Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 575

Номер на тръжна процедура: 575

Продавач: АППК

Населено място: с. Сушина

Област: Шумен

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.03.2023

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.03.2023

Валидност на процедурата: 30.03.2023

Идентификатор на имота: 70398.84.22

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен

Площ: 16000.00

Местонахождение на имота: с. Сушина, Община Върбица, област Шумен

Начална тръжна цена: 310000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 15000.00 лв. без ДДС

Депозит: 55000.00 лв. без ДДС