Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 676

Номер на тръжна процедура: 676

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, Промишлена зона Север, площ 13 556 кв. метра

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 20.10.2023

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 17.10.2023

Валидност на процедурата: 30.10.2023

Идентификатор на имота: 07079.605.774

Индивидуализация на обекта: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 13 556 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, производствен, складов обект

Площ: 13556.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, Промишлена зона Север

Начална тръжна цена: 1060000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 10600.00 лв. без ДДС

Депозит: 106000.00 лв. без ДДС