Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
275 АППК гр. Ямбол Ямбол Поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, ул.„Безмерско шосе“, гр. Ямбол електронен търг 11:00 06.05.2021 18354.00 кв. м 301000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 06.04.2021 Детайли
274 Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново Велико Търново Велико Търново СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново електронен търг 13:00 30.04.2021 520.90 кв. м 2475000.00 лв. без ДДС 123750.00 лв. без ДДС 31.03.2021 Детайли
273 Областен управител, Областна администрация - Пазарджик с. Овчеполци Пазарджик Едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 кв.м. електронен търг 26.04.2021 11:00 21.04.2021 01.07.2021 170.00 кв. м 9160.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 30.03.2021 Детайли
272 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 с посторената в имота „Жилищна сграда при електроцентрала" електронен търг 10:00 30.06.2021 1181.00 кв. м 15827.00 лв. без ДДС 792.00 лв. без ДДС 30.03.2021 Детайли
270 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.28 с площ от 4199 кв. м., с построената в него сграда, находящ се в село Искрец, община Своге електронен търг 12:00 29.06.2021 4199.00 кв. м 419164.00 лв. без ДДС 20953.00 лв. без ДДС 29.03.2021 Детайли
269 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.49, с площ от 4466 кв.м., с построената в имота сграда, находящ се в село Искрец, община Своге електронен търг 11:00 29.06.2021 4466.00 кв. м 442366.00 лв. без ДДС 22119.00 лв. без ДДС 29.03.2021 Детайли
268 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Подгорец Бургас ПИ 501.211 с площ от 487 кв.м., находящ се в село Подгорец, община Руен, област Бургас електронен търг 13:30 26.05.2021 487.00 кв. м 2130.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 26.03.2021 Детайли
267 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73 Бургас СОС с идентификатор 07079.656.110.2.10 с площ 69,74 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл. 73, вх.Д, ет.4, ап.73 електронен търг 10:30 25.05.2021 69.74 кв. м 47220.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
266 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.91, вх.Б, ет.6 Бургас СОС с идентификатор 07079.653.513.2.17 с площ 60,42 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.91, вх. Б, ет.6 електронен търг 10:30 25.05.2021 60.42 кв. м 45570.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
265 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с идентификатор 32843.182.48 с посторените сгради „Консултативни кабинети" , състояща се от две сгради и сграда „Навес за въглища" електронен търг 11:00 25.06.2021 5546.00 кв. м 176879.00 лв. без ДДС 8844.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
264 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Вескьовец" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.152.22, земеделска земя:Нива, местност"Вескьовец" електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 8474.00 кв. м 147800.00 лв. без ДДС 7390.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
263 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.151.12, земеделска земя-ливада, местност"Санаториума",гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 5111.00 кв. м 96400.00 лв. без ДДС 4820.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
262 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот с идентификатор 10450.151.11,земеделска земя:ливада, местност „Санаториума", гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 807.00 кв. м 15700.00 лв. без ДДС 785.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
261 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград гр.Велинград, местност"Санаториума" Пазарджик Поземлен имот, земеделска земя:ливада, местност"Санаториума", гр.Велинград електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 25.06.2021 1014.00 кв. м 17800.00 лв. без ДДС 890.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
259 Областен управител, Областна администрация - Бургас Бургас, кв. Долно Езерово Бургас СОС 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. "Петко Д. Петков" 15, ет.2 електронен търг 13:30 25.05.2021 85.50 кв. м 32770.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 25.03.2021 Детайли
258 Земинвест ЕАД гр. Шабла Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.211.25, находящ се в гр. Шабла електронен търг 13:00 25.05.2021 2241.00 кв. м 22046.00 лв. без ДДС 360.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
257 Земинвест ЕАД гр. Шабла Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.216.12, находящ се в гр. Шабла електронен търг 14:00 25.05.2021 1979.00 кв. м 22018.00 лв. без ДДС 360.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
256 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.449, находящ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 09:00 25.05.2021 5343.00 кв. м 3090.00 лв. без ДДС 150.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
255 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.529, намиращ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 15:00 25.05.2021 2931.00 кв. м 1695.00 лв. без ДДС 90.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
254 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.544, намиращ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 16:00 25.05.2021 1189.00 кв. м 688.00 лв. без ДДС 40.00 лв. без ДДС 23.03.2021 Детайли
253 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД Пазарджик Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155.503.1382 електронен търг 16.04.2021 13:00 13.04.2021 23.04.2021 1152.00 кв. м 69800.00 лв. без ДДС 6980.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
252 Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД Пазарджик Пазарджик поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381 и 3 сгради електронен търг 15.04.2021 13:00 12.04.2021 23.04.2021 3344.00 кв. м 335900.00 лв. без ДДС 33590.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
251 Напоителни системи ЕАД с. Лозно Кюстендил ПИ 44183.30.41, с адрес с. Лозно,общ. Кюстендил, област Кюстендил, с площ 2627 кв., заедно с находящото се в имота съоръжение и останалите подобрения електронен търг 20.04.2021 11:00 15.04.2021 26.04.2021 2627.00 кв. м 10350.00 лв. без ДДС 1035.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
250 Напоителни системи ЕАД гр. Долни Дъбник Плевен ПИ 22407.141.139 ведно със сграда с идентификатор 22407.141.139.1 електронен търг 23.04.2021 11:00 20.04.2021 23.04.2021 857.00 кв. м 6940.00 лв. без ДДС 694.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
249 Напоителни системи ЕАД с. Самуилово Сливен Сграда 65303.55.259.1 и Сграда 65303.55.259.4, област Сливен, община Сливен, с. Самуилово електронен търг 13.04.2021 11:00 08.04.2021 22.04.2021 317.00 кв. м 38747.00 лв. без ДДС 3875.00 лв. без ДДС 22.03.2021 Детайли
248 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Атия Бургас ПИ с идентификатор 63015.505.466 по КККР на село Атия с площ от 308 кв.м., незастроен електронен търг 13:30 19.05.2021 308.00 кв. м 12000.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 Детайли
247 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Бургас Бургас СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12. електронен търг 15.04.2021 10:30 12.04.2021 19.05.2021 104.34 кв. м 141433.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 Детайли
246 Земинвест ЕАД гр. Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.42, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 12.04.2021 12:00 07.04.2021 20.05.2021 12846.00 кв. м 35947.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 19.03.2021 Детайли
245 „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД гр. Русе Русе АПАРТАМЕНТ № 20, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 89, ет. 1 електронен търг 12.04.2021 10:00 07.04.2021 14.05.2021 51.71 кв. м 10200.00 лв. без ДДС 1020.00 лв. без ДДС 15.03.2021 Детайли
243 АППК с. Хърлец, общ. Козлодуй Враца Поземлен имот с идентификатор 77548.1.48 с площ 5 063 кв. м, обл. Враца, общ. Козлодуй, с. Хърлец, м. Мерата, ведно с построената в имота сграда електронен търг 11:00 12.04.2021 5063.00 кв. м 52000.00 лв. без ДДС 1500.00 лв. без ДДС 12.03.2021 Детайли
242 АППК гр. Козлодуй Враца Поземлен имот с идентификатор 37798.502.563 с площ 13 536 кв. м, намиращ се на ул. „Южна индустриална зона“ № 4 в гр. Козлодуй електронен търг 11:00 12.04.2021 13536.00 кв. м 310000.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 12.03.2021 Детайли
241 Напоителни системи ЕАД село Мухово Софийска област Апартамент № 2, блок № 38, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – 107, квартал 15, село Мухово, община Ихтиман, област Софийска електронен търг 11:00 16.04.2021 73.36 кв. м 17485.00 лв. без ДДС 1748.00 лв. без ДДС 11.03.2021 Детайли
239 Напоителни системи ЕАД с. Мулдава Пловдив Поземлен имот с идентификатор 49309.4.77 електронен търг 12.04.2021 11:00 07.04.2021 14.04.2021 1000.00 кв. м 4420.00 лв. без ДДС 442.00 лв. без ДДС 11.03.2021 Детайли
226 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.729, предст. УПИ I-729, в кв. 10, Промишлена зона ЮГ, гр. Бургас електронен търг 13:30 12.04.2021 100015.00 кв. м 5234900.00 лв. без ДДС 52349.00 лв. без ДДС 10.02.2021 Детайли
223 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Самуил Разград Поземлен имот с идентификатор 65276.130.339 с площ 1002 кв.м в с. Самуил, общ. Самуил електронен търг 13:00 30.04.2021 1002.00 кв. м 1141.00 лв. без ДДС 70.00 лв. без ДДС 02.02.2021 Детайли
220 Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД гр.Русе Русе Трети и четвърти етаж от четириетажна масивна сграда в гр.Русе електронен търг 14:00 26.04.2021 1233.88 кв. м 565000.00 лв. без ДДС 5650.00 лв. без ДДС 26.01.2021 Детайли