Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 259

Номер на тръжна процедура: 259

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: Бургас, кв. Долно Езерово

Област: Бургас

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м., на едно ниво, ведно с ½ ид. част от таван, целият с площ от 84 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата, представляващ втори етаж от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.824.279.1, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.824.279, всички по КККР на град Бургас, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Петко Д. Петков“ № 15, ет.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.06.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2021

Валидност на процедурата: 15.06.2021

Идентификатор на имота: 07079.824.279.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 85.50

Местонахождение на имота: град Бургас, кв. Долно Езерово

Начална тръжна цена: 32770.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС