Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 454

Номер на тръжна процедура: 454

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с.Асеновец

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 00713.501.292 с площ 1153 кв. м., по КККР на с.Асеновец, ведно с построените в имота сгради: - Сграда с идентификатор 00713.501.292.1 със ЗП 300 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда; - Сграда с идентификатор 00713.501.292.2 със ЗП 60 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; - Сграда с идентификатор 00713.501.292.3 със ЗП 4 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.10.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.09.2022

Валидност на процедурата: 02.12.2022

Идентификатор на имота: 00713.501.292

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1153.00

Местонахождение на имота: с.Асеновец, общ. Н.Загора обл. Сливен

Начална тръжна цена: 35980.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 14392.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация