Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
448 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 13:00 03.11.2022 3103.00 кв. м 162500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 Детайли
447 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 10:00 03.11.2022 16721.00 кв. м 238900.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 Детайли
446 Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна град Трявна Габрово Обособена част от лечебно заведение - ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД - град Трявна електронен търг 11:00 03.11.2022 285.00 кв. м 166500.00 лв. без ДДС 10000.00 лв. без ДДС 03.08.2022 Детайли
444 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ XXXVII в кв. 11 с площ от 745 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008 електронен търг 18.08.2022 11:00 15.08.2022 26.09.2022 745.00 кв. м 13500.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.07.2022 Детайли
443 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ XXXVI в кв. 11 с площ от 550 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г електронен търг 18.08.2022 11:30 15.08.2022 26.09.2022 550.00 кв. м 9966.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.07.2022 Детайли
442 Областен управител, Областна администрация - Бургас гр. Карнобат Бургас УПИ I в кв. 11 с площ от 490 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г. електронен търг 18.08.2022 14:00 15.08.2022 26.09.2022 490.00 кв. м 8879.00 лв. без ДДС 200.00 лв. без ДДС 25.07.2022 Детайли
441 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Соколец, община Руен Бургас Поземлен имот № 66 с площ от 1959 кв. м. по неодобрен кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, обл. Бургас електронен търг 11:00 20.09.2022 1959.00 кв. м 5868.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 20.07.2022 Детайли
439 АППК Варна Варна ПИ с ид.10135.1507.835 с площ 202 кв. м, ведно с построената в него сграда с ид.10135.1507.835.3 с площ 153 кв. м, ул. „Граф Игнатиев“ № 2,гр. Варна. електронен търг 11:00 15.08.2022 202.00 кв. м 940000.00 лв. без ДДС 60000.00 лв. без ДДС 15.07.2022 Детайли
438 Областен управител, Областна администрация - Ловеч гр. ТЕТЕВЕН Ловеч Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72343.502.5046.1.1 със ЗП. 171 кв.м електронен търг 25.08.2022 11:00 22.08.2022 14.09.2022 171.00 кв. м 7035.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 14.07.2022 Детайли
435 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.10 електронен търг 09:00 11.10.2022 16.69 кв. м 17600.00 лв. без ДДС 352.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
434 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.9 електронен търг 13:00 11.10.2022 16.39 кв. м 17400.00 лв. без ДДС 348.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
433 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.8 електронен търг 10:30 11.10.2022 16.19 кв. м 17200.00 лв. без ДДС 344.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
432 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.7 електронен търг 09:00 11.10.2022 16.56 кв. м 17500.00 лв. без ДДС 350.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
431 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.6 електронен търг 13:00 11.10.2022 17.31 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 362.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
430 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.2 електронен търг 10:30 11.10.2022 16.82 кв. м 17700.00 лв. без ДДС 354.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
429 „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.1 електронен търг 09:00 11.10.2022 17.39 кв. м 18100.00 лв. без ДДС 362.00 лв. без ДДС 11.07.2022 Детайли
427 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД с.Церово Пазарджик ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 117006, в землището на с. Церово,община Лесичово, област Пазарджик, с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 33,547 дка. електронен търг 11:00 01.10.2022 33547.00 кв. м 30600.00 лв. без ДДС 612.00 лв. без ДДС 01.07.2022 Детайли
426 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с площ от 4199 кв.м. с построената в него сграда с площ от 759 кв.м., находяще с ев село Искрец, жк. Санаториума, община Своге електронен търг 11:00 01.11.2022 4199.00 кв. м 426000.00 лв. без ДДС 21300.00 лв. без ДДС 01.07.2022 Детайли
425 Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област село Искрец Софийска област Поземлен имот с площ от 4466 кв.м., заедно с построената сграда с площ от 696 кв.м., находяще се в село Искрец, жк. Санаториума, община Своге електронен търг 11:00 01.11.2022 4466.00 кв. м 445000.00 лв. без ДДС 22250.00 лв. без ДДС 01.07.2022 Детайли
420 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД София София ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентиф № 68134.1602.3422 в гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, по плана на гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, площ 4687 кв.м. електронен търг 11:00 29.09.2022 4687.00 кв. м 3744138.00 лв. без ДДС 74883.00 лв. без ДДС 29.06.2022 Детайли
418 АППК София София ПИ с ид. 68134.1938.776, с площ от 7 118 кв. м, заедно с построените в имота сгради, намиращ се в гр. София, ул. “Беловодски път” № 101 електронен търг 11.08.2022 14:00 08.08.2022 17.08.2022 7118.00 кв. м 3950000.00 лв. без ДДС 200000.00 лв. без ДДС 24.06.2022 Детайли
416 Областен управител, Областна администрация - Бургас село Раклица, община Карнобат Бургас УПИ V в кв. 19 с площ от 620 кв.м. по застроително и регулационния план с. Раклица, общ. Карнобат електронен търг 11:00 23.08.2022 620.00 кв. м 3170.00 лв. без ДДС 100.00 лв. без ДДС 23.06.2022 Детайли
410 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Гулянци Плевен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ 21 935 кв.м., в гр. Гулянци, ул. Индустриална, обл. Плевен, ведно с построените в имота сгради с обща РЗП 5 487 кв.м. електронен търг 11:00 16.09.2022 21935.00 кв. м 305449.00 лв. без ДДС 6109.00 лв. без ДДС 16.06.2022 Детайли
405 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.663.724 електронен търг 24.08.2022 13:30 19.08.2022 10.08.2022 16303.00 кв. м 946850.00 лв. без ДДС 9470.00 лв. без ДДС 08.06.2022 Детайли
402 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774 електронен търг 30.08.2022 13:30 25.08.2022 08.09.2022 13556.00 кв. м 787000.00 лв. без ДДС 7870.00 лв. без ДДС 08.06.2022 Детайли
401 "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД Бургас Бургас Продажба на недвижим имот с идентификатор 07079.605.782 електронен търг 13:30 10.08.2022 26804.00 кв. м 1395200.00 лв. без ДДС 13952.00 лв. без ДДС 08.06.2022 Детайли
400 Областен управител, Областна администрация - Сливен с.Чокоба община Сливен Сливен Селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 81534.102.13, със застроена плож 199 кв.м., брой етажи 1 електронен търг 29.08.2022 10:00 24.08.2022 08.08.2022 199.00 кв. м 10690.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 07.06.2022 Детайли
399 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Чепеларе, к.к.Пампорово Смолян Апартамент А-30 с идент. № 80371.174.14.1.39 в гр.Чепеларе, к.к.Пампорово, с площ от 61.50 кв.м., ВЕДНО с 8.14 кв.м. ид. части електронен търг 11:00 03.09.2022 61.50 кв. м 62631.00 лв. без ДДС 1253.00 лв. без ДДС 03.06.2022 Детайли
390 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Харманли Хасково САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФ. № 77181.11.203.1.26 С ПЛОЩ ОТ 80 КВ.М, ведно с 30.59/1023 ИД ЧАСТИ ОТ ПИ С ИДЕНТИФ. № 77181.11.20З електронен търг 11:00 17.08.2022 80.00 кв. м 41100.00 лв. без ДДС 822.00 лв. без ДДС 17.05.2022 Детайли
388 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр.Долна баня Софийска област ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 0.972 дка ведно с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА (тип Кристина 1) с разгъната застроена площ 164.00 кв.м. електронен търг 19.08.2022 11:00 16.08.2022 19.08.2022 164.00 кв. м 104468.00 лв. без ДДС 2089.00 лв. без ДДС 05.05.2022 Детайли