Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
590 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора СОС с идентификатор 68850.501.9977.3.29 с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №9, вх. Б, ет. 1, ап. 29 електронен търг 11:00 23.06.2023 87.69 кв. м 91070.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 23.03.2023 Детайли
589 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.366.2.56, гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ 47, вх. А, ет. 6, ап. 35а електронен търг 09:30 22.06.2023 53.84 кв. м 54660.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 22.03.2023 Детайли
588 АППК с. Брестовица Пловдив Поземлен имот 06505.501.103 с площ 1 007 кв. м и две сгради, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 33, с. Брестовица, общ. Пловдив електронен търг 11:00 21.04.2023 1007.00 кв. м 102000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 21.03.2023 Детайли
587 АППК с. Сушина Шумен Поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6 792 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен електронен търг 13:00 21.04.2023 6792.00 кв. м 130000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 21.03.2023 Детайли
586 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг Бургас Терен с площ 67 кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.323 по КККР на гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-изток. електронен търг 11:00 15.05.2023 67.00 кв. м 39670.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 15.03.2023 Детайли
585 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг Бургас Терен с площ 1115 (хиляда сто и петнадесет) кв.м. – придаваема по регулация част от поземлен имот с идентификатор 51500.505.351 по КККР на гр. Несебър електронен търг 07.04.2023 11:00 04.04.2023 15.05.2023 1115.00 кв. м 254000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 15.03.2023 Детайли
584 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора СОС с идентификатор 35167.504.91.4.17, гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №7, вх. Б, ет. 3, ЗП: 42.31 кв. м електронен търг 15:00 15.06.2023 42.31 кв. м 53900.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 15.03.2023 Детайли
583 Областен управител, Областна администрация - Кърджали Кирково Кърджали Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36926.3.406 по КККР на с. Кирково, община Кирково, област Кърджали електронен търг 07.04.2023 10:00 04.04.2023 15.05.2023 1553.00 кв. м 11000.00 лв. без ДДС 550.00 лв. без ДДС 15.03.2023 Детайли
582 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.115.1.90, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90, застроена площ: 81,07 кв. м електронен търг 09:00 07.06.2023 81.07 кв. м 44120.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.03.2023 Детайли
581 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.61.1.81, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 48, вх. Д, ет. 6, ап. 81, застроена площ: 90,93 кв. м електронен търг 14:00 07.06.2023 90.93 кв. м 60320.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.03.2023 Детайли
580 Областен управител, Областна администрация - Ямбол гр. Болярово Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.4 по КККР на гр. Болярово електронен търг 04.04.2023 11:00 30.03.2023 02.06.2023 69.86 кв. м 6000.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 02.03.2023 Детайли
578 АППК с. Бояново Ямбол Поземлен имот с идентификатор 06001.58.394 с площ 7 075 кв. м, местността Калдъръма, с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол електронен търг 04.04.2023 15:00 30.03.2023 27.04.2023 7075.00 кв. м 32000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
577 АППК с. Старозагорски бани Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 68970.502.485, с площ 16627 кв. м, с. Старозагорски бани електронен търг 24.03.2023 11:00 21.03.2023 28.03.2023 16627.00 кв. м 660000.00 лв. без ДДС 30000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
576 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.515.98, с площ 3 615 кв. м, ул. Ямболен, гр. Ямбол електронен търг 28.03.2023 10:00 23.03.2023 27.04.2023 3615.00 кв. м 62000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
575 АППК с. Сушина Шумен Поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен електронен търг 28.03.2023 15:00 23.03.2023 30.03.2023 16000.00 кв. м 310000.00 лв. без ДДС 15000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
574 АППК гр. Карнобат Бургас Урегулиран поземлен имот ХL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, кв. 11 по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат електронен търг 07.04.2023 11:00 04.04.2023 27.04.2023 900.00 кв. м 34000.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
572 АППК с. Победа Ямбол Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1, м. „Бакаджик“, с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол електронен търг 27.03.2023 15:00 22.03.2023 28.03.2023 1552.00 кв. м 167000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
571 АППК гр. Враца Враца Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.103 с площ 355 кв. м, ул. „Георги Бенковски“ № 2, гр. Враца, ведно с построените в имота сгради електронен търг 30.03.2023 13:00 27.03.2023 25.04.2023 355.00 кв. м 153000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
570 АППК гр. Кърджали Кърджали Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.121.32.1.2 със застроена площ 255 кв.м електронен търг 10:00 28.03.2023 255.00 кв. м 73000.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 28.02.2023 Детайли
569 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ с идентификатор 30990.502.243 с площ 1147 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За друг вид озеленени площи електронен търг 29.03.2023 13:00 24.03.2023 23.05.2023 1147.00 кв. м 19680.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 23.02.2023 Детайли
568 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ с идентификатор 30990.502.242 с площ 4128 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За търговски обект, комплекс електронен търг 29.03.2023 11:00 24.03.2023 23.05.2023 4128.00 кв. м 70790.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 23.02.2023 Детайли
567 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.502.241 с площ 630 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За друг вид озеленена площ електронен търг 29.03.2023 10:00 24.03.2023 22.05.2023 630.00 кв. м 11260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 22.02.2023 Детайли
566 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Злати войвода, общ. Сливен Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.501.794 по КККР на с. Злати войводас площ 3618 кв.м. и НТП "За вет. лечебница", ведно с построените в имота сгради електронен търг 24.03.2023 10:00 21.03.2023 22.05.2023 3618.00 кв. м 25150.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 22.02.2023 Детайли
563 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Раклица, община Карнобат Бургас УПИ V в кв. 19 с площ от 620 кв.м. по застроително и регулационния план с. Раклица, общ. Карнобат електронен търг 11:30 17.04.2023 620.00 кв. м 4493.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 17.02.2023 Детайли
562 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.85.1.36, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №47, вх. В, ет. 1, ап. 36, застроена площ: 72,72 кв. м електронен търг 31.03.2023 13:00 28.03.2023 16.05.2023 72.72 кв. м 38500.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 16.02.2023 Детайли
561 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.116.2.74, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 16, вх. Г, ет. 1, ап. 74, застроена площ: 72,80 кв. м електронен търг 24.03.2023 11:00 21.03.2023 16.05.2023 72.80 кв. м 48130.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 16.02.2023 Детайли
559 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас УПИ III-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен електронен търг 24.03.2023 11:00 21.03.2023 14.04.2023 853.41 кв. м 4843.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 14.02.2023 Детайли
555 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Средна махала, община Руен Бургас УПИ IV-159 в кв. 3 с площ от 853,41 кв. м. по ПУП на с. Средна махала, общ. Руен електронен търг 24.03.2023 11:30 21.03.2023 14.04.2023 853.41 кв. м 4843.00 лв. без ДДС 50.00 лв. без ДДС 14.02.2023 Детайли
553 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.521.176.2.64, гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” №5, вх. А, ет. 7, ап. 62. електронен търг 10:00 07.05.2023 43.73 кв. м 35100.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.02.2023 Детайли
544 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград УПИ № III-1175 от кв. 15 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 13:00 18.04.2023 1950.00 кв. м 16100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 18.01.2023 Детайли
543 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград ПИ № XVIII-617 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 14:00 18.04.2023 269.00 кв. м 7350.00 лв. без ДДС 700.00 лв. без ДДС 18.01.2023 Детайли
529 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово Смолян АПАРТАМЕНТ № А-30, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.174.14.1.39 с площ от 61.50 кв. м, в к.к. Пампорово електронен търг 27.03.2023 11:00 22.03.2023 04.04.2023 61.50 кв. м 56368.00 лв. без ДДС 1127.00 лв. без ДДС 07.12.2022 Детайли
499 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Горна Василица, общ.Костенец Софийска област 2 бр. поземлени имоти в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска, в местността „Лесичево место“ електронен търг 11:00 17.04.2023 5166.00 кв. м 28071.00 лв. без ДДС 561.00 лв. без ДДС 17.11.2022 Детайли