Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 229

Номер на тръжна процедура: 229

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Дропла

Област: Бургас

Описание: Неурегулиран поземлен имот с площ от 1603 кв.м., находящ се в западната част на село Дропла, община Руен, ЕКАТТЕ 23755, за което село няма изработен кадастрален и регулационен план; имотът, актуван с Акт за частна държавна собственост № 9980/03.08.2020 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.03.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 26.03.2021

Валидност на процедурата: 19.04.2021

Идентификатор на имота: Неурегулиран имот

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1603.00

Местонахождение на имота: село Дропла община Руен

Начална тръжна цена: 4496.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС