Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 115

Номер на тръжна процедура: 115

Продавач: АППК

Населено място: гр. Берковица

Област: Монтана

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03928.512.591.1.19, със застроена площ от 58,90 кв. м, заедно с 54 % идеални части от входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ от 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата, намиращ се на етаж „0“ в блок 23 на ул. „Николаевска“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.07.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.07.2020

Валидност на процедурата: 03.08.2020

Идентификатор на имота: 03928.512.591.1.19

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03928.512.591.1.19, със застроена площ от 58,90 кв. м, заедно с 54 % идеални части от входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ от 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата, намиращ се на етаж „0“ в блок 23 на ул. „Николаевска“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана

Площ: 58.90

Местонахождение на имота: блок 23, ул. „Николаевска“, гр. Берковица, обл.Монтана

Начална тръжна цена: 26000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС