Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 365

Номер на тръжна процедура: 365

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Батак

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 02837.502.1343 по КККР на гр. Батак с площ 1437 кв.м., ведно с построената в него двуетажна сграда ( бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 02837.502.1343.1 със застроена площ 83 кв.м., Предназначение: Селскостопанска сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.05.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.05.2022

Валидност на процедурата: 03.06.2022

Идентификатор на имота: 02837.502.1343

Индивидуализация на обекта: Имотът се намира на ул. Орфей

Площ: 1437.00

Местонахождение на имота: гр. Батак, общ. Батак

Начална тръжна цена: 36444.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС