Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 677

Номер на тръжна процедура: 677

Продавач: "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда: Апартамент № 1, с идентификатор 68850.501.517.1.1., разположен на I /първи/ етаж и състоящ се от: две спални, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 87,74 кв. м., с избено помещение № 1, с полезна площ от 7,25 кв.м., с 8,39 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.501.517, конструкция – ЕПЖС и ППП, построена през 1993 и 1994 г., находящ се в гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. „Ген. Иван Пашинов“ № 24.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 14:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 04.09.2023

Идентификатор на имота: 68850.501.517.1.1.

Индивидуализация на обекта:

Площ: 87.74

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. „Ген. Иван Пашинов“ № 24.

Начална тръжна цена: 136200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1362.00 лв. без ДДС

Депозит: 6810.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг