Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 228

Номер на тръжна процедура: 228

Продавач: АППК

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: имот - частна държавна собственост, представляващ: сграда с идентификатор 10135.1506.926.8 със застроена площ 212 кв. м, намираща се на ул. „Девня“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.04.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.03.2021

Валидност на процедурата: 05.04.2021

Идентификатор на имота: 10135.1506.926.8

Индивидуализация на обекта: имот - частна държавна собственост, представляващ: сграда с идентификатор 10135.1506.926.8 със застроена площ 212 кв. м, на три етажа и сутерен, намираща се на ул. „Девня“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна с предоставени права за управление на областния управител на област Варна.

Площ: 212.00

Местонахождение на имота: гр. Варна

Начална тръжна цена: 800000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 70000.00 лв. без ДДС

Депозит: 150000.00 лв. без ДДС