Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 124

Номер на тръжна процедура: 124

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: София

Област: София

Описание: Апартамент № 58, необзаведен, находящ се в гр. София, Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80б, вход 1, на 15 етаж, състоящ се от коридор, дневна с трапезария, кухня, две спални, баня – тоалетна, тоалетна, мокро помещение и два балкона, със застроена площ от 114,84 кв.м., при съседи: коридор, апартамент № 57, двор, двор, апартамент № 59, заедно с мазе № 54 с площ по данъчна оценка 1,49 кв.м., при съседи на мазето: коридор, мазе № 53, коридор, мазе № 55, заедно с 1,178 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, който апартамент представлява, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.201.218.2.58, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.218, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.201.218.2.59, 68134.201.218.2.57, под обекта: 68134.201.218.2.54, над обекта: 68134.201.218.2.62.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 07.08.2020

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.08.2020

Валидност на процедурата: 16.09.2020

Идентификатор на имота: 68134.201.218.2.58

Индивидуализация на обекта:

Площ: 114.84

Местонахождение на имота: гр. София, Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80б, вход 1, етаж 15

Начална тръжна цена: 220000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2200.00 лв. без ДДС

Депозит: 66000.00 лв. без ДДС