Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 578

Номер на тръжна процедура: 578

Продавач: АППК

Населено място: с. Бояново

Област: Ямбол

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 06001.58.394 с площ 7 075 кв. м, намиращ се в местността Калдъръма, с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.04.2023

Начален час на търга: 15:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.03.2023

Валидност на процедурата: 27.04.2023

Идентификатор на имота: 06001.58.394

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 06001.58.394 с площ 7 075 кв. м, намиращ се в местността Калдъръма, с. Бояново, общ. Елхово, област Ямбол

Площ: 7075.00

Местонахождение на имота: местността Калдъръма, с. Бояново

Начална тръжна цена: 32000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 6000.00 лв. без ДДС