Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 34

Номер на тръжна процедура: 34

Продавач: Транспортно строителство и възстановяване

Населено място: гр. Русе

Област: Русе

Описание: Поземлен имот с идентификатор 63427.81.22, с площ от 4108 кв.м, находящ се в обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, местност „Сръбчето”, при граници: ПИ 63427.81.17, ПИ 63427.81.21 и ПИ 63427.81.23

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.03.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.03.2020

Валидност на процедурата: 06.05.2020

Идентификатор на имота: 63427.81.22

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4108.00

Местонахождение на имота: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, местност „Сръбчето”

Начална тръжна цена: 75400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3770.00 лв. без ДДС

Депозит: 15080.00 лв. без ДДС