Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Номер на тръжна процедура Продавач Населено място Област Кратко описание на обекта на търга Тип процедура Дата на провеждане на търга Начален час на търга Крайна дата за подаване на документи Валидност на процедурата Площ Начална тръжна цена Стъпка за наддаване Дата на публикуване Операции
656 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.521.176.2.64, гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” №5, вх. А, ет. 7, ап. 62, площ 43,73 кв. м електронен търг 10:00 30.06.2023 43.73 кв. м 35100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 01.06.2023 Детайли
655 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен АПАРТАМЕНТ, с идентификатор 03366.602.269.1.15, находящ се в гр. Белене електронен търг 11:00 30.06.2023 45.28 кв. м 17620.00 лв. без ДДС 881.00 лв. без ДДС 31.05.2023 Детайли
653 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград Поземлен имот с идентификатор 21498.351.569 по кадастрална карта на гр. Добринище п.к. 2777, Община Банско, ул."Неизвестна", с площ от 584 кв.м. електронен търг 11:00 30.06.2023 584.00 кв. м 47859.00 лв. без ДДС 957.00 лв. без ДДС 30.05.2023 Детайли
652 Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Александровска, гр. София София София Продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1935.237, находящ се в гр.София, ул.„Лунна папрат” № 22, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА СГРАДА. електронен търг 13:00 30.06.2023 2039.00 кв. м 1688700.00 лв. без ДДС 50000.00 лв. без ДДС 30.05.2023 Детайли
651 Областен управител, Областна администрация - Кърджали гр. Ардино Кърджали Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 00607.12.595 с площ 1370 /хиляда триста и седемдесет/ кв. метра по КККР на гр. Ардино електронен търг 22.06.2023 10:00 19.06.2023 30.07.2023 1370.00 кв. м 16000.00 лв. без ДДС 1600.00 лв. без ДДС 30.05.2023 Детайли
650 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.568 в р. Добринище, ул.„Неизвестна“ с площ от 456,00 кв. м. електронен търг 11:00 29.06.2023 456.00 кв. м 37368.00 лв. без ДДС 747.00 лв. без ДДС 29.05.2023 Детайли
649 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Добринище Благоевград ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.20 в гр. Добринище, Община Банско, ул. „Юрий Гагарин“ № 8 с площ от 1 207,00кв.м. електронен търг 11:00 29.06.2023 1207.00 кв. м 90037.00 лв. без ДДС 1800.00 лв. без ДДС 29.05.2023 Детайли
648 АППК гр. Варна Варна Моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот) електронен търг 13:00 23.06.2023 0.00 кв. м 5800000.00 лв. без ДДС 300000.00 лв. без ДДС 23.05.2023 Детайли
647 АППК гр. София София Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.190.2.25 със застроена площ 48,79 кв. м, ет. 0, вх. А, бл. 169, ж.к. Люлин-10, гр. София електронен търг 11:00 23.06.2023 48.97 кв. м 61000.00 лв. без ДДС 3000.00 лв. без ДДС 23.05.2023 Детайли
646 АППК с. Верен, общ. Братя Даскалови Стара Загора Поземлен имот с идентификатор 10673.500.112 с площ 91 097 кв. м, с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора електронен търг 14:00 23.06.2023 91097.00 кв. м 160000.00 лв. без ДДС 8000.00 лв. без ДДС 23.05.2023 Детайли
645 Областен управител, Областна администрация - Разград с. Брестовене Разград УПИ № III-1175 от кв. 15 в с. Брестовене, община Завет електронен търг 16.06.2023 13:00 13.06.2023 21.08.2023 1950.00 кв. м 16100.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 18.05.2023 Детайли
644 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен Апартамент, с идентификатор 03366.602.151.4.5, находящ се в гр. Белене електронен търг 14.06.2023 10:30 09.06.2023 15.06.2023 56.70 кв. м 22060.00 лв. без ДДС 1103.00 лв. без ДДС 15.05.2023 Детайли
643 Национална електрическа компания ЕАД гр. Белене Плевен АПАРТАМЕНТ с идентификатор 03366.602.269.3.2, находящ се в гр. Белене електронен търг 14.06.2023 10:00 09.06.2023 30.06.2023 73.93 кв. м 28760.00 лв. без ДДС 1438.00 лв. без ДДС 02.05.2023 Детайли
641 АППК гр. Кърджали Кърджали Поземлен имот с идентификатор 40909.122.57 с площ 2 571 кв. м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали електронен търг 09.06.2023 13:00 06.06.2023 23.06.2023 2571.00 кв. м 105000.00 лв. без ДДС 5000.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
639 АППК гр. Кърджали Кърджали Поземлен имот с идентификатор 40909.122.55 с площ 2 731 кв.м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали електронен търг 09.06.2023 14:00 06.06.2023 23.06.2023 2731.00 кв. м 111000.00 лв. без ДДС 6000.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
638 Земинвест ЕАД гр.Карнобат Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.35, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас електронен търг 14:00 28.07.2023 721.00 кв. м 8300.00 лв. без ДДС 830.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
637 Земинвест ЕАД с.Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.529, намиращ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 13:00 28.07.2023 2931.00 кв. м 4924.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
636 Земинвест ЕАД с. Янино Кърджали ПИ с идентификатор № 87415.1.449, находящ се в с. Янино, община Кирково електронен търг 12:00 28.07.2023 5343.00 кв. м 6180.00 лв. без ДДС 300.00 лв. без ДДС 28.04.2023 Детайли
635 Земинвест ЕАД гр. Шабла Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.211.25, находящ се в гр. Шабла електронен търг 11:00 28.08.2023 2241.00 кв. м 41862.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 27.04.2023 Детайли
634 Земинвест ЕАД ГР. ШАБЛА Добрич Поземлен имот с идентификатор 83017.216.12, находящ се в гр. Шабла електронен търг 10:00 28.08.2023 1979.00 кв. м 31598.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 27.04.2023 Детайли
633 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Чирпан Стара Загора СОС с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по КККР гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ж.к. „Младост“ бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 6 електронен търг 14:00 24.07.2023 65.04 кв. м 33050.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 24.04.2023 Детайли
632 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Чирпан Стара Загора СОС с идентификатор 81414.502.3731.3.34 по КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ж.к. „Младост“ бл. 16, вх. В, ет. 2, ап. 34 електронен търг 13:30 24.07.2023 79.38 кв. м 41800.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 24.04.2023 Детайли
631 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Чирпан Стара Загора СОС с идентификатор 81414.501.136.2.62 по КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. В, ет. 8, ап. 62 електронен търг 11:00 24.07.2023 52.77 кв. м 28970.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 24.04.2023 Детайли
630 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (ГАРАЖ) с идентификатор 81414.501.136.2.69 по КККР на гр. Чирпан, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. А електронен търг 13:00 24.07.2023 21.69 кв. м 9920.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 24.04.2023 Детайли
626 Областен управител, Областна администрация - Варна Варна Варна Сграда с идентификатор 10135.3516.191.4 със застроена площ 45 кв.м. електронен търг 06.06.2023 11:00 01.06.2023 21.07.2023 45.00 кв. м 33000.00 лв. без ДДС 3300.00 лв. без ДДС 24.04.2023 Детайли
620 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Харманли Хасково Апартамент с площ 114 кв.м, с адрес ул. Рила № 8, ет. 4, гр. Хармани, идентификатор 77181.11.203.1.23 електронен търг 11:00 12.07.2023 114.00 кв. м 59638.00 лв. без ДДС 1193.00 лв. без ДДС 12.04.2023 Детайли
619 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД гр. Благоевград Благоевград Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.612.202.1.21, с площ 32 кв.м електронен търг 11:00 12.07.2023 32.00 кв. м 33460.00 лв. без ДДС 669.00 лв. без ДДС 12.04.2023 Детайли
618 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД село Поликраище, Община Горна Оряховица Велико Търново УПИ II /втори/ - "За търговия и обслужване" в кв. 23, с. Поликраище с площ 2600 кв.м, ЗАЕДНО с построения в този имот ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС електронен търг 11:00 12.07.2023 1598.33 кв. м 466600.00 лв. без ДДС 9332.00 лв. без ДДС 12.04.2023 Детайли
617 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ 30990.502.243 с площ 1147 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП За друг вед озеленени площи електронен търг 05.06.2023 13:00 31.05.2023 11.07.2023 1147.00 кв. м 19680.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 11.04.2023 Детайли
616 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен ПИ 30990.502.242 с площ 4128 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен НТП За търговски обект, комплекс електронен търг 05.06.2023 11:00 31.05.2023 11.07.2023 4128.00 кв. м 70790.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 11.04.2023 Детайли
615 Областен управител, Областна администрация - Сливен СО Сливенски минерални бани Сливен Поземлен имот с идентификатор 30990.502.241 с площ 630 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, електронен търг 05.06.2023 10:00 31.05.2023 11.07.2023 630.00 кв. м 11260.00 лв. без ДДС 500.00 лв. без ДДС 11.04.2023 Детайли
613 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.44, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. В, ет. 2, ап. 44 електронен търг 10:30 07.07.2023 52.77 кв. м 29480.00 лв. без ДДС 1000.00 лв. без ДДС 07.04.2023 Детайли
612 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Чирпан Стара Загора САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.34, с адрес: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. Б, ет. 6, ап. 34 електронен търг 09:30 07.07.2023 80.40 кв. м 44920.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.04.2023 Детайли
609 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Гълъбово Стара Загора Незастроен УПИ VIII-1920 с площ 650 кв. м в кв. 50 по ПУП на гр. Гълъбово, община Гълъбово електронен търг 13:00 07.07.2023 650.00 кв. м 6430.00 лв. без ДДС 600.00 лв. без ДДС 07.04.2023 Детайли
590 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Стара Загора Стара Загора СОС с идентификатор 68850.501.9977.3.29 с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №9, вх. Б, ет. 1, ап. 29 електронен търг 11:00 23.06.2023 87.69 кв. м 91070.00 лв. без ДДС 4000.00 лв. без ДДС 23.03.2023 Детайли
582 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.115.1.90, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90, застроена площ: 81,07 кв. м електронен търг 05.06.2023 09:00 31.05.2023 07.06.2023 81.07 кв. м 44120.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.03.2023 Детайли
581 Областен управител, Областна администрация - Стара Загора гр. Казанлък Стара Загора Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.61.1.81, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 48, вх. Д, ет. 6, ап. 81, застроена площ: 90,93 кв. м електронен търг 14:00 07.06.2023 90.93 кв. м 60320.00 лв. без ДДС 2000.00 лв. без ДДС 07.03.2023 Детайли