233.00 кв. м 14600.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС Детайли
93 АППК с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора Стара Загора Поземлен имот, намиращ се на ул. „Старозагорска“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора електронен търг 12:00 26.07.2020 16627.00 кв. м 650000.00 лв. без ДДС 30000.00 лв. без ДДС Детайли
92 АППК с. Верен, общ. Братя Даскалови Стара Загора Поземлен имот, намиращ се в с. Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора електронен търг 14:00 26.07.2020 91097.00 кв. м 230000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
91 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, площ от 67,69 електронен търг 16.06.2020 11:30 11.06.2020 26.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
90 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Рупча Бургас УПИ I в кв. 16 по плана на село Рупча, община Руен с площ от 684 кв.м., ведно с построения бивш фелдшерски пункт, застроен върху 68 кв.м. електронен търг 22.06.2020 13:30 17.06.2020 27.07.2020 684.00 кв. м 21978.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС Детайли
89 Напоителни системи ЕАД гр. Монтана Монтана Поземлен имот с идентификатор 48489.25.781, гр. Монтана, община Монтана, област Монтана електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 19.06.2020 2012.00 кв. м 61735.00 лв. без ДДС 6174.00 лв. без ДДС Детайли
88 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.18, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, 67.69 кв.м. електронен търг 15.06.2020 10:30 10.06.2020 22.07.2020 67.69 кв. м 34800.00 лв. без ДДС 696.00 лв. без ДДС Детайли
87 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.3, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 12:00 09.06.2020 21.07.2020 46.57 кв. м 24100.00 лв. без ДДС 482.00 лв. без ДДС Детайли
86 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.3, град София, булевард „Цариградско шосе” № 389 с площ 31,16 кв.м. електронен търг 15.06.2020 11:00 10.06.2020 20.07.2020 31.16 кв. м 18600.00 лв. без ДДС 372.00 лв. без ДДС Детайли
84 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.42, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 електронен търг 12.06.2020 10:00 09.06.2020 20.07.2020 78.26 кв. м 40100.00 лв. без ДДС 802.00 лв. без ДДС Детайли
81 ВРАНА ЕАД София София САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3101.1.2, град София, район Искър, булевард „Цариградско шосе" № 383 електронен търг 10.06.2020 10:00 05.06.2020 18.07.2020 58.40 кв. м 27100.00 лв. без ДДС 542.00 лв. без ДДС Детайли
79 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №65, с площ 361,89 кв.м. по КП на с. Снежа, незастроен електронен търг 10:00 19.07.2020 361.89 кв. м 1606.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС Детайли
78 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Снежа, община Руен Бургас ПИ №63, с площ 1311,60 кв.м. по КП на с. Снежа, незастроен електронен търг 11:00 19.07.2020 1311.60 кв. м 5561.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС Детайли
77 Областен управител, Областна администрация - Кюстендил гр. Дупница Кюстендил 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. електронен търг 17.06.2020 14:00 12.06.2020 14.08.2020 74.00 кв. м 71100.00 лв. без ДДС 2130.00 лв. без ДДС Детайли
75 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 13:00 14.08.2020 16721.00 кв. м 238900.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
74 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас 1. Поземлен имот с идентификатор 36525.301.14 и поземлен имот с идентификатор № 36525.301.55, гр. Карнобат. електронен търг 12:00 14.07.2020 105373.00 кв. м 131921.00 лв. без ДДС 1320.00 лв. без ДДС Детайли
73 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 10:00 14.08.2020 3103.00 кв. м 162500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
72 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.366.2.56 по КККР на гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ №47, вх. „А“, ет. 6, ап. №35а електронен търг 11:00 13.08.2020 53.84 кв. м 49509.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС Детайли
71 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 14.08.2020 285.00 кв. м 166500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
70 АППК гр. Бойчиновци Монтана Поземлен имот, намиращ се в гр. Бойчиновци, обл. Монтана електронен търг 10:00 08.07.2020 25221.00 кв. м 94000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС Детайли
69 АППК с. Боровци, община Берковица Монтана Поземлен имот, намиращ се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 46 в с. Боровци, община Берковица, област Монтана електронен търг 11:00 08.07.2020 5808.00 кв. м 27000.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС Детайли
63 Напоителни системи ЕАД с. Априлци Пазарджик Сграда с идентификатор 00571.65.3.1, с адрес на сградата: с. Априлци електронен търг 11:00 23.06.2020 51.00 кв. м 11100.00 лв. без ДДС 1110.00 лв. без ДДС Детайли
60 Напоителни системи ЕАД с. Звиница Кърджали Поземлен имот с номер 000033, находящ се в землището на с. Звиница, ведно с масивна едноетажна сграда, със застроена площ 80,00 кв.м. електронен търг 24.06.2020 11:00 19.06.2020 22.06.2020 1835.00 кв. м 30400.00 лв. без ДДС 3040.00 лв. без ДДС Детайли
57 Напоителни системи ЕАД гр. Ямбол Ямбол Недвижим имот , находящ се в гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 86, вх. В, ет. 2, ап. 42 електронен търг 11:00 16.06.2020 66.29 кв. м 37700.00 лв. без ДДС 3770.00 лв. без ДДС Детайли
56 АППК гр. Добринище Благоевград Поземлен имот, с площ 1 089 кв. м, с построената в него сграда, намиращ се на ул. „Георги Димитров“ № 65, гр. Добринище електронен търг 12:00 10.06.2020 1089.00 кв. м 110000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
55 АППК гр. Търговище Търговище Поземлен имот с площ 5 916 кв. м, намиращ се в Промишлена зона, гр. Търговище, община Търговище, област Търговище електронен търг 14:00 10.06.2020 5916.00 кв. м 185000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС Детайли
54 Областен управител, Областна администрация - Бургас с. Ливада, община Камено Бургас втория етаж от двуетажна масивна сграда със ЗП 50 кв.м., ведно с прилежащите на обекта 500/960 кв.м. ид.ч. от дворното място електронен търг 10:00 13.06.2020 500.00 кв. м 7890.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС Детайли
53 АППК м. Калдъръма, с. Бояново, общ. Елхово Ямбол Недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в местността Калдъръма, с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол електронен търг 11:00 10.06.2020 7075.00 кв. м 54000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС Детайли
52 АППК м. Бърдото, гр. Монтана Монтана Недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в местността „Бърдото“, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана електронен търг 12:00 10.06.2020 8444.00 кв. м 56000.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС Детайли
51 АППК с. Побит камък Разград Поземлен имот с площ 10 300 кв. м, ведно с построените в него сгради (бивше училище), намиращ се в с. Побит камък, община Разград електронен търг 11:00 10.06.2020 10300.00 кв. м 170000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС Детайли
49 Земинвест ЕАД гр. София София Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. 638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради. електронен търг 10:00 08.06.2020 1816.00 кв. м 205420.00 лв. без ДДС 10271.00 лв. без ДДС Детайли
38 Областен управител, Областна администрация - Видин гр. Видин Видин ПИ с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба, находящ се в обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово. електронен търг 11.06.2020 13:30 08.06.2020 11.06.2020 3912.00 кв. м 22055.00 лв. без ДДС 1200.00 лв. без ДДС Детайли