Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 4

Номер на тръжна процедура: 4

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: София

Област: София

Описание: Вила № 27, с обща застроена площ 104 кв.м., състояща се от двуетажна сграда със сутерен и тавански етаж със застроена площ 79 кв.м, която сграда съгласно одобрената кадастрална карта и регистри е заснета като Сграда с идентификатор 68134.1936.1209.1, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и ГАРАЖ, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който е построена сградата, с идентификатор 68134.1936.1209, с площ от 220,00 кв.м., част от терен от 5 438,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 68134.1936.1174, 68134.1936.1218, 68134.1936.1235, 68134.1936.1281, 68134.1936.1197, 68134.1936.1283, с адрес на сградата и поземления имот: гр. София, район „Витоша“, „Бояна“, ул. „Панорамен път“ № 51. Купувачът се задължава да плати крайната продажна цена и да уреди погасяването на всички имуществени и неимуществени претенции, посочени в т. 2 Специални изисквания от I. Правила за провеждане на електронен търг към Тръжната документация.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.12.2019

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 11.12.2019

Валидност на процедурата: 22.01.2020

Идентификатор на имота: 68134.1936.1209.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 104.00

Местонахождение на имота: гр. София, район „Витоша“, „Бояна“, ул. „Панорамен път“ № 51

Начална тръжна цена: 221500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2250.00 лв. без ДДС

Депозит: 60000.00 лв. без ДДС