Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 644

Номер на тръжна процедура: 644

Продавач: Национална електрическа компания ЕАД

Населено място: гр. Белене

Област: Плевен

Описание: АПАРТАМЕНТ № 5, с идентификатор 03366.602.151.4.5, със застроена площ 56,70 кв.м., находящ се в гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4, бл. 3/15, вх. Г, ет. 2, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, ведно с прилежащото избено помещение, както и със съответните идеални части от общите части на сградата и общите помещения, заедно с припадащата се част от правото на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор 03366.602.151

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.06.2023

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2023

Валидност на процедурата: 15.06.2023

Идентификатор на имота: 03366.602.151.4.5

Индивидуализация на обекта:

Площ: 56.70

Местонахождение на имота: гр. Белене

Начална тръжна цена: 22060.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1103.00 лв. без ДДС

Депозит: 2206.00 лв. без ДДС