Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 305

Номер на тръжна процедура: 305

Продавач: Транспортно строителство и възстановяване

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.99.4.23, с площ от 59,96 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня с тоалетна и тераса, ведно с прилежащо избено помещение № 23, с полезна площ от 3,28 кв.м., както и 3,1624 % идеални части от общите части на сградата, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 229, вх. 2, ет. 6, ап. 59.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.10.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.10.2021

Валидност на процедурата: 16.10.2021

Идентификатор на имота: 10135.4505.99.4.23

Индивидуализация на обекта:

Площ: 59.96

Местонахождение на имота: гр. Варна

Начална тръжна цена: 58700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2935.00 лв. без ДДС

Депозит: 11740.00 лв. без ДДС