Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 655

Номер на тръжна процедура: 655

Продавач: Национална електрическа компания ЕАД

Населено място: гр. Белене

Област: Плевен

Описание: АПАРТАМЕНТ № 15, с идентификатор 03366.602.269.1.15, със застроена площ 45,28 кв.м., находящ се в гр. Белене, бл. 2/73, вх. Б, ет.1, състоящ се от две стаи и сервизно помещение, заедно с прилежащите маза № 15 с площ 7,75 кв. м., таван № 15 с площ 9,24 кв.м. и 2,8332% ид.ч. от общите части и правото на строеж върху общинска земя

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.07.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.07.2023

Валидност на процедурата: 28.07.2023

Идентификатор на имота: 03366.602.269.1.15

Индивидуализация на обекта:

Площ: 45.28

Местонахождение на имота: гр. Белене

Начална тръжна цена: 17620.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 881.00 лв. без ДДС

Депозит: 1762.00 лв. без ДДС