Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 62

Номер на тръжна процедура: 62

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Черногорово

Област: Пазарджик

Описание: Сграда с идентификатор 81089.11.175.1, с адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, с брой етажи: 1, със застроена площ от 17 кв.м., с предназначение : жилищна сграда- еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.11.175, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Черногорово, актувана с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 56, том Х, рег. № 15790, нотариално дело 1706 от 12.12.2018 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.06.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.05.2020

Валидност на процедурата: 17.06.2020

Идентификатор на имота: 81089.11.175.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 17.00

Местонахождение на имота: с. Черногорово, п.к. 4455, община Пазарджик

Начална тръжна цена: 8200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 820.00 лв. без ДДС

Депозит: 2460.00 лв. без ДДС