Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 617

Номер на тръжна процедура: 617

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: СО Сливенски минерални бани

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 30990.502.243 с площ 1147 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на ИД на АК. АДС № 5904/01.04.2019 г. НТП За друг вед озеленени площи

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.06.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.05.2023

Валидност на процедурата: 11.07.2023

Идентификатор на имота: 30990.502.243

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1147.00

Местонахождение на имота: Сливенски минерални бани

Начална тръжна цена: 19680.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 7872.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация