Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 230

Номер на тръжна процедура: 230

Продавач: АППК

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.292 с площ 991 кв.м, намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.03.2021

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.03.2021

Валидност на процедурата: 19.03.2021

Идентификатор на имота: 07079.605.292

Индивидуализация на обекта: Недвижим имот - частна държавна собственост с идентификатор 07079.605.292 и площ 991 кв.м намиращ се в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас

Площ: 991.00

Местонахождение на имота: Промишлена зона „Север”, гр. Бургас

Начална тръжна цена: 62000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5000.00 лв. без ДДС

Депозит: 12000.00 лв. без ДДС