Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 217

Номер на тръжна процедура: 217

Продавач: АППК

Населено място: София

Област: София

Описание: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1 със застроена площ 137,68 кв. м, прилежащи мазета и заедно с 50/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.1001.393 с площ 322 кв. м, намиращ се на ул. “Княз Борис I“ № 74, ет. 1, район “Триадица“, гр. София, община Столична, област София, с предоставени права за управление на областния управител на област София

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.02.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.02.2021

Валидност на процедурата: 22.02.2021

Идентификатор на имота: 68134.1001.393.1.1

Индивидуализация на обекта: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1 със застроена площ 137,68 кв. м, прилежащи мазета и заедно с 50/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.1001.393 с площ 322 кв. м, намиращ се на ул. “Княз Борис I“ № 74, ет. 1, район “Триадица“, гр. София, община Столична, област София, с предоставени права за управление на областния управител на област София

Площ: 137.68

Местонахождение на имота: ул. “Княз Борис I“ № 74, ет. 1, район “Триадица“, гр. София, община Столична, област София

Начална тръжна цена: 500000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 45000.00 лв. без ДДС

Депозит: 95000.00 лв. без ДДС