Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 391

Номер на тръжна процедура: 391

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Софийска област

Населено място: вилна зона "Додовица" , гр. Годеч

Област: Софийска област

Описание: Урегулиран поземлен имот VIII-8 с площ от 840 кв. м в квартал 6 по действащия регулационен план на вилна зона „Додовица“, град Годеч, община Годеч, Софийска област, одобрен със Заповед №0-1453/19.12.1973 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.06.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2022

Валидност на процедурата: 23.06.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 840.00

Местонахождение на имота: вилна зона "Додовица", гр. Годеч

Начална тръжна цена: 14779.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1477.00 лв. без ДДС

Депозит: 1477.00 лв. без ДДС