Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 597

Номер на тръжна процедура: 597

Продавач: АППК

Населено място: гр. Севлиево

Област: Габрово

Описание: Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ от 401 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 65927.501.1550.1, със застроена площ от 55 кв. м и мазе с площ 45 кв. м, намиращ се на ул. „Опълченска“ № 21, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.05.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.05.2023

Валидност на процедурата: 31.05.2023

Идентификатор на имота: 65927.501.1550

Индивидуализация на обекта:

Площ: 401.00

Местонахождение на имота: ул. „Опълченска“ № 21, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

Начална тръжна цена: 50000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2500.00 лв. без ДДС

Депозит: 9000.00 лв. без ДДС