Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 658

Номер на тръжна процедура: 658

Продавач: Национална електрическа компания ЕАД

Населено място: гр. Белене

Област: Плевен

Описание: АПАРТАМЕНТ № 2, с идентификатор 03366.602.269.1.2, със застроена площ 45,98 кв.м., находящ се в гр. Белене, УПИ І, кв. 73, бл. 2/73, вх. Б, ет.2, с прилежащи маза № 2 със застроена площ 7,65 кв.м. и таван № 14 със застроена площ 9,30 кв.м. и 3,3795% ид.ч. от общите части и правото на строеж върху общинска земя

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.06.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.06.2023

Валидност на процедурата: 06.07.2023

Идентификатор на имота: 03366.602.269.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 45.98

Местонахождение на имота: гр. Белене

Начална тръжна цена: 17890.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 895.00 лв. без ДДС

Депозит: 1789.00 лв. без ДДС