Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 279

Номер на тръжна процедура: 279

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Софийска област

Населено място: вилна зона "Ярема"

Област: Софийска област

Описание: Незастроен урегулиран поземлен имот Х-4 с площ от 746 кв. м в квартал 14 по действащия регулационен план на вилна зона „Ярема“, община Самоков, Софийска област.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.05.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.05.2021

Валидност на процедурата: 22.05.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 746.00

Местонахождение на имота: вилна зона "Ярема"

Начална тръжна цена: 16844.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1684.00 лв. без ДДС

Депозит: 1684.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Причина за отмяна на търг