Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 382

Номер на тръжна процедура: 382

Продавач: АППК

Населено място: гр. Ямбол

Област: Ямбол

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.05.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.05.2022

Валидност на процедурата: 02.06.2022

Идентификатор на имота: 87374.511.10

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Площ: 18354.00

Местонахождение на имота: ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Начална тръжна цена: 340000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 15000.00 лв. без ДДС

Депозит: 65000.00 лв. без ДДС