Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 621

Номер на тръжна процедура: 621

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Харманли

Област: Благоевград

Описание: 30.59/1023 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №77181.11.203, в град Харманли, ул. “Рила“ №8 със самостоятелен обект в сграда с идентификатор №77181.11.203.1.26, с адрес: гр. Харманли, ул. „Рила“ №8 ет.5, с площ 80 кв.м., с предназначение жилище, апартамент; на едно ниво.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.05.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 05.05.2023

Валидност на процедурата: 12.07.2023

Идентификатор на имота: 77181.11.203.1.26

Индивидуализация на обекта:

Площ: 80.00

Местонахождение на имота: Харманли

Начална тръжна цена: 39900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 798.00 лв. без ДДС

Депозит: 3990.00 лв. без ДДС