Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 419

Номер на тръжна процедура: 419

Продавач: АППК

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв. м, заедно с 2/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.304.174, с площ 354 кв. м, намиращ се на ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр. София, район „Възраждане“, с предоставени права за управление на областния управител на област София

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.07.2022

Валидност на процедурата: 24.07.2022

Идентификатор на имота: 68134.304.174.4.12, 68134.304.174

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв. м, заедно с 2/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.304.174, с площ 354 кв. м, намиращ се на ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр. София, район „Възраждане“, с предоставени права за управление на областния управител на област София

Площ: 24.00

Местонахождение на имота: ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр. София, район „Възраждане“

Начална тръжна цена: 70000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5000.00 лв. без ДДС

Депозит: 10000.00 лв. без ДДС