Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 642

Номер на тръжна процедура: 642

Продавач: Национална електрическа компания ЕАД

Населено място: Белене

Област: Плевен

Описание: АПАРТАМЕНТ № 2, с идентификатор 03366.602.269.3.2, със застроена площ 73,93 кв.м., находящ се в гр. Белене, УПИ І, кв. 73, бл. 2/73, вх. Г, ет.1, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, с прилежащи маза № 2 със застроена площ 18,35 кв.м. и таван № 12 със застроена площ 11,67 кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 28.05.2023

Идентификатор на имота: 03366.602.269.3.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 73.93

Местонахождение на имота: гр. Белене

Начална тръжна цена: 28760.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1438.00 лв. без ДДС

Депозит: 2876.00 лв. без ДДС