Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 576

Номер на тръжна процедура: 576

Продавач: АППК

Населено място: гр. Ямбол

Област: Ямбол

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права на управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.515.98 с площ от 3 615 кв. м, намиращ се на ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.03.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.03.2023

Валидност на процедурата: 27.04.2023

Идентификатор на имота: 87374.515.98

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 87374.515.98 с площ от 3 615 кв. м, разположен в индустриалната зона на гр. Ямбол на ул. Ямболен

Площ: 3615.00

Местонахождение на имота: гр. Ямбол

Начална тръжна цена: 62000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 12000.00 лв. без ДДС